תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - בעיות באיכות התמונה

הנושאים הבאים מתארים את אופן פתרון הבעיות הנפוצות של איכות התמונה.

מופיעים פסים צבעוניים או לבנים אנכיים על-גבי העמוד המודפס

ייתכן שבמדפסת היעד אזל הטונר או הדיו. סרוק מסמך מקור אחר לאותה מדפסת כדי לבדוק אם הבעיה קשורה למדפסת.
אם הבעיה חוזרת גם בסריקה השניה, נסה לסרוק למדפסת אחרת.
אבק עלול להצטבר על רצועות הסריקה בתוך מזין המסכים ולגרום לעיוותים חזותיים בתמונות הסרוקות. נקה את רצועות הסריקה בעזרת מטלית רכה ונטולת סיבים שרוססה בנוזל ניקוי עדין למשטחי זכוכית.

התמונות הסרוקות אינן ישרות

  • ודא שמכווני הנייר ממורכזים בסורק ומוגדרים לרוחב מתאים לצורך סריקת מסמך המקור. ודא שמכווני הנייר נוגעים בקצות מסמך המקור.
  • Windows:‏ השתמש במאפיין יישור אוטומטי כדי ליישר תוכן נטוי ביחס לממדי הדף במסמך המקורי. השתמש במאפיין זיהוי אוטומטי של גודל כדי לבצע ביטול הסטה של תמונות בדף שייתכן שהתעקמו במהלך הסריקה.

בתמונות הסרוקות מופיעים פסים או שריטות

לקבלת מידע אודות ניקוי הסורק, עיין בפרק טיפול ותחזוקה במדריך למשתמש.
  • ודא שמסמכי המקור נקיים ולא מקומטים.
  • נקה את רצועות הסריקה.

התמונה הסרוקה מטושטשת

  • בדוק אם ישנן חסימות בנתיב הנייר של הסורק וודא שמכווני רוחב הנייר ממוקמים כהלכה. נסה לבצע סריקה נוספת.
  • ודא כי מסמך אינו מטושטש.

הסריקה שחורה לחלוטין או לבנה לחלוטין

  • ייתכן שהפריט אינו ממוקם כהלכה בתוך מגש ההזנה. ודא שהפריט שאתה סורק ממוקם עם הפנים כלפי מטה במגש ההזנה.
  • Windows: אם אתה סורק לתמונה בשחור-לבן, ודא כי סף השחור-לבן אינו מוגדר לאחד מהערכים הקיצוניים. הגדרת הסף לערך קיצוני תגרום לכך שהתמונה תהיה כולה לבנה או כולה שחורה.
  • OS X: אם אתה סורק לתמונת טקסט באמצעות היישום Image Capture, הגדר את תיקון תמונה כ ידני והשתמש במחוון סף כדי לכוונן את הסף.

חלקה התחתון של התמונה הסרוקה חתוך

כברירת מחדל, תוכנת הסריקה יכולה לסרוק חומרי הדפסה באורך מרבי של עד 356 מ"מ.
ודי כי גודל הדף שבחרת בתוכנת הסריקה (או קיצור הדרך לסריקה שבחרת) מתאים לאורך המסמך שנסרק.

לא ניתן להגדיל את התמונה

ייתכן שהתוכנה מגדירה את החשיפה לכל אזור הסריקה במקום לאזור מקורי אחד קטן. בחר וגרור את הידיות סביב אזור הבחירה עד שתראה את שטח התמונה שברצונך לסרוק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏