תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP - הגדרת גודל הנייר והסוג שלו עבור העתקה על נייר מיוחד

הגדרת גודל הנייר והסוג שלו עבור העתקה על נייר מיוחד

הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. הנח את המסמך עם הצד המודפס כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו עם הצד המודפס כלפי מעלה במזין המסמכים וכוונן את מכווני הנייר בהתאם לגודל המסמך.
 2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בלחצן Copy (העתק).
 3. בחר בלחצן Paper Selection (בחירת נייר).
 4. בחר במגש שמכיל את הנייר שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן בחר OK.
FutureSmart 4
 1. הנח את המסמך עם הצד המודפס כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו עם הצד המודפס כלפי מעלה במזין המסמכים וכוונן את מכווני הנייר בהתאם לגודל המסמך.
 2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-Copy (העתק).
 3. בחר Options (אפשרויות) בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר Paper Selection (בחירת נייר) ברשימה Options (אפשרויות).
 4. בחלונית הימנית, בחר הגדרות עבור Paper Size (גודל נייר), Paper Type (סוג נייר) ו- Paper Tray (מגש נייר), ולאחר מכן בחר את Done (בוצע).
 5. כדי לכוונן את מספר העותקים, גע בשדה Copy count (ספירת עותקים) משמאל ללחצן Copy (העתק). כאשר לוח המקשים מוצג, בחר את מספר העותקים שברצונך ליצור. גע בלחצן Close (סגור) כדי לסגור את לוח המקשים.
 6. בחר את האפשרותCopy (העתק) כדי להתחיל להעתיק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏