תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - שיפור האיכות של תמונת הסריקה

נסה לבצע תחילה את השלבים הפשוטים הספורים הבאים:
 • השתמש במשטח הסורק במקום במזין המסמכים.
 • השתמש במסמכי מקור איכותיים.
 • בעת שימוש במזין המסמכים, טען את מסמך המקור במזין כהלכה, תוך שימוש במכווני הנייר, כדי למנוע תמונות לא ברורות או עקומות.
כדי לפתור באופן מקוון בעיות באיכות התמונה של הסריקה, עבור אל עזרה עבור איכות ההעתקה והסריקה.
אם הבעיה נמשכת, נסה את הפתרונות הנוספים הבאים. אם הם לא פותרים את הבעיה, ראה "שפר את איכות ההדפסה" לקבלת מידע על פתרונות נוספים.

בדיקת לכלוך וכתמים על גבי משטח הזכוכית של הסורק

הערה:
ייתכן שהמדפסת שבסרטון שונה מדגם המדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.
במהלך הזמן, כתמים ושאריות פסולת עשויים להצטבר על-גבי משטח הזכוכית של הסורק ועל התומך הלבן מפלסטיק, ועלולים להשפיע על הביצועים. השתמש בהליך הב כדי לנקות את הסורק אם הדפים המודפסים מכילים מריחות, קווים לא רצויים, נקודות שחורות, איכות הדפסה גרועה או טקסט לא ברור.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח משקע החשמל.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת
 2. פתח את מכסה הסורק.
  איור : פתח את מכסה הסורק
 3. נקה את משטח הזכוכית של הסורק (סימון מס' 1) ואת רצועות מזין המסמכים (סימון מס' 2, סימון מס' 3) בעזרת מטלית רכה או ספוג שהוספגו קלות בחומר לניקוי זכוכית שאינו מותיר שריטות.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים הגורמים לשריטות, אצטון, בנזן, אמוניה, כוהל אתילי או פחמן טטראכלוריד בשום חלק של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אין להניח נוזלים ישירות על משטח הזכוכית או התומך. הנוזלים עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.
  הערה:
  אם אתה נתקל בפסים על עותקים בזמן השימוש במזין המסמכים, הקפד לנקות את רצועות הזכוכית הקטנות שבצדו השמאלי של הסורק (סימון מס' 2, סימון מס' 3).
  איור : נקה את הסורק
 4. ייבש את משטח הזכוכית ואת חלקי הפלסטיק הלבן בעזרת מטלית עור (ג'ילדה) או בספוג תאית כדי למנוע כתמים.
 5. חבר את כבל המתח לשקע חשמל, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת

בדוק את הגדרות הסריקה

באפשרותך להתאים את הגדרות הסריקה מלוח הבקרה של המדפסת. האפשרויות והשלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
הערה:
חלק מהגדרות הסריקה שאותן תוכל לשנות מלוח הבקרה הן הגדרות ברירת מחדל. הגדרות אחרות משפיעות על העבודה הנוכחית בלבד. HP ממליצה להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) כדי לקבוע את התצורה של הגדרות ברירת המחדל במדפסות מחוברות לרשת עם לוחות בקרה מסוג FutureSmart 3 או FutureSmart 4.
FutureSmart 3
איור : לוח בקרה של 3 FutureSmart
FutureSmart 4
איור : לוח בקרה של 4 FutureSmart

ניקוי הגלילים ורפידת ההפרדה במזין המסמכים

הערה:
ייתכן שהמדפסת שבסרטון שונה מדגם המדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.
בצע את השלבים הבאים אם בדפים המודפסים מופיעים כתמי טונר או הדפסה עקומה:
 1. הרם את התפס של מזין המסמכים.
  איור : הרם את התפס
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. הסר סיבים או אבק הגלויים לעין מגלילי ההזנה וממשטח ההפרדה באמצעות אוויר דחוס או מטלית נקייה ונטולת מוך שהורטבה במעט מים חמים.
  הערה:
  הרם את מכלול הגלגלות כדי שתוכל לנקות את הגלגלת השנייה.
  איור : נקה את מזין המסמכים
 4. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  הערה:
  ודא שהתפס הנמצא בחלקו העליון של מכסה מזין המסמכים סגור לחלוטין.
  איור : סגור את מכסה מזין המסמכים
אם הבעיה נמשכת, בדוק אם רפידת ההפרדה או הגלגלות של מזין המסמכים פגומות או בלויות והחלף אותן במידת הצורך.
הערה:
לגלילים החדשים יש משטח מחוספס. כאשר הגלילים יישחקו, הם יהפכו חלקים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏