ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro, ‏Ultra - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP LaserJet Pro MFP M227d‏, M227fdn‏, M227fdw‏, M227sdn ו-LaserJet Ultra MFP M230sdn.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות בלוח הבקרה ולאחר מכן הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
  הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף http://123.hp.com/laserjet.
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
  הערה:
מחסנית הטונר כבר מותקנת במדפסת שלך מראש. אינך צריך להוציא את מחסנית הטונר מתוך המדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
 3. מחזר את חומרי האריזה.
שלב 2: טען נייר רגיל לתוך מגש ההזנה הראשי
טען במגש ההזנה הראשי נייר רגיל בגדלים כגון A4‎‏, ‏קווארטו או U.S. Legal‏.
 1. הנמך את דלת מגש ההזנה הראשי, ואז החלק החוצה במלוא המידה האפשרית את מכווני רוחב הנייר.
  איור : הסטת מכווני הנייר החוצה
  הסטת מכווני הנייר החוצה
 2. טען עד 250 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לעבר המדפסת. אם אתה טוען נייר מחורר, טען את הנייר כך שהחורים יפנו לצד השמאלי של המגש.
  איור : טעינת נייר רגיל במגש ההזנה הראשי
  טעינת נייר רגיל במגש ההזנה הראשי
 3. החלק פנימה את מכווני הנייר עד שייגעו בקצה ערימת הנייר.
  איור : החלקת מכווני הנייר פנימה
  החלקת מכווני הנייר פנימה
 4. לחץ כלפי מטה על הארכת מכל הפלט כדי לפתוח אותו, ואז הנמך את מאריך מכל הפלט.
  • אם טענת נייר בגודל A4 או קווארטו, סגור את דלת מגש ההזנה הראשי.
  • אם טענת נייר בגודל U.S. legal או גדול ממנו, אל תסגור את דלת מגש ההזנה הראשי.
  איור : הורדת מאריך מכל הפלט
  הורדת מאריך מכל הפלט
    הערה:
  לפני ההדפסה או ההעתקה, בחר את גודל הנייר הנכון ואת הגדרות סוג הנייר מלוח הבקרה או מהמחשב.
שלב 3: חבר את כבל המתח, והפעל את המדפסת
חבר את המדפסת לשקע בקיר והפעל את המדפסת.
  הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח
  חיבור כבל המתח
 2. הפעל את המדפסת.
  המדפסת תאתחל ותכייל את עצמה.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
שלב 4: הגדר את העדפותיך
כדי להגדיר את העדפותיך עבור המדפסת שלך, בחר את ההוראות עבור המדפסת שלך.
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה.
שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת
הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהדף 123.hp.com/laserjet, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏