תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise - פתרון בעיות נוספות באיכות ההדפסה

מדפסות HP Color LaserJet Enterprise כוללות דפים בנושא איכות הדפסה (PQ), כדי לסייע באבחון בעיות באיכות הדפסה הייחודיות להדפסה בצבע. בצע את ההליכים הבאים כדי להדפיס ולפרש דפים פנימיים אלה.
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

שלב 1: הדפס דפי פתרון בעיות של איכות הדפסה

FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) ובחר בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Troubleshooting (פתרון בעיות)
  • דפי איכות הדפסה
 3. גע באפשרות PQ Troubleshooting Pages (דפי פתרון בעיות באיכות הדפסה) ולאחר מכן גע בלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס קבוצה של שישה דפים.
FutureSmart 4
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בתפריט Support Tools (כלי תמיכה).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • פתרון בעיות
  • דפי איכות הדפסה
 3. בחר באפשרות PQ Troubleshooting Pages, (דפי פתרון בעיות באיכות ההדפסה) ולאחר מכן בחר באפשרות Print (הדפס) כדי להדפיס את הדפים.

שלב 2: פרש את דפי פתרון הבעיות של איכות הדפסה

הדף הראשון לפתרון בעיות של איכות הדפסה כולל הוראות לבדיקת המצב של חומרים מתכלים ולכיול המדפסת. הוא כולל גם הוראות לשימוש בשאר הדפים לפתרון בעיות של איכות הדפסה, על מנת לקבוע אם מחסנית טונר מסוימת גורמת לבעיות באיכות ההדפסה.
חפש כתמים או קווים בדפים אלה. צבע הכתם או הקו מציין את צבע המחסנית שעלולה להיות פגומה. לדוגמה, כתם או קו בציאן בדף אחד או יותר מציין שייתכן כי מחסנית הציאן פגומה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏