ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise‏, HP PageWide Enterprise‏, HP OfficeJet Enterprise - פתרון בעיות בהדפסת walk-up USB

התפריט Retrieve From USB Settings (הגדרות אחזור מ-USB) אינו נפתח כאשר אתה מחבר את כונן הבזק ה-USB
עליך להפעיל את יציאת ה-USB כדי שתוכל להדפיס מסמכים מכונן הבזק USB. להפעלת יציאת ה-USB, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בלחצן Administration (ניהול).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות כלליות
  • Enable Retrieve from USB (אפשר אחזור מ-USB)
 3. בחר באפשרות Enabled (מופעל) ולאחר מכן בחר בלחצן Save (שמור) או לחץ על הלחצן OK.
 4. נסה להדפיס שוב מכונן הבזק ה-USB.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Copy/Print (העתקה/הדפסה)
  • הפעל USB בהתקן
 3. בחר Enabled (מופעל) כדי להפעיל את יציאת ה-USB.
 4. נסה להדפיס שוב מכונן הבזק ה-USB.
אם הבעיה לא נפתרה לאחר הפעלת יציאת ה-USB, נסה לבצע פעולות נוספות אלה לפתרון בעיות:
 1. ייתכן שאתה משתמש בכונן הבזק USB או במערכת קבצים שאינם נתמכים על ידי מדפסת זו. שמור את הקבצים בכונן הבזק USB סטנדרטי, המבוסס על מערכת קבצים מסוג FAT. המדפסת תומכת בכונני הבזק USB מסוג FAT32.
 2. אם תפריט אחר כבר פתוח, סגור אותו והכנס מחדש את כונן הבזק ה-USB.
 3. כונן הבזק ה-USB עשוי להכיל יותר ממחיצה אחת (יצרנים מסוימים של כונני Flash מסוג USB מתקינים באביזר תוכנה שיוצרת מחיצות, בדומה לתקליטור). אתחל מחדש את כונן Flash מסוג USB כדי להסיר את המחיצות, או השתמש בכונן Flash מסוג USB אחר.
 4. כונן הבזק ה-USB עשוי לדרוש הספק גבוה יותר מזה שהמדפסת יכולה לספק.
  1. סריקה לכונן USB Flash
  2. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
  3. השתמש בכונן הבזק USB שיש לו ספק כוח עצמאי או בכזה הצורך פחות חשמל.
 5. ייתכן שפעולת כונן הבזק ה-USB אינה תקינה.
  1. סריקה לכונן USB Flash
  2. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
  3. נסה להדפיס מכונן הבזק USB אחר.
הקובץ לא מודפס מכונן הבזק ה-USB
 1. ודא שיש נייר במגש.
 2. בדוק אם יש הודעות בלוח הבקרה של המדפסת. אם יש נייר תקוע במדפסת, שחרר את החסימה.
הקובץ שברצונך להדפיס לא מופיע בתפריט Retrieve from USB (אחזר מ-USB)
 1. ייתכן שאתה מנסה להדפיס סוג קובץ שאינו נתמך על ידי מאפיין ההדפסה מסוג USB. המדפסת תומך בתבניות הקובץ ‎.pdf‏, ‎.prn‏, ‎.pcl‏, ‎.ps ו-‎.cht‏
 2. ייתכן שמספר הקבצים בתיקייה אחת בכונן הבזק ה-USB גדול מדי. הפחת את מספר הקבצים בתיקייה על ידי העברתם לתיקיות משנה.
 3. ייתכן ששערכת התווים המשמשת ליצירת שמות קבצים אינה נתמכת על ידי המדפסת. במקרה זה, המדפסת מחליפה את שמות הקבצים בתווים מערכת תווים אחרת. תן לקבצים שמות אחרים המכילים תווי ASCII.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏