ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - משמעות נוריות לוח הבקרה ודפוסי פעילותן

משמעות נוריות לוח הבקרה ודפוסי פעילותן
אם הסורק מחייב תשומת לב, נורית השגיאה מהבהבת או דולקת באופן קבוע בתצוגת לוח הבקרה. הטבלה הבאה מתארת את הפעולה המוצעת לביצוע, בהתבסס על מצב הסורק.
מצב נורית שגיאה
מצב הסורק
הפעולה
נורית ההפעלה מהבהבת.
המשתמש לחץ על לחצן הסריקה בזמן שכבל ה-USB היה מנותק.
  1. כבה את הסורק.
  2. חבר מחדש את כבל ה-USB.
  3. הפעל את הסורק.
חיישן תמונה אינו מכויל כראוי.
  1. כבה את הסורק.
  2. הפעל את הסורק.
יש חסימה במזין המסמכים.
  1. כבה את הסורק.
  2. משוך את התפס כדי לפתוח את מכסה מזין המסמכים.
  3. שחרר את החסימה.
  4. הפעל את הסורק.
מכסה מזין המסמכים אינו סגור כהלכה.
  1. לחץ בחוזקה בו-זמנית בשני הצדדים של מכסה מזין המסמכים כדי לסגור אותו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏