ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet GT מדגמי 5810 ו-5820 - דיו צבעוני או שחור אינו מדפיס

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP DeskJet GT 5810, ‏5820 ו5822 All-in-One.
המדפסת פועלת, אך בפלט המודפס חסר דיו שחור או צבעוני, או שהדף המודפס ריק או שיש בו מעט מאוד דיו.
  שים לב:
בעת ביצוע השלבים הבאים, אל תיגע בתפס ראש ההדפסה הכחול! נגיעה בתפס עשויה לפתוח את הגררה, ולגרום נזק למערכת הדיו.
‏‎HP ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של HP. HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של דיו שאינו מתוצרת HP‏. אם אינך משתמש במחסניות דיו ובראשי הדפסה מקוריים של HP, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו בעיות באיכות ההדפסה.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק את תאימות הדיו או לרכוש בקבוקי דיו.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. להזמנת בקבוקי דיו חדשים, פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.
תוכל לקנות מחסניות דיו מקוריות של HP גם ממפיצים אחרים.
  הערה:
שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP יזהם כל דיו מקורי של HP שיתווסף במועד מאוחר יותר. מכיוון שנשאר דיו בראש ההדפסה בעת החלפת הדיו, הדיו המזוהם עשוי להישאר במערכת ולהשפיע על איכות ההדפסה.
אם אתה משתמש במחסניות דיו ובראשי הדפסה מקוריים של HP, המשך לשלב הבא.
שלב 2: בדיקה של מערכת אספקת הדיו
ודא ששסתום הובלת הדיו אינו נעול, שתפס ראש ההדפסה סגור ושהדיו ממלא לגמרי את מכלי אספקת הדיו.
  שים לב:
הדפסה עם שסתום הובלת דיו נעול עלולה לגרום נזק לראשי ההדפסה.
 1. ודא ששסתום הובלת הדיו נמצא במצב פתוח.
  איור : פתיחה של שסתום הובלת הדיו
  תמונה: פתיחה של שסתום הובלת הדיו
 2. ודא שהמדפסת מופעלת.
 3. בדוק את מיקום תפס ראש ההדפסה הכחול.
  1. פתח את הדלת החיצונית.
  2. פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה.
   המחסנית זזה למרכז המדפסת.
   איור : פתיחת דלת הגישה של ראש ההדפסה
   תמונה: פתיחת דלת הגישה של ראש ההדפסה
  3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  4. בדוק באופן חזותי את מיקום התפס של ראש ההדפסה.
     שים לב:
   אל תיגע בתפס ראש ההדפסה הכחול! נגיעה בתפס עשויה לפתוח את הגררה, ולגרום נזק למערכת הדיו.
   תמונה: אין לגעת בתפס הכחול
 4. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה לראש ההדפסה ולאחר מכן הזז את הגררה ימינה.
  איור : הזזת הגררה ימינה
  הזזת הגררה ימינה
 5. בדוק באופן חזותי את מיכלי אספקת הדיו.
  • אם המיכלים לבנים או מוכתמים בדיו, המדפסת אינה מוכנה כהלכה לשימוש או שאזל בה הדיו, דלג אל השלב החלפת ראשי ההדפסה.
   איור : דוגמה למדפסת שאינה מוכנה כהלכה לשימוש
   דוגמה למדפסת שאינה מוכנה כהלכה לשימוש
   איור : דוגמה למדפסת שאזל בה הדיו עם מיכלים מוכתמים בדיו
   דוגמה למדפסת שאזל בה הדיו עם מיכלים מוכתמים בדיו
  • אם המיכלים מלאים לגמרי בדיו כהה, המדפסת מוכנה כהלכה לשימוש ומלאה בדיו, המשך לשלב הבא.
   איור : דוגמה למדפסת שמוכנה כהלכה לשימוש עם דיו כהה
   דוגמה למדפסת שמוכנה כהלכה לשימוש עם דיו כהה
שלב 3: מילוי מחדש של מיכלי דיו עם מפלס דיו נמוך או ריקים
מפלסי דיו נמוכים יכולות להשפיע על איכות ההדפסה.
  שים לב:
נזק למדפסת כתוצאה ממילוי שגוי של מיכלי הדיו או שימוש בדיו שאינו מתוצרת HP אינו נכלל באחריות.
אין לאפשר למפלסי הדיו לרדת מתחת לקו המילוי המינימלי בעת ההדפסה. מפלסי דיו נמוכים מאוד יכולים לגרום לפגיעה באיכות ההדפסה או לנזק למערכת הדיו.
 1. בדוק באופן חזותי את מפלסי הדיו של המדפסת באמצעות חלון מיכל הדיו.
   איור : דוגמה למיכלי דיו שמולאו כראוי
   תמונה: מיכלי דיו מלאים
  1. קו מילוי מקסימלי
  2. קו מילוי מינימלי
 2. פתח את מכסה מיכל הדיו.
  איור : פתיחת מכסה מיכל הדיו
  תמונה: פתיחת המכסה
 3. הוצא את הפקק ממיכל הדיו שאתה ממלא מחדש. הפוך את הפקק על-גבי פיסת נייר לשימוש חד-פעמי.
    שים לב:
  הימנע מכתמי דיו. ייתכן שיש דיו בחלקו התחתון של הפקק.
  איור : הוצאת הפקק של מיכל הדיו
  תמונה: הסרת פקק המיכל
 4. הסר את המכסה מבקבוק הדיו, משוך את לשונית סרט האיטום, החזר את המכסה למקומו, ולאחר מכן פתח את המכסה.
  איור : הכנת הבקבוק
  תמונה: הסרת המכסה וסרט האיטום
 5. אחוז את בקבוק הדיו על צינור המיכל, דחף קלות כלפי מטה ולאחר מכן רוקן את הדיו לתוך מיכל הדיו. מלא את מיכל הדיו עד קו המילוי המקסימלי במיכל.
  אם הבקבוק אינו מתחיל להתרוקן, הוצא והכנס מחדש את הבקבוק אל תוך צינור המיכל.
    שים לב:
  אין לסחוט את הבקבוק ואין למלא יותר מדי את מיכל הדיו.
  איור : דוגמה למילוי מיכל הדיו
  תמונה: מילוי מיכל הדיו
 6. לאחר מילוי מיכל הדיו, משוך את בקבוק הדיו כלפי מעלה.
  סגור את מכסה בקבוק הדיו, העמד את הבקבוק, ודחף את פקק מיכל הדיו אל תוך התושבת שלו במיכל הדיו.
  איור : דוגמה להחזרת הפקק של מיכל הדיו למקומו
  תמונה: החזרת הפקק למקום
 7. ודא שהפקקים של מיכל הדיו נעולים היטב במקומם.
  איור : אימות שפקקי מיכל הדיו נעולים במקומם
  תמונה: פקקי מיכל הדיו נעולים במקומם
 8. חזור על השלבים הקודמים כדי למלא מיכלי דיו ריקים או בעלי מפלס דיו נמוך אחרים
    שים לב:
  אחסן כל בקבוק שנותר בו דיו במקום קריר ויבש לשימוש במועד מאוחר יותר.
 9. סגור את מכסה מיכל הדיו.
  איור : סגירת מכסה מיכל הדיו
  תמונה: סגירת מכסה מחסנית הדיו
שלב 4: הפעלת תוכנית השירות לניקוי ראש ההדפסה באמצעות תוכנת HP
HP מספקת תוכנית שירות אוטומטית לניקוי ראש הדפסה אשר יכולה לפתוח סתימות בחרירי ראש ההדפסה.
  שים לב:
נקה את ראשי ההדפסה רק במקרה הצורך. ניקוי שלא לצורך מקצר את חיי ראשי ההדפסה ומבזבז דיו.
כדי להגן על ראשי ההדפסה מפני התייבשות, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי.
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.
שלב 5: החלפת ראשי ההדפסה
אם פעלת על-פי כל השלבים במסמך זה והמדפסת שלך מפיקה תדפיסים שיש להם בעיות באיכות ההדפסה, עליך להחליף את שני ראשי ההדפסה.
צור קשר עם HP כדי להחליף את שני ראשי ההדפסה. אם כבר יש ברשותך ראשי הדפסה חלופיים חדשים, עבור אל החלפת ראשי ההדפסה לקבלת מידע נוסף.
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות באזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט
אם השלמת את השלבים הקודמים ועדיין קיימת בעיה במדפסת, ייתכן שיידרש לך סיוע נוסף מ-HP. עבור אל פנה למחלקת התמיכה של HP כדי לאתר את אפשרויות השירות הזמינות. 
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות בכל המדינות/האזורים חוץ מאזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט (אזור Asia Pacific)
אם השלמת את כל השלבים הקודמים, ועדיין קיימת בעיה במדפסת שברשותך, מסור את המוצר לתיקון. בדוק את אחריות המוצר כדי לקבוע אם המוצר שלך נמצא עדיין במסגרת האחריות, ולאחר מכן עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לתזמן תיקון או החלפה.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏