תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise‏, PageWide HP Enterprise - התקנת מנהל התקן מדפסת באמצעות כבל Ethernet (‏Windows)

יש להגדיר את מדפסת HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם עדיין לא הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להוראות להגדרת חומרת המדפסת לפני שתתקין את התוכנה.
הערה:
אם אתה מתכוון להתקין את מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי (UPD) של HP עבור Windows, עבור אל www.hp.com/go/upd. ה-UPD מתוכנן לנהל בקלות סביבות הדפסה עם מדפסות מרובות ברשת. ה-UPD של HP הוא בחירה טובה למדפסת שתוכננה להדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.

התקנת Windows®‎ לחיבור קווי לרשת (Ethernet)

בצע את השלבים הבאים כדי לחבר את המדפסת לרשת ולהתקין את התוכנה.

שלב 1: חבר את המדפסת לרשת הקווית

הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה:
איור : FutureSmart 3
דוגמאות ללוחות בקרה של FutureSmart 3
איור : FutureSmart 4
דוגמאות ללוחות בקרה של FutureSmart 4
 1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
 2. השתמש באחת מהשיטות הבאות (בהתאם לגירסת הקושחה ולסוג של לוח הבקרה) כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת:
  FutureSmart 3
  • לוחות בקרה של לוח המקשים: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4
  • לוחות בקרה של לוח המקשים: במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצן המידע ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט Ethernet. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לפתוח את התפריט ולהציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת. אם כתובת ה-IP לא מופיע ברשימה, המתן מספר דקות ונסה שוב. רשום את כתובת ה-IP שבה יש להשתמש במהלך התקנת התוכנה. כתובת IP לדוגמה: ‎192.168.0.1.‎

שלב 2: התקן את תוכנת המדפסת

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את תוכנת המדפסת במחשב. לקבלת מידע נוסף אודות מקורות התוכנה, עיין בסעיף למד על ההבדלים בין מקורות התוכנה השונים - הורדה או תקליטור, בתחילת בנושא זה.
הערה:
אם בכוונתך להשתמש ב'אשף הוספת המדפסת' של Windows®‎ כדי להתקין מנהל התקן הדפסה בלבד, דלג על השלבים הבאים והשתמש בהוראות ההתקנה של מנהל ההתקן בדף התוכנות ומנהלי ההתקן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏