תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP - איסוף עבודת העתקה

איסוף עבודת העתקה

ניתן להעתיק ולהדפיס סדרת מסמכים אחת או יותר, כשכל סדרה מאורגנת לפי הסדר הנכון.
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בלחצן Copy (העתק).
  2. בחר בלחצן Collate (אסוף).
  3. בחר בלחצן האפשרות Collate on (Sets in page order) (איסוף מופעל (סדרות לפי סדר הדפים)), ולאחר מכן בחר בלחצן OK .
  4. בחר בלחצן Start (התחל).
FutureSmart 4
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-Copy (העתק).
  2. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר את Collate (אסוף) ברשימה Options (אפשרויות).
  3. בחר באפשרות Collate on (איסוף מופעל) אם היא לא נבחרה עדיין.
  4. כדי לכוונן את מספר העותקים, גע בשדה Copy count (ספירת עותקים) משמאל ללחצן Copy (העתק). כאשר לוח המקשים מוצג, הזן את מספר העותקים שברצונך ליצור. גע בלחצן Close (סגור) כדי לסגור את לוח המקשים.
  5. גע באפשרות Copy (העתק) כדי להתחיל בהעתקה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏