תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise‏, PageWide HP Enterprise - התקנת מנהל התקן מדפסת באמצעות כבל Ethernet (‏macOS)

מבוא

בצע את השלבים במסמך זה כדי להתקין את מנהל התקן המדפסת (תוכנה) ב-macOS ברשת קווית (Ethernet).
לפני שתתחיל, בדוק אם לוח הבקרה הוא מסוג FutureSmart 3 או FutureSmart 4.
FutureSmart 3
לוחות בקרה של 3 FutureSmart
FutureSmart 4
לוחות בקרה של 4 FutureSmart

שלב 1: חבר את המדפסת ואתר את כתובת ה-IP של המדפסת

 1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
 2. השתמש באחת מהשיטות הבאות (בהתאם לסוג של לוח הבקרה) כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת (כתובת IP לדוגמה: 192.168.0.1.)
  FutureSmart 3
  • לוחות בקרה של לוח המקשים: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Network (רשת) כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4
  • לוחות בקרה של לוח המקשים: במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן Information (מידע), לאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט Ethernet ולאחר מכן הקש על הלחצן OK (אישור) כדי לפתוח את התפריט ולהציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע Information ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת. אם כתובת ה-IP לא מופיע ברשימה, המתן מספר דקות ונסה שוב. שים לב לכתובת ה-IP שבה יש להשתמש במהלך התקנת התוכנה.

שלב 2: התקן מחדש את מנהל המדפסת

בצע את השלבים הבאים להתקנת מנהל התקן מדפסת. בנוסף להוראות הבאות, באפשרותך לצפות בסרטון שמדגים כיצד להתקין את תוכנת המדפסת ב-macOS ברשת קווית (Ethernet).
הערה:
ייתכן שהמדפסת שבסרטון שונה מדגם המדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.
 1. לחץ על אחד מהקישורים הבאים, בהתאם לדגם המדפסת שברשותך (LaserJet או PageWide):
 2. כאשר מוצג המסך להתקנת תוכנת המדפסת, לחץ על Download (הורד).
  המחשב יוריד את HP Easy Start.
 3. להתקנת תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות על המסך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏