ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed דגמים MFP E82540‏, E82550‏, E82560,‏ E87640‏, E87650‏, E87660 - כיצד לטעון נייר במגש 1

מבוא
המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 1. מגש זה מכיל עד 100 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר או 10 מעטפות.
  הערה:
בחר את סוג הנייר הנכון במנהל ההדפסה לפני שתדפיס.
 1. פתח את מגש 1.
  איור : פתח את המגש
 2. משוך החוצה את מאריך המגש כדי לתמוך בנייר.
  איור : שלוף את מאריך המגש
 3. השתמש בתפס הכיוון כדי להרחיב את מכווני הנייר לגודל הנכון, ולאחר מכן טען נייר במגש.
  ודא שהנייר מונח מתחת לקו המילוי שבמכווני הנייר.
    הערה:
  גובה ערימת הדפים המרבי הוא 10 מ"מ, או כ-100 גיליונות של נייר במשקל 75 גרם למ"ר .
  איור : טען את המגש
 4. בעזרת תפס הכיוון, כוון את מכווני הצד כך שייגעו קלות בערימה, אך לא יקפלו אותה.
  איור : כוונן את המכוונים
שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)
השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.
הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בהגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Copy/Print (העתקה/הדפסה)
  • Manage Trays‏ (ניהול מגשים)
  • Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי)
 3. בחר On (מופעל).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏