ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - ניהול מדפסת Google Cloud Print

מסמך זה חל על מדפסות HP LaserJet עם הכנה ל-Google Cloud Print. לקבלת רשימה של מדפסות עם הכנה ל-Google Cloud Print, עבור אל מדפסות שתומכות ב-Google Cloud Print‏ (c05237786).
Google Cloud Print הוא פתרון הדפסה לנייד הזמין למשתמשים בעלי חשבון Gmail, והוא מאפשר לך להדפיס באמצעות האינטרנט מכל מקום, כולל מהטלפון או ממחשב הלוח שלך, לכל מדפסת. באמצעות הדפדפן Chrome, המשתמשים יכולים להדפיס מהתקני Android‏, Chrome,‏ iOS‏, OS X‏, Windows ו- Linux במדפסת עם הכנה ל-Google Cloud Print באותה רשת מקומית (יעד מקומי) או מדפסת המחוברת ל-Google Cloud.
לאחר רישום המדפסת ב-Google Cloud, המשתמשים יכולים לנהל את המדפסת מדפדפן Chrome, משרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת או מלוח הבקרה של המדפסת. בצע את השלבים במסמך זה כדי לבצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 • הפיכת דף Google Cloud Print לפריט מועדף בדפדפן
 • שינוי שם המדפסת
 • שיתוף המדפסת עם משתמשים אחרים של חשבון Gmail
 • הסרת המדפסת מתוך Google Cloud
הפיכת דף Google Cloud Print לפריט מועדף בדפדפן
 1. פתח את דפדפן Chrome ().
 2. לחץ על הסמל ובחר Settings (הגדרות).
 3. גלול כלפי מטה, לחץ על Show Advanced Settings (הצג הגדרות מתקדמות), ותחת Google Cloud Print, לחץ על Manage (נהל).
 4. הוסף מדפסת ככרטיסייה/לחצן תחת 'התקני Chrome' בדפדפן.
שינוי שם המדפסת
כדי לשנות את שם המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את דפדפן Chrome ().
 2. לחץ על הסמל ובחר Settings (הגדרות).
 3. גלול כלפי מטה, לחץ על Show Advanced Settings (הצג הגדרות מתקדמות), ותחת Google Cloud Print, לחץ על Manage (נהל).
 4. תחת My devices (ההתקנים שלי), חפש את המדפסת, לחץ על Manage (נהל), ולאחר מכן סגור את חלון ההגדרות.
 5. בחלון Google Cloud Print, לחץ על Rename (שינוי שם).
 6. הקלד שם מדפסת חדש ולאחר מכן לחץ על Rename (שינוי שם).
שיתוף המדפסת עם משתמשים אחרים של חשבון Gmail (אופציונלי)
לאחר שמדפסת HP LaserJet נרשמה ב-Google Cloud, ניתן לשתף את המדפסת כך שגם משתמשים אחרים של חשבון Gmail יוכלו להדפיס בה באמצעות חיבור לענן.
  הערה:
מאפיין זה לא יפעל עם הודעות דוא"ל שאינן משויכות לחשבון Gmail או עם תחום מתארח של Google.
 1. פתח את דפדפן Chrome ().
 2. לחץ על הסמל ובחר Settings (הגדרות).
 3. גלול כלפי מטה, לחץ על Show Advanced Settings (הצג הגדרות מתקדמות), ותחת Google Cloud Print, לחץ על Manage (נהל).
 4. תחת My devices (ההתקנים שלי), חפש את המדפסת, לחץ על Manage (נהל), ולאחר מכן סגור את חלון ההגדרות.
 5. בחלון Google Cloud Print, לחץ על לחצן Share (שתף).
 6. בתיבה Invite People (הזמן אנשים), הקלד או הדבק את כתובות ה-Gmail (מופרדות באמצעות פסיקים) של המשתמשים שעמם ברצונך לשתף את המדפסת.
    הערה:
  אם המדפסת משותפת באמצעות ההגדרה Anyone with link has access to it (כל אדם עם גישה לקישור זה יכול לגשת למדפסת), מגבלה של 15 עמודים ליום מוחלת כברירת מחדל באופן אוטומטי. כדי לשנות הגדרה זו, לחץ על הלחצן Share (שתף) ולאחר מכן שנה את המכסה Public printing (הדפסה ציבורית).
 7. בסיום הזנת כתובות הדוא"ל, לחץ על Share (שתף).
    הערה:
  כדי לשתף עם קבוצה, תחילה יש להגדיר את הקבוצה. בקר במרכז העזרה של קבוצות Google בכתובת https://support.google.com/groups/.
 8. לחץ על Close (סגור).
הסרת המדפסת מתוך Google Cloud
משתמשים Chrome Book‏, Windows‏, OS X ו- Linux יכולים להסיר את המדפסת מדפדפן Chrome, מלוח הבקרה של המדפסת או משרת האינטרנט המשובץ (EWS).
כדי להסיר את המדפסת, בצע אחת משיטות אלה:
שיטה 1: הסרת המדפסת באמצעות דפדפן Chrome (מומלץ)
 1. פתח את דפדפן Chrome.
 2. לחץ על הסמל ובחר Settings (הגדרות).
 3. גלול כלפי מטה, לחץ על Show Advanced Settings (הצג הגדרות מתקדמות), ותחת Google Cloud Print, לחץ על Manage (נהל).
 4. תחת My devices (ההתקנים שלי), חפש את המדפסת, לחץ על Manage (נהל), ולאחר מכן סגור את חלון ההגדרות.
 5. בחלון Google Cloud Print, לחץ על Delete (מחק).
 6. לחץ על OK כדי לאשר.
שיטה 2: הסרת המדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS)
 1. ודא שכתובת ה-IP של המדפסת זמינה.
  • עבור דגמי HP LaserJet Pro, פתח את תפריט Network (רשת) בלוח הבקרה של המדפסת ורשום את כתובת ה-IP, או בחר את Report (דוח) כדי להדפיס סיכום רשת.
  • עבור דגמי HP LaserJet Enterprise, בצע את השלבים הבאות כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת:
     הערה:
   השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
   FutureSmart 3
   FutureSmart 4
   • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת .
   • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן המידע או לחץ עליו, ולאחר מכן גע בלחצן הרשת , או בלוחות הבקרה של לוח המקשים, השתמש במקשי החצים כדי לגלול לתפריט Ethernet ולחץ על OK.
 2. פתח את דפדפן Chrome, ובשדה הכתובת, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת, כפי שהיא מופיעים בלוח הבקרה של או בדף סיכום הרשת, ולאחר מכן הקש על Enter.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
 3. בשרת האינטרנט המשובץ, לחץ על הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) ותחת Google Cloud Print לחץ על Setup (הגדרה).
 4. לחץ על הלחצן הסר את Google Cloud Print (Remove Google Cloud Print) ולאחר מכן לחץ על Yes כדי לאשר.
  הערה:
אם תשנה את דעתך לאחר מחיקת המדפסת, תוכל רשום אותה מחדש. כדי לרשום את המדפסת, ראה רישום המדפסת ב-Google Cloud.
לקבלת הוראות כיצד להדפיס, עבור אל שימוש ב- Google Cloud Print.
שיטה 3: הסרת המדפסת באמצעות לוח הבקרה של המדפסת
  הערה:
ניתן להשתמש בשיטה זו רק עם דגמי HP LaserJet Pro שיש להם לוח בקרה עם מסך מגע. עבור דגמי HP LaserJet Enterprise, השתמש בשיטה של דפדפן Chrome או של שרת האינטרנט המשובץ.
 1. בלוח הבקרה, פתח את התפריט Setup (הגדרה) ().
 2. לחץ על החץ מטה ובחר את Network Setup (הגדרות הרשת).
 3. בחר Google Cloud Print, בחר באפשרות Remove Google Cloud (הסר את Google Cloud) ולאחר מכן לחץ על OK.
  הערה:
לאחר הסרת המדפסת, לא מוצגת בקשה לאישור. כאשר האפשרות Remove Google Cloud (הסר את Google Cloud) לא מופיעה עוד ברשימה, המדפסת כבר הוסרה. כדי להוסיף שוב את המדפסת, בחר Print a Claim Sheet (הדפס גיליון בקשה) ולאחר מכן עבור אל Setup Google Cloud Print (הגדרת Google Cloud Print).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏