תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise - קביעת הגדרות החומרים המתכלים מחסנית-טונר-הגנה של HP

מבוא

השתמש במאפיינים 'מדיניות המחסניות' ו'הגנה על מחסניות' של HP כדי לקבוע אילו מחסניות מותקנות במדפסת ולהגן על המחסניות המותקנות מפני גניבה. מאפיינים אלה זמינים ב-HP FutureSmart מגירסה 3 ואילך.
  • מדיניות מחסניות: מאפיין זה מגן על המדפסת מפני מחסניות טונר מזויפות בכך שהוא מאפשר שימוש במחסניות מקוריות בלבד של HP במדפסת. שימוש במחסניות מקוריות של HP מבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר האפשרית. כאשר מישהו מתקין מחסנית שאינה מחסנית מקורית של HP, תוצג בלוח הבקרה של המדפסת הודעה לפיה המחסנית אינה מאושרת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.
  • הגנה על מחסניות: מאפיין זה משייך לצמיתות מחסניות טונר למדפסת מסוימת, או לצי מדפסות, כך שלא ניתן יהיה להשתמש בהן במדפסות אחרות. הגנה על מחסניות מגנה על ההשקעה שלך. כאשר מאפיין זה מופעל, אם מישהו מנסה להעביר מחסנית מוגנת מהמדפסת המקורית למדפסת שאינה מורשית, מדפסת זו לא תדפיס עם המחסנית המוגנת. בלוח הבקרה של המדפסת מוצגת הודעה לפיה המחסנית מוגנת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.
      שים לב:
    לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיותקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי ולצמיתות. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין לפני התקנת המחסנית החדשה.
    השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.
שני המאפיינים מושבתים כברירת מחדל. בצע את ההליכים הבאים כדי להפעיל או להשבית אותם דרך לוח הבקרה של המדפסת או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
הערה:
ההליכים בלוח הבקרה משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏