תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת HP Enterprise‏, HP LaserJet Pro - הגדרת Google Cloud Print

מסמך זה מתייחס למדפסות HP שתומכות ב-Google Cloud Print. מדפסות בעלות יכולת HP ePrint דורשות הוראות התקנה מעט שונות. עבור מדפסות בעלות יכולת HP ePrint, עבור אל הגדרת מדפסת HP ל-Cloud Print באמצעות HP Cloud.
הערה:
כדי לאשר שהמדפסת שלך תומכת ב-Google Cloud Print או בעלת יכולת HP ePrint, עבור אל מדפסות שתומכות ב-Google Cloud Print.
Google Cloud Print הוא פתרון הדפסה לנייד הזמין למשתמשים בעלי חשבון Gmail, והוא מאפשר לך להדפיס באמצעות האינטרנט מכל מקום, כולל מהטלפון או ממחשב הלוח שלך, לכל מדפסת. באמצעות דפדפן Chrome, משתמשים יכולים להדפיס מהתקני Android‏, Chrome‏, iOS‏, OS X‏, Windows ו- Linux למדפסת התומכת ב-Google Cloud Print או לאותה רשת מקומית ('יעד מקומי') או למדפסת המחוברת ל-Google Cloud.
הערה:
כדי להדפיס למדפסת סמוכה באותה רשת כשל התקן Android או iOS, אינך צריך לרשום את המדפסת ב-Google Cloud. עבור iOS‏ (7.0 ואילך) השתמש ב-AirPrint, או עבור Android 4.4, עבור אל Google Play‏ > Android apps (אפליקציות Android) והורד את ה-Plug-in‏ HP Print Service או HP Mopria Print Service, ולאחר מכן הפעל את ה-Plug-in. עבור Android 4.3, הורד פתרון הדפסה ניידת אחר, כגון אפליקציית HP ePrint.
חיבור לענן גם מאפשר למשתמשים להדפיס לאחד או יותר מיעדי המדפסת הבאים:
 • מדפסת קרובה, כשאינה מחוברת לרשת מקומית,
 • מדפסת מרוחקת במיקום אחר, דרך חיבור לענן, או
 • מדפסת קרובה או מרוחקת ברשת אחרת (רשת משנה אחרת)

לפני שתתחיל

 • ודא שיש ברשותך חשבון Gmail ושהסיסמה זמינה.
 • ודא שיש לך מדפסת HP התואמת ל-Google Cloud Print אשר עודכנה עם הקושחה העדכנית ביותר (במידת הצורך).
  לקבלת רשימה של מדפסות נתמכות, עבור אל מדפסות התומכות ב-Google Cloud Print
 • ודא שיש ברשותך דפדפן Chrome מותקן
  הערה:
  גם דפדפנים אחרים יפעלו (עם מערכות הפעלה שאינן Chrome), אבל מומלץ להשתמש ב-Chrome כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר בעת השימוש ב-Google Cloud Print.
 • ודא כי ברשותך מערכת הפעלה נתמכת:
  • ‏‎Android 4.3 ואילך
  • Chrome OS‏ (Chromebook בלבד)
  • iOS 7.0 ואילך
  • OS X 10.7 ואילך
  • Windows 8.1/8/7/Vista/XP
  • ‏Linux
 • אם נרשמת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ של המדפסת, ודא שכתובת ה-IP זמינה:
  • בלוח הבקרה של דגם HP LaserJet Pro, פתח את תפריט הרשת ושים לב לכתובת ה-IP, או בחר דוח כדי להדפיס סיכום רשת.
  • בלוח הבקרה של דגם HP Enterprise, הדפס דף תצורה. גלול ופתח את התפריטים Administration (ניהול) > Reports (דוחות) > Configuration/Status Pages (דפי תצורה/מצב) > Configuration page (דף תצורה), ולאחר מכן בחר באפשרות Print (הדפסה).
 • ודא שה-Chromebook, המחשב הנישא או המחשב הנייד נמצאים באותה רשת כשל המדפסת (רשת מקומית).
 • ודא שהמדפסת נמצאת במצב 'מוכן', מחוברת לרשת מקומית קווית או אלחוטית ומוגדרת כהלכה.

שלב 1: רשום את המדפסת ל-Google Cloud

לפני שמדפסת תוכל להימצא או להיות מזוהה על-ידי הענן עם דפדפן Chrome, אפליקציית Chrome או ה-Plug-in‏ Cloud Print, יש לרשום אותה תחילה באתר האינטרנט Google Cloud Print. כדי לרשום מדפסת HP נתמכת, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • דפדפן Chrome
 • שרת אינטרנט משובץ (EWS‏)
 • לוח הבקרה (דגמי HP LaserJet Pro בלבד)

שיטה 1: הירשם באמצעות דפדפן Chrome (מומלץ)

הערה:
לאחר רישום המדפסת, הטלפונים החכמים ומחשבי הלוח יצטרכו להוריד אפליקציה או Plug-in הספציפיים למערכת ההפעלה שלהם. לקבלת הוראות, עבור אל שימוש ב-Google Cloud Print.
 1. פתח את דפדפן Chrome (), לחץ על הסמל ובחר הגדרות.
  הערה:
  אם אתה משתמש בדפדפן Chrome, באפשרותך גם להקליד chrome://devices בשדה הכתובת, להקיש Enter ולאחר מכן לדלג לשלב 4 כדי לרשום את המדפסת.
 2. בחלון 'הגדרות', גלול לתחתית הדף ולחץ על הקישור הצג הגדרות מתקדמות.
 3. תחת Google Cloud Print, לחץ על ניהול.
 4. לצד המדפסת המופיעה תחת 'התקנים חדשים', לחץ על הירשם ולאחר מכן לחץ שוב על הירשם כדי לאשר.
  הערה:
  אם הלחצן הירשם מושבת, היכנס לחשבון Google שלך. אם המדפסת אינה מופיעה ברשימה, ודא שעדיין לא נרשמה על-ידי בדיקת הכרטיסייה עבודה ברשת > Google Cloud Print > הגדרות בשרת האינטרנט המשובץ (EWS). אם לא, ודא שה-Chromebook, המחשב הנישא או המחשב הנייד מחובר לאותה רשת מקומית כשל המדפסת ולאחר מכן נסה שוב, או נסה לרשום את המדפסת באמצעות שיטת ה-EWS. לקבלת מידע פתרון בעיות, עבור אל פתרון בעיות בהדפסה באמצעות Google Cloud.
 5. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר OK.
הערה:
דף אישור מודפס כאשר רישום המדפסת מסתיים. דף זה כולל את מזהה המדפסת, (00A123) לדוגמה, שבו תוכל להשתמש כדי לאתר את המדפסת ברשימה, ואת כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת למדפסת שנרשמה. שמור דף זה לצורך עיון בעתיד.
אם הרישום נכשל, ודא שהגדרות ה-proxy מופעלות או צור קשר עם מנהל המערכת שלך. עיין בסעיף הפעל הגדרות proxy ב-EWS.

שיטה 2: הירשם באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS)

 1. פתח את דפדפן Chrome (), ובשדה הכתובת, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת והקש על Enter.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
 2. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה עבודה ברשת ובחלונית השמאלית, תחת Google Cloud Print, לחץ על הגדרות.
 3. לחץ על הלחצן הדפס גיליון דרישה, אחזר את הדף המודפס, ולחץ על אישור.
 4. פתח כרטיסייה חדשה בדפדפן Chrome, ובשדה הכתובת, הקלד את כתובת ה-URL תלויית הרישיות (goo.gl/printer/XxxX) בדיוק כפי שהיא מופיעה בגיליון הדרישה, ולאחר מכן הקש על Enter.
  הערה:
  כתובת ה-URL בגיליון הדרישה תפוג תוך 15 דקות. אם תמתין זמן רב מדי, ותוקף הפעלת הדרישה יפוג, חזור על השלבים לעיל כדי להדפיס גיליון דרישה חדש ולאחר מכן נסה שוב.
 5. כשיוצג אישור המדפסת בדפדפן, לחץ על סיום רישום המדפסת, ולאחר מכן סגור את כרטיסיית הדפדפן.
  הערה:
  דף אישור מודפס כאשר רישום המדפסת מסתיים. דף זה כולל את מזהה המדפסת, (00A123) לדוגמה, שבו תוכל להשתמש כדי לאתר את המדפסת ברשימה, ואת כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לרישום שם המדפסת. שמור דף זה לצורך עיון בעתיד.
 6. סגור את מזין המסמכים האוטומטי (EWS).
הערה:
אם תשנה את דעתך לאחר רישום המדפסת, תוכל להסיר אותה. כדי להסיר את המדפסת, עבור אל נהל מדפסת Google Cloud Print.
אם הרישום נכשל, ודא שהגדרות ה-proxy מופעלות או צור קשר עם מנהל המערכת שלך. עיין בסעיף הפעל הגדרות proxy ב-EWS.

שיטה 3: רישום באמצעות לוח הבקרה

הערה:
ניתן להשתמש בשיטה זו רק עם דגמי HP LaserJet Pro שכוללים לוחות בקרה עם מסך מגע. עבור דגמי HP Enterprise, השתמש בשיטת דפדפן Chrome או שרת האינטרנט המשובץ.
 1. בלוח הבקרה, פתח את תפריט ההגדרות ().
 2. לחץ על החץ למטה ובחר הגדרת רשת.
 3. בחר Google Cloud Print, בחר באפשרות הדפס גיליון דרישה, הקש על OK, ולאחר מכן המתן להדפסת גיליון הדרישה.
 4. פתח את דפדפן Chrome () ובשדה הכתובת, הקלד את כתובת ה-URL תלויית הרישיות (goo.gl/printer/XxxX) בדיוק כפי שהיא מופיעה בגיליון הדרישה, ולאחר מכן הקש על Enter.
  הערה:
  כתובת ה-URL בגיליון הדרישה תפוג תוך 15 דקות. אם תמתין זמן רב מדי, ותוקף הפעלת הדרישה יפוג, חזור על השלבים לעיל כדי להדפיס גיליון דרישה חדש ולאחר מכן נסה שוב.
 5. כשיוצג אישור המדפסת בדפדפן, לחץ על סיום רישום המדפסת, ולאחר מכן סגור את כרטיסיית הדפדפן.
  הערה:
  דף אישור מודפס כאשר רישום המדפסת מסתיים. דף זה כולל את מזהה המדפסת, (00A123) לדוגמה, שבו תוכל להשתמש כדי לאתר את המדפסת ברשימה, ואת כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת למדפסת שנרשמה. שמור דף זה לצורך עיון בעתיד.
אם הרישום נכשל, ודא שהגדרות ה-proxy מופעלות או צור קשר עם מנהל המערכת שלך. עיין בסעיף הפעל הגדרות proxy ב-EWS.
להדפסה, עבור אל שימוש ב-Google Cloud Print.

שלב 2: שתף את המדפסת עם משתמשים אחרים של חשבון Gmail (אופציונלי)

לאחר רישום מדפסת HP ב-Google Cloud, ניתן לשתף את המדפסת עם משתמשים אחרים של חשבון Gmail כך שגם הם יוכלו להדפיס אליה באמצעות חיבור לענן.
הערה:
מאפיין זה לא יפעל עם הודעות דואר אלקטרוני שאינן משויכות לחשבון Gmail או לתחום מתארח ב-Google.
 1. פתח את דפדפן Chrome‏ ().
 2. לחץ על הסמל ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות.
 3. גלול כלפי מטה, לחץ על הצג הגדרות מתקדמות, ותחת Google Cloud Print, לחץ על נהל.
 4. תחת 'ההתקנים שלי', אתר את המדפסת, לחץ על נהל, ולאחר מכן סגור את חלון ההגדרות.
 5. בחלון Google Cloud Print, לחץ על הלחצן שתף.
 6. בתיבה 'הזמנת אנשים', הקלד או הדבק את כתובות Gmail (מופרדות באמצעות פסיקים) עבור משתמשי החשבון שאיתם ברצונך לשתף את המדפסת.
  הערה:
  אם המדפסת משותפת כ-‘לכל אדם בעל קישור יש גישה אליה’, חלה מגבלת ברירת מחדל של 15 עמודים ליום באופן אוטומטי. כדי לשנות הגדרה זו, לחץ על הלחצן שתף ולאחר מכן שנה את המיכסה של הדפסה ציבורית.
 7. כשתסיים להזין את כתובות Gmail, לחץ על שיתוף.
  הערה:
  כדי לשתף עם קבוצה, יש להגדיר תחילה את הקבוצה. עבור אל מרכז העזרה של Google Groups בכתובת https://support.google.com/groups/.
 8. בדואר האלקטרוני מהודעות Google Cloud Print, לחץ על הלחצן הוסף מדפסת, ולאחר מכן לחץ על קבל.
משתמשי חשבון Gmail יוכלו כעת להדפיס למדפסת המשותפת של Google Cloud Print.

הפעל את הגדרות Proxy בשרת האינטרנט המשובץ (EWS)

כדי שהמדפסת תקיים תקשורת עם אתר האינטרנט של Google Cloud Print, ייתכן שהיא תזדקק לשרת proxy. להפעלת הגדרות Proxy, פעל על-פי השלבים הבאים:
 1. פתח את דפדפן Chrome (), ובשדה הכתובת, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת והקש על Enter.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
 2. ב-EWS, לחץ על הכרטיסייה עבודה ברשת ובחלונית השמאלית, לחץ על הגדרות Proxy או Proxy באינטרנט.
 3. הקלד את מידע ה-Proxy, ולאחר מכן לחץ על החל.
  הערה:
  בעת שינוי הגדרות ה-Proxy, אין הודעת אישור. כדי לוודא שהשינויים הוחלו, בחר כרטיסייה אחרת ולאחר מכן חזור אל הכרטיסייה עבודה ברשת.
 4. נסה שוב לרשום את המדפסת באמצעות שיטת דפדפן Chrome, שרת האינטרנט המשובץ, או לוח הבקרה.
אם אין באפשרותך להגדיר שרת Proxy, צור קשר עם מנהל הרשת או עם ספק שירותי האינטרנט שלך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏