תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - סריקה לכונן USB

מבוא

המדפסת יכולה לסרוק קובץ ולשמור אותו בכונן הבזק USB.
הערה:
כדי שתוכל לסרוק לכונן USB, מנהל המדפסת או מחלקת ה-IT חייבים להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להפעיל את המאפיין ולהגדיר אותו.

סריקה לכונן USB

הערה:
ייתכן שתידרש להיכנס למדפסת כדי להשתמש במאפיין זה.
 1. הנח את המסמך עם הצד המודפס כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו עם הצד המודפס כלפי מעלה במזין המסמכים וכוונן את מכווני הנייר בהתאם לגודל המסמך.
 2. הכנס כונן USB ליציאת ה-USB ליד לוח הבקרה של המדפסת.
 3. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Scan (סריקה), ולאחר מכן בחר ב-Scan to USB Drive (סריקה לכונן USB).
 4. בחר בכונן ה-USB תחת Destination (יעד), ולאחר מכן בחר את מיקום השמירה (ספריית הבסיס של כונן ה-USB או תיקייה קיימת).
 5. גע בשדה הטקסט File Name (שם קובץ) כדי לפתוח מקלדת של מסך מגע, הקלד את שם הקובץ, ולאחר מכן בחר את הלחצן Enter .
 6. כדי לקבוע הגדרות, כגון File Type and Resolution (סוג קובץ ורזולוציה), Original Sides (צדדי מסמך המקור) ו- Content Orientation (כיוון תוכן), בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר את ההגדרות מתפריטי Options (אפשרויות). בחר Done (סיום) אם תוצג הנחיה.
 7. תצוגה מקדימה אופציונלית: גע בחלונית הימנית של המסך להצגת תצוגה מקדימה של המסמך. באפשרותך להשתמש בלחצנים Expand ו- Collapse בצד השמאלי של חלונית התצוגה המקדימה כד להרחיב ולכווץ את מסך התצוגה המקדימה.
  לחצן הרחב
  לחצן collapse (כווץ)
  השתמש בלחצנים בצדו הימני של המסך כדי להתאים את אפשרויות התצוגה המקדימה, וכדי לארגן מחדש, לסובב, להוסיף או להסיר עמודים.
  מעבר בין תצוגה של שני עמודים לתצוגת תמונות ממוזערות אפשרויות רבות יותר זמינות בתצוגת תמונה ממוזערת מאשר בתצוגת שני עמודים.
  הגדל או הקטן את התצוגה בעמוד שנבחר.
  הערה:
  כדי להשתמש בלחצנים אלה, בחר עמוד אחד בלבד בכל פעם.
  סובב את העמוד ב-180 מעלות.
  הערה:
  לחצן זה זמין בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  מחק את העמודים שנבחרו.
  הערה:
  לחצן זה זמין בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  סדר מחדש את העמודים במסמך. בחר עמוד אחד או יותר והעבר אותם שמאלה או ימינה.
  הערה:
  לחצנים אלה זמינים בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  הוסף עמוד למסמך. המדפסת תנחה אותך לסרוק עמודים נוספים.
  נקה את שינויים שבוצעו בתצוגה המקדימה והתחל מחדש.
 8. כאשר המסמך מוכן, בחר באפשרותSave (שמור) כדי לשמור את הקובץ לכונן USB.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏