תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560 - החלפת מחסנית הטונר

החלף את מחסנית הטונר אם אתה מקבל הודעה במדפסת, או אם נתקלת בבעיות באיכות ההדפסה.

מידע על המחסנית

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
כדי לרכוש מחסניות, פנה לנציג השירות המנוהל. ודא שברשותך מספר הדגם של המוצר, המופיע על תווית המוצר בגב המדפסת.
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

החלפת מחסנית הטונר

צפה בסרטון או בצע את הפעולות הבאות כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתיחת הדלת הקדמית
 2. שחרר את תפס המחסנית.
  איור : שחרור נעילת המחסנית
 3. אחוז את קצה המחסנית והחלק אותה החוצה חלקית כדי לחשוף את הידית בחלקה העליון. השתמש בידית כדי לאחוז במחסנית ולשלוף אותה מהמדפסת.
  איור : שליפת המחסנית
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. שמור את כל חומרי האריזה לצורך מיחזור מחסנית הטונר המשומשת.
  איור : הוצאת המחסנית מהאריזה
 5. הנח את המחסנית החדשה על משטח ישר עם המגעים כלפי מעלה, ולאחר מכן תלוש את הסרטים האדומים והסר אותם מהמחסנית.
  איור : תלישת סרטי האריזה
 6. החזק את המחסנית החדשה אופקית ונער אותה מצד לצד שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה.
  איור : ניעור המחסנית
 7. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה והכנס אותה לתוך המדפסת.
  איור : הכנסת המחסנית
 8. אבטח את התפס.
  איור : נעילת המחסנית
 9. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגירת הדלת הקדמית
 10. ארוז את המחסנית המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  בארה"ב ובקנדה, כלולה בקופסה תווית משלוח ששולם מראש. במדינות/אזורים אחרים, עבור אל www.hp.com/recycle כדי להדפיס תווית משלוח ששולם מראש.
  הדבק את תווית המשלוח ששולם מראש על גבי הקופסה, והחזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : אריזת המחסנית המשומשת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏