תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - 13‎.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 חסימות נייר במגש 2, מגש 3, מגש 4, מגש 5

13‎.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 חסימות נייר במגש 2, מגש 3, מגש 4, מגש 5

בצע את ההליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים הקשורים למגש 2, מגש 3 ולמגשים ל-‏500 גיליונות. כאשר מתרחשת חסימה, לוח הבקרה עשוי להציג הודעה והנפשה המסייעות בפינוי החסימה.
 • 13‎.‎A2.XX חסימה במגש 2
 • 13.A3.XX חסימה במגש 3
 • 13‎.‎A4.XX חסימה במגש 4
 • 13.A5.XX חסימה במגש 5
הערה:
ההליך הבא מציג את מגש 2. השיטה לשחרור חסימות זהה עבור מגשים 3, 4 ו-5.
 1. פתח את דלת הגישה שבצד הימני. אם הדף החסום נראה לעין, שלוף אותו בעדינות מהמוצר.
  איור : פתח את דלת הגישה לחסימות נייר
 2. אם לא הצלחת לשחרר את החסימה דרך דלת הגישה שבצד ימין, שלוף את המגש מהמוצר.
  איור : פתח את המגש
 3. הוצא מהמגש את הנייר הפגום.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 4. אם שולי הנייר נראים באזור ההזנה, משוך אותו באיטיות לכיוון הצד השמאלי ושלוף אותו מהמוצר.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
  הערה:
  אין למשוך את הנייר בחוזקה אם הוא תקוע חזק. אם הנייר תקוע במגש מסוים, נסה להסיר אותו דרך המגש שמעליו (אם ניתן) או דרך אזור מחסנית הטונר.
 5. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
  הערה:
  בטרם תחזיר את המגש למקומו, ודא שהנייר מונח ישר בארבע פינות המגש ושאינו עובר את לשוניות הגובה שעל המכוונים.
 6. סגור את דלת הגישה שבצד הימני.
  איור : סגור את דלת הגישה לחסימות נייר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏