תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - 13‎.A3, ‏13‎.A4, ‏13‎.A5, ‏13‎.A6 חסימות נייר במגש 3, מגש 4, מגש 5, מגש 6

השתמש בהליכים הבאים כדי לבדוק אם יש נייר במזינים ל-500 גיליונות. כאשר מתרחשת חסימה, לוח הבקרה עשוי להציג הודעה והנפשה המסייעות בפינוי החסימה.
 • 13‎.‎A3.XX חסימה במגש 3
 • 13.A4.XX חסימה במגש 4
 • 13‎.‎A5.XX חסימה במגש 5
 • ‎13.A6.XX חסימה במגש 6

שחרור חסימות במזין ל-‏1 ‏x ‏500 גיליונות או במזין ל-‏1 ‏x ‏500 גיליונות עם ארונית

 1. פתח את דלת הגישה לחסימות נייר
  הערה:
  למזין ל-‏1 ‏x ‏500 גיליונות ולמזין ל-‏1 ‏x ‏500 גיליונות עם ארונית יש דלתות גישה לחסימות נפרדות משלהם. פתח את הדלת המתאימה למגש שבו קיימת חסימה. ההודעה בלוח הבקרה של המוצר מציינת באיזה מגש קיימת חסימה.
  איור : פתח את דלת הגישה לחסימות נייר
 2. אם הנייר התקוע גלוי, הוצא אותו.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 3. סגור את דלת הגישה לחסימות נייר.
  איור : סגור את דלת הגישה לחסימות נייר
 4. הסר את המגש ל-‏500 גיליונות.
  איור : פתח את המגש
 5. אם קצה הנייר נראה באזור ההזנה, משוך את הנייר באיטיות כלפי מטה ואל מחוץ למוצר.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
  הערה:
  אין למשוך את הנייר בחוזקה אם הוא תקוע חזק. אם הנייר תקוע במגש, נסה להוציאו דרך דלת הגישה לחסימות.
 6. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש

שחרור חסימות נייר במזין ל-‏3 ‏x‏ 500 גיליונות

 1. פתח את דלת הגישה לחסימות במזין ל-‏3 ‏x‏ 500 גיליונות.
  איור : פתח את דלת הגישה לחסימות נייר
 2. אם הנייר התקוע גלוי, הוצא אותו.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 3. סגור את דלת הגישה לחסימות במזין ל-‏3 ‏x‏ 500 גיליונות.
  איור : סגור את דלת הגישה לחסימות נייר
 4. הסר את המגש שבו יש חסימה.
  הערה:
  ההודעה בלוח הבקרה של המוצר מציינת באיזה מגש קיימת חסימה.
  איור : הוצא את המגש
 5. אם קצה הנייר נראה באזור ההזנה, משוך את הנייר באיטיות כלפי מטה ואל מחוץ למוצר.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
  הערה:
  אין למשוך את הנייר בחוזקה אם הוא תקוע חזק. אם הנייר תקוע במגש מסוים, נסה להסיר אותו דרך המגש שמעליו (אם ניתן) או דרך דלת הגישה לחסימות.
 6. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏