תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - הפעלה וכיבוי

  שים לב:
כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
הערה:
ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎110-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
תווית עם דירוג המתח של המדפסת ממוקמת בגב המדפסת.

הפעל את המדפסת

 1. חבר את כבל המתח שסופק עם המדפסת ליציאת החיבור בחלק הימני התחתון של המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק.
 3. העבר את מתג ההפעלה בחלקה הימני התחתון של המדפסת למצב on (מופעל) ולאחר מכן לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי בחלקה הקדמי של המדפסת.

ניהול צריכת החשמל

המדפסת כוללת מאפיינים של ניהול צריכת חשמל שיכולים לסייע בהפחתת צריכת החשמל ולחסוך אנרגיה.
 • הגדרות מצב שינה מעבירות את המדפסת למצב של צריכת חשמל נמוכה אם היא במצב סרק במשך פרק זמן מסוים. ניתן להגדיר את פרק הזמן לפני שהמוצר נכנס למצב שינה בבלוח הבקרה.

הגדרת מצב השינה של המדפסת

 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בהגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General (כללי)
  • הגדרות צריכת חשמל
 3. בחר בהגדרות מצב שינה או בתזמון מצב שינה.
 4. בחר באפשרויות המתאימות והשלם את תהליך ההגדרה.

כבה את המדפסת

לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי בחלקה הקדמי של המדפסת ולאחר מכן העבר את מתג ההפעלה בחלקה הימני התחתון למצב Off (כבוי).
  שים לב:
אל תכבה את המדפסת אם חסרה בה מחסנית. פעולה זו עלולה לגרום נזק למדפסת.
הודעת אזהרה תופיע בלוח הבקרה של המדפסת אם תנסה לכבות את המדפסת כאשר חסרה בה מחסנית אחת או יותר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏