ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise - הגבלה או הגדרה של מספר העמודים הצבעוניים שניתן להדפיס

מבוא
היעזר במאפיין זה כדי להגביל את מספר הדפים בצבע שניתן להפיק באמצעות התקן זה. כדי לאשר שימוש בלתי מוגבל בצבע, בחר באפשרות Enable color (הפעל צבע). כדי לאפשר הדפסה של דפים בשחור בלבד, בחר באפשרות Disable color (השבת צבע). כדי להגביל שימוש בצבע על פי היישום משמחשב המשמש להדפסת העבודה או לפי הרשאות משתמש, בחר באפשרות Set custom color access (הגדר גישה לצבע בהתאמה אישית).
שלב 1: גש אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
 1. FutureSmart 3: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח של המדפסת, בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
שלב שני: קביעת הגדרות הצבע בעזרת המאפיין 'הגבלת צבע'
גש אל המאפיין 'הגבלת צבע' באמצעות הפעולות הבאות:
 1. בכרטיסיות הניווט העליונות, לחץ על Copy/Print (צילום/הדפסה).
 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על Restrict Color (הגבלת צבע).
הגדרת צבע ראשית
באזור Main Color Setting (הגדרת צבע ראשית) בדף Restrict Color (הגבלת צבע) עומדות לרשותך שלוש שיטות לניהול השימוש בצבע במדפסת:
 • שיטה 1: Enable Color (הפעל צבע)
  בחר Enable color (הפעל צבע) כדי להדפיס את כל עבודות הצבע בצבע.
 • שיטה 2: Disable Color (השבת צבע)
  בחר Disable color (השבת צבע) כדי להדפיס את כל עבודות הצבע בשחור או בגוני אפור בלבד.
 • שיטה 3: Set custom color access (הגדר גישה לצבע בהתאמה אישית)
  בחר Set custom color access (הגדר גישה לצבע בהתאמה אישית) כדי להגדיר את הרשאות ההדפסה בצבע עבור תוכניות מחשב או כדי להדפיס עבודות צבע בשחור או בגוני אפור בלבד כאשר אין למשתמש או לקבוצה הרשאה להדפיס בצבע.
היעזר בשיטה Set custom color access (הגדר גישה לצבע בהתאמה אישית) כדי להגדיר את הרשאות ההדפסה בצבע עבור תוכניות מחשב ספציפיות:
 1. בחר באפשרות הגדר גישה לצבע מותאם אישית .
 2. בחר בתיבת הסימון הגבל הדפסה בצבע עבור יישומי מחשב מסוימים.
 3. הגדר בקרת צבע שתהווה ברירת מחדל באמצעות הרשימה הנפתחת Default color control for computer applications (ברירת מחדל של בקרת צבע עבור יישומי מחשב) באזור Restrict color printing for some computer applications (הגבל הדפסה בצבע עבור יישומי מחשב מסוימים). לרשותך אפשרויות בקרת הצבע הבאות:
  • Remove All Color (הסר כל צבע)
  • אפשר הדפסה בצבע
  ההגדרה Default color control for computer applications (ברירת מחדל של בקרת צבע עבור יישומי מחשב) חלה על עבודות הדפסה שמקורן בתוכניות מחשב שאינן משויכות לשום בקרת צבע ספציפית.
 4. לחץ על Add (הוסף) כדי להחיל הגדרה של בקרת צבע על תוכנית מחשב ספציפית:
  1. הזן את שם התוכנית הרצויה בשדה Application Name (שם היישום).
  2. בחר סוג בקרת צבע מתוך הרשימה הנפתחת Color Control (בקרת צבע).
  3. לחץ על החל.
 5. לחץ על Edit (ערוך) כדי לשנות את הגדרת בקרת הצבע של תוכנה מתוך רשימת התוכניות שחלה עליהן הגדרת בקרת צבע ספציפית.
 6. לחץ על Remove... (הסר) כדי להסיר תוכנה מרשימת התוכניות שחלה עליהן הגדרת בקרת צבע ספציפית.
השתמש בשיטה Set custom color access (הגדרת גישה לצבע בהתאמה אישית) כדי להחיל הגבלת הדפסה בצבע על משתמש או קבוצה:
 1. בחר בשיטה Set Custom Color Access (הגדרת גישה לצבע בהתאמה אישית) באזור Main Color Setting (הגדרת צבע ראשית).
 2. בחר בתיבת הסימון הגבל צבע לפי הרשאות משתמש או קבוצה.
 3. ניתן להגדיר את הגישה עבור המשתמשים/הקבוצות הבאים:
  • אורח בהתקן
  • מנהל התקן
  • משתמש בהתקן
  רמות הגישה הבאות זמינות להגדרה:
  • הגישה אושרה
  • נדרשת כניסה למערכת
  • גישה מלאה
  • הגישה נדחתה
 4. לחץ על הלחצן נהל קבוצות הרשאות... כדי להוסיף, לערוך, להעתיק או למחוק קבוצת הרשאות.
 5. לחץ על הלחצן עבור לדף 'בקרת גישה' כדי לפתוח את הדף בקרת גישה בכרטיסייה אבטחה של שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ולהציג הגדרות בקרת גישה מפורטות.
Color Usage Job Log (יומן נתוני שימוש בצבע)
הפריט Color Usage Job Log (יומן נתוני שימוש בצבע) מציג את הפרטים הבאים על המדפסת ועבודות ההדפסה בצבע שעובדו באמצעותה:
 • פרטים על המדפסת:
  • Device Serial Number (מספר סידורי של ההתקן)
  • Printer Name (שם המדפסת)
 • Usage Totals (סיכומי נתוני שימוש)
  • Total Jobs in Log (סה"כ עבודות ביומן)
  • Total Mono Sides (סה"כ הדפסות על צד אחד)
  • Total Color Sides (סה"כ צדדים בצבע)
  • Total Sheets (סה"כ גיליונות)
 • יומן עבודות
  • האזור Job Log (יומן עבודות) מכיל מידע ספציפי על עבודות צבע שעובדו באמצעות המדפסת, כולל תאריך/שעה, המשתמש שאליו משויכת העבודה, שם עבודת ההדפסה, היישום שממנו הגיעה עבודת ההדפסה ופרטים על מספר הצדדים והגיליונות שנכללו בעבודה.
שלב שלישי: השלמת תהליך ההגדרה
בדף Restrict Color (הגבלת צבע), עבור על ההגדרות שנבחרו ולחץ על ולחץ על Apply (החל) כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏