ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 6950 - הגדרת מדפסת אלחוטית (Windows)

מסמך זה מיועד למדפסות מדגמי HP OfficeJet All-in-One‏ 6950‏, 6951‏, 6954‏, 6956‏, ו- 6958.
כדי להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית (Wi-Fi), חבר את המדפסת לרשת, ולאחר מכן התקן את מנהל התקן המדפסת ואת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך ההתקנה, בחר באלחוט כסוג החיבור.
שלב 1: התכונן להתקנה
לפני הגדרת המדפסת ברשת האלחוטית שלך, אסוף את שם הרשת והסיסמה, ולאחר מכן הפעל את הנתב, את המדפסת ואת המחשב.
  הערה:
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (Service Set Identifier).
  • סיסמת רשת: הסיסמה מכונה גם מפתח WEP או ביטוי סיסמה לאבטחה של WPA.
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית שלך
  • גישה לאינטרנט: ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL, עבור הורדות תוכנה, שימוש בשירותי האינטרנט וקבלת עדכוני מדפסת.
 2. ודא שהנתב והמחשב מופעלים ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת. הפעל את המדפסת והנח אותה קרוב למחשב ובטווח הנתב במהלך ההגדרה.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet מהמדפסת.
שלב 2: התחבר לרשת האלחוטית
חבר את המדפסת לרשת באמצעות אשף הגדרת האלחוט כך שתוכנית ההתקנה של HP תוכל לאתר את המדפסת במהלך ההתקנה.
 1. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל האלחוט .
 2. גע בסמל ההגדרה .
 3. גע באפשרות אשף הגדרת אלחוט.
  תצוגת הגדרת אלחוט
 4. גע בשם הרשת שלך ברשימת הרשתות הזמינות, ואז גע באישור.
  דוגמה לשמות רשתות
 5. אם הרשימה אינה מכילה את שם הרשת שלך, גע באפשרות הזן שם רשת חדש ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין את שם הרשת שלך.
 6. אם תתבקש, הקלד את מפתח WEP או WPA (סיסמת רשת), ולאחר מכן גע ב בוצע.
  מוצג מסך סיכום.
 7. גע ב אישור כדי לחזור למסך הבית.
    הערה:
  אם מוצגת הודעת שגיאת חיבור, ודא שהזנת בצורה מדויקת את האותיות הגדולות (אות גדולה באנגלית) והקטנות (אות קטנה באנגלית) של שם הרשת והסיסמה. פעל בהתאם להנחיות כדי להקליד שוב את המידע.
שלב 3: הורד והתקן את מנהל ההתקן
הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה עם כל המאפיינים מאתר האינטרנט של HP.
אם מוצג מסך 'חיבור אלחוטי אוטומטי' בעת ההתקנה, פעל על פי ההוראות כדי להשלים את הגדרת האלחוט. אחרת, בצע את השלבים המודרכים בתוכנת ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
  הערה:
כשיטה חלופית להורדת התוכנה, תוכל להשתמש בתקליטור ההתקנה.
 1. עבור אל ‎123.hp.com/OJ6950.
 2. אם יש בכך צורך, בחר את מספר הדגם מתוך התפריט, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הורדה.
 3. לחץ לחיצה כפולה על קובץ מנהל ההתקן שבשמו מופיעות המילים HP Easy Start בסרגל ההורדות בדפדפן או בתיקייה הורדות כדי להתחיל בהתקנה.
  איור : דוגמה של הקובץ HP Easy Start בסרגל ההורדות בדפדפן
  דוגמה של הקובץ HP Easy Start בסרגל ההורדות בדפדפן
  איור : דוגמה של הקובץ HP Easy Start בתיקייה 'הורדות'
  דוגמה של הקובץ HP Easy Start בתיקייה 'הורדות'
 4. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה של החיבור ושל מנהל ההתקן.
 5. חזור לדף ‎123.hp.com בדפדפן האינטרנט שלך כדי להשלים את רישום המדפסת ואת ההפעלה.
שאלות נפוצות
עיין בשאלות נפוצות אלה בנוגע להגדרת חיבור הרשת האלחוטית.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏