תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP - דוחות פקס

הסעיפים הבאים מפרטים את דוחות הפקס הזמינים במדפסת. ניתן להדפיס דוחות אלה או להציגם בלוח הבקרה של המדפסת.
במדפסת זו זמינים דוחות הפקס הבאים:
 • Fax Activity Log‏ (יומן פעילות פקס)
 • Billing Codes Report (דוח קודי חיוב)
 • Blocked Fax List (רשימת פקסים חסומים)
 • רשימת חיוג מהיר (FutureSmart 3 בלבד)
 • Fax Call Report (דוח שיחות פקס)

הדפסה או הצגה של דוח פקס

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס או להציג דוח פקס.
הערה:
השלבים עשויים להשתנות בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) ובחר בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • דוחות
  • דוחות פקס
 3. בחר ביומן או בדוח כדי להדפיס או להציג אותו.
 4. בחר בלחצן Print (הדפס) או View (הצג).
FutureSmart 4
 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Reports (דוחות), ולאחר מכן בחר Fax Reports (דוחות פקס).
 2. בחר ביומן או בדוח כדי להדפיס או להציג אותו.
 3. בחר בלחצן Print (הדפס) או View (הצג).

יומן פעילות הפקס

יומן פעילות הפקס כולל את המידע הבא:
 • פרטי כותרת הפקס שהוגדרו במדפסת.
 • מספר העבודה של כל עבודת פקס.
 • תאריך ושעה של הפקסים שהתקבלו, נשלחו או ששליחתם נכשלה.
 • סוג עבודת הפקס; שוגר או התקבל.
 • זיהוי השולח (מספר טלפון, אם זמין)
 • משך זמן (זמן שפופרת מורמת)
 • מספר עמודים
 • תוצאה (שוגר בהצלחה, נמצא בהמתנה או ששיגורו נכשל, כולל סוג וקוד שגיאה)
מסד הנתונים מאחסן את 500 רשומות הפקס האחרונות. רשומות מסד הנתונים של הפקס כוללות כל הפעלה של הפקס. לדוגמה, הפעלת פקס עשויה להיות פקס שנשלח, פקס שהתקבל או שדרוגי קושחה. בהתאם לפעילות, ייתכן שהדוח יכיל פחות מ-500 רשומות.
אם ברצונך להשתמש ביומן למטרות מעקב, עליך להדפיס את היומן מעת לעת ולאחר מכן לנקות אותו.
כדי לנקות את יומן פעילות הפקס, השלם את השלבים הבאים.
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בלחצן Administration (ניהול).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות פקס
  • נקה יומן פעילות פקס
 3. בחר בלחצן Clear (נקה) כדי לנקות את יומן פעילות הפקס.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • פקס
  • נקה יומן פעילות פקס
 3. בחר Clear (נקה) כדי לנקות את יומן פעילות הפקס.

דוח קוד חיוב

דוח קוד החיוב הוא רשימה של 500 הפקסים האחרונים ששוגרו בהצלחה, המופיעים לפי קוד חיוב. בדוח זה ניתן המידע הבא.
 • מספר קוד חיוב
 • תאריך ושעה של כל הפקסים ששוגרו בהצלחה
 • מספר זיהוי
 • משך זמן (זמן שפופרת מורמת)
 • מספר העמודים ששוגרו
 • תוצאה (הצלחה)
מסד הנתונים שומר את 500 הפקסים האחרונים. אם ברצונך להשתמש בדוח למטרות מעקב, עליך להדפיס את הדוח מעת לעת ולאחר מכן לנקות אותו.

דוח רשימת פקסים חסומים

דוח רשימת מספרי הפקס החסומים מכיל רשימה של מספרי פקס שנחסמו. המדפסת לא תקבל פקסים ממספרי פקס חסומים.

דוח רשימת חיוגים מהירים

הדוח של רשימת החיוגים המקוצרים מציג את מספרי הפקס המוקצים לשמות חיוגים מקוצרים.

דוח שיחות פקס

דוח שיחת פקס הוא דוח קצר שמציין את סטטוס הפקס האחרון ששוגר או התקבל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏