ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet GT מדגמי 5810 ו-5820 - דיו צבעוני או שחור אינו מדפיס; בעיות אחרות באיכות ההדפסה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP DeskJet GT 5810‏, 5811‏, 5820, 5821 ו-5822 All-in-One .
המדפסת פועלת, אך בפלט המודפס חסר דיו שחור או צבעוני, או שהדף המודפס ריק או שיש בו מעט מאוד דיו.
‏HP ממליצה להשתמש בדיו מקורי של HP. ‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. אם אינך משתמש בדיוק מקורי של HP וראשי הדפסה מקוריים של HP, אפשר שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את בעיות איכות ההדפסה.
רכוש מחסניות דיו וחומרים מתכלים חלופיים אחרים מהחנות של HP או מקמעונאים מקומיים.
  הערה:
השימוש בדיו שאינה דיוק מקורית של HP מזהם כל דיו מקורית של HP שמוסיפים בשלב מאוחר יותר. כתוצאה מכך שהדיו נשארת בראש ההדפסה כאשר מחליפים את הדיו, יכולה הדיו המזוהמת להישאר במערכת ולפגוע באיכות ההדפסה.
אם אתה משתמש במחסניות דיו ובראשי הדפסה מקוריים של HP, המשך לשלב הבא.
שלב 2: מילוי מחדש של מיכלי דיו עם מפלס דיו נמוך או ריקים
מפלסי דיו נמוכים יכולות להשפיע על איכות ההדפסה.
  שים לב:
נזק למדפסת כתוצאה ממילוי שגוי של מיכלי הדיו או שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP אינו נכלל באחריות.
אין לאפשר למפלסי הדיו לרדת מתחת לקו המילוי המינימלי בעת ההדפסה. מפלסי דיו נמוכים מאוד יכולים לגרום לפגיעה באיכות ההדפסה או לנזק למערכת הדיו.
 1. בדוק באופן חזותי את מפלסי הדיו של המדפסת באמצעות חלון מיכל הדיו.
   מיכלי דיו מלאים
  1. קו מילוי מקסימלי
  2. קו מילוי מינימלי
  • אם מפלס דיו כלשהו נמצא מתחת לקו המילוי המינימלי או קרוב אליו, המשך בביצוע השלבים הבאים כדי למלא מחדש את כל המיכלים שמפלס הדיו בהם נמוך.
  • אם כל מפלסי הדיו נמצאים מעל לקו המילוי המינימלי, דלג אל ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים.
 2. פתח את מכסה מיכל הדיו.
  פתיחת המכסה
 3. הוצא את הפקק ממיכל הדיו שאתה ממלא מחדש. הפוך את הפקק על-גבי פיסת נייר לשימוש חד-פעמי.
    שים לב:
  הימנע מכתמי דיו. ייתכן שיש דיו בחלקו התחתון של הפקק.
  הסרת פקק המיכל
 4. הסר את המכסה מבקבוק הדיו, משוך את לשונית סרט האיטום, החזר את המכסה למקומו, ולאחר מכן פתח את המכסה.
  הסרת המכסה וסרט האיטום
 5. אחוז את בקבוק הדיו על צינור המיכל, דחף קלות כלפי מטה ולאחר מכן רוקן את הדיו לתוך מיכל הדיו. מלא את מיכל הדיו עד קו המילוי המקסימלי במיכל.
  אם הבקבוק אינו מתחיל להתרוקן, הוצא והכנס מחדש את הבקבוק אל תוך צינור המיכל.
    שים לב:
  אין לסחוט את הבקבוק ואין למלא יותר מדי את מיכל הדיו.
  מילוי מיכל הדיו
 6. לאחר מילוי מיכל הדיו, משוך את בקבוק הדיו כלפי מעלה.
  סגור את מכסה בקבוק הדיו, העמד את הבקבוק, ודחף את פקק מיכל הדיו אל תוך התושבת שלו במיכל הדיו.
  החזרת הפקק למקום
 7. ודא שהפקקים של מיכל הדיו נעולים היטב במקומם.
  פקקי מיכל הדיו נעולים במקומם
 8. חזור על השלבים הקודמים כדי למלא מיכלי דיו ריקים או בעלי מפלס דיו נמוך אחרים
    שים לב:
  אחסן כל בקבוק שנותר בו דיו במקום קריר ויבש לשימוש במועד מאוחר יותר.
 9. סגור את מכסה מיכל הדיו.
  סגירת מכסה מחסנית הדיו
שלב 3: ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים
אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, השתמש בכלי אוטומטי כדי לפתור את הבעיה.
 1. טען נייר במגש ההזנה.
 2. לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה, לחץ על הלחצן ביטול שלוש פעמים, לחץ על הלחצן התחל העתקה בצבע שמונה פעמים ולאחר מכן שחרר את לחצן ההפעלה.
  המדפסת תזין דף אחד באיטיות. המדפסת עשויה להשמיע מעט רעש במשך קרוב לדקה.
 3. המתן עד שהדף יצא מהמדפסת לפני שתסלק אותו.
 4. בדוק את דף הניסיון.
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.
שלב 4: בדיקה של מערכת אספקת הדיו
ודא ששסתום הובלת הדיו אינו נעול, שתפס ראש ההדפסה סגור ושהדיו ממלא לגמרי את מכלי אספקת הדיו.
  שים לב:
בעת ביצוע השלבים הבאים, אל תיגע בתפס ראש ההדפסה הכחול! נגיעה בתפס עשויה לפתוח את הגררה, ולגרום נזק למערכת הדיו.
 1. ודא ששסתום הובלת הדיו נמצא במצב פתוח.
    שים לב:
  הדפסה עם שסתום הובלת דיו נעול עלולה לגרום נזק לראשי ההדפסה.
  פתיחה של שסתום הובלת הדיו
 2. ודא שהמדפסת מופעלת.
 3. בדוק את מיקום תפס ראש ההדפסה הכחול.
  1. פתח את הדלת החיצונית.
  2. פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה.
   פתיחת דלת הגישה של ראש ההדפסה
  3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  4. בדוק באופן חזותי את מיקום התפס של ראש ההדפסה.
     שים לב:
   אל תיגע בתפס ראש ההדפסה הכחול! נגיעה בתפס עשויה לפתוח את הגררה, ולגרום נזק למערכת הדיו.
   אין לגעת בתפס הכחול
 4. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה לראש ההדפסה ולאחר מכן הזז את הגררה ימינה.
  הזזת הגררה ימינה
 5. בדוק באופן חזותי את מיכלי אספקת הדיו.
  • אם המיכלים לבנים או מוכתמים בדיו, המדפסת אינה מוכנה כהלכה לשימוש או שאזל בה הדיו, דלג אל החלפת ראשי ההדפסה.
   דוגמה למדפסת שאינה מוכנה כהלכה לשימוש
   דוגמה למדפסת שאזל בה הדיו עם מיכלים מוכתמים בדיו
  • אם המיכלים מלאים לגמרי בדיו כהה, המדפסת מוכנה כהלכה לשימוש ומלאה בדיו, המשך לשלב הבא.
   דוגמה למדפסת שמוכנה כהלכה לשימוש עם דיו כהה
שלב 5: ודא שאתה משתמש בנייר מתאים לעבודת ההדפסה
השתמש בהנחיות להלן כדי לוודא שהנייר בו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
 • טען את הנייר לתוך מגש הקלט כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צדדים הניתנים להדפסה וצדדים שאינם ניתנים להדפסה, כגון נייר צילום וסוגיה מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד היותר חלק הוא "צד ההדפסה" ולעיתים הצד שאינו מיועד להדפסה נושא על גביו את הלוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   הסמל ColorLok
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10-20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
לאחר בדיקת הנייר, נסה שוב להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לשלב הבא.
שלב 6: בדיקת הגדרות ההדפסה
בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
  הערה:
הגדרות ההדפסה משתנות בהתאם למערכת ההפעלה ולתוכנה.
לאחר בדיקת הגדרות ההדפסה, נסה שוב להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לשלב הבא.
שלב 8: הפעלת תוכנית השירות לניקוי ראש ההדפסה באמצעות תוכנת HP
HP מספקת תוכנית שירות אוטומטית לניקוי ראש הדפסה אשר יכולה לפתוח סתימות בחרירי ראש ההדפסה.
  שים לב:
נקה את ראשי ההדפסה רק במקרה הצורך. ניקוי שלא לצורך מקצר את חיי ראשי ההדפסה ומבזבז דיו.
כדי להגן על ראשי ההדפסה מפני התייבשות, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי.
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.
שלב 9: יישור ראשי ההדפסה באמצעות תוכנת HP
השתמש בתוכנת המדפסת של HP כדי ליישר את ראשי ההדפסה.
נסה להדפיס שנית. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לשלב הבא.
שלב 10: החלפת ראשי ההדפסה
אם פעלת על-פי כל השלבים במסמך זה והמדפסת שלך מפיקה תדפיסים שיש להם בעיות באיכות ההדפסה, עליך להחליף את שני ראשי ההדפסה.
צור קשר עם HP כדי להחליף את שני ראשי ההדפסה. אם כבר יש ברשותך ראשי הדפסה חלופיים חדשים, עבור אל החלפת ראשי ההדפסה לקבלת מידע נוסף.
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות באזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט
אם השלמת את השלבים הקודמים ועדיין קיימת בעיה במדפסת, ייתכן שיידרש לך סיוע נוסף מ-HP. עבור אל פנה למחלקת התמיכה של HP כדי לאתר את אפשרויות השירות הזמינות. 
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות בכל המדינות/האזורים חוץ מאזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט (אזור Asia Pacific)
אם השלמת את כל השלבים הקודמים ועדיין קיימת בעיה במדפסת, מסור את המוצר לתיקון. בדוק את האחריות על המוצר שלך כדי לקבוע אם המוצר עדיין נמצא במסגרת האחריות, ולאחר מכן פנה למחלקת התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏