תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - חסימות נייר

הנושאים הבאים מתארים את אופן השחרור של חסימות נייר.
הערה:
סריקה של דפים לחים או רטובים עלולה לגרום לחסימות נייר. ודא כי הדפים שאתה מזין יבשים לחלוטין (כלומר, שהטונר יבש או שאין אף חומר רטוב כגון דבק או נוזל תיקון על הדף).

שחרור חסימות במזין המסמכים

לשחרור חסימת נייר בצע את השלבים הבאים:
 1. הסר את כל הדפים ממגש ההזנה.
 2. משוך את התפס כדי לפתוח את מכסה מזין המסמכים.
  דגמי ‎2000 s1 ו-‎3000 s3
  דגמי ‎5000 s4 ו-‎7000 s3
 3. הסר את מסמכי המקור או כל דבר אחר שנמצא בנתיב הנייר.
 4. הסר פסולת נראית לעין (לדוגמה, נייר, סיכות הידוק או אטבים) מנתיב הנייר.
 5. בדוק את ארבע הגלגלות שבחזית ואת חמש הגלגלות שבגב מכסה מזין המסמכים והסר פסולת נראית לעין.
 6. לחץ בחוזקה בו-זמנית בשני הצדדים של מכסה מזין המסמכים כדי לסגור אותו.
 7. טען מחדש את כל מסמכי המקור במגש ההזנה וסרוק שוב.

פריט הנטען בסורק גורם לחסימות שוב ושוב

 • ייתכן שהפריט אינו עומד בקווים המנחים עבור מסמכי מקור קבילים.
 • ייתכן שיש משהו על הפריט, כגון סיכות הידוק או פתקים נדבקים על מסמך המקור, שיש להסירו.
 • ודא שמכווני הנייר נוגעים בקצות מסמך המקור.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏