תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro - קביעת התצורה של הגדרת 'מצב הדפסה שקטה'

מבוא

מצב הדפסה שקטה הוא הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת שפותחה עבור משתמשים הרגישים לרעש שנמצאים בקרבת המדפסת. כאשר הגדרה זו מופעלת בלוח הבקרה עבור כל אחת מהמדפסות הבאות, היא תפחית את רעש המדפסות ותקטין את מהירות ההדפסה.
 • HP LaserJet Pro 400 Printer M401
 • HP LaserJet Pro M402
 • HP LaserJet Pro M403
 • HP LaserJet Pro 400 MFP M425
 • HP LaserJet Pro Color MFP M426
 • HP LaserJet Pro Color MFP M427

קביעת התצורה של הגדרת 'מצב הדפסה שקטה' באמצעות לוח הבקרה

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את 'מצב הדפסה שקטה' בלוח הבקרה של המדפסת:

שלב 1: עדכון הקושחה כדי להציג את ההגדרה בלוח הבקרה של המדפסת

הערה:
אין צורך לעדכן את הקושחה עבור HP LaserJet Pro 400 Printer M401 ו-HP LaserJet Pro 400 MFP M425 משום שההגדרה מצב הדפסה שקטה זמינה עבור מדפסות אלה.
עבור אל support.hp.com/drivers ועדכן את הקושחה ל-“20150916” עבור המדפסות הבאות:
 • HP LaserJet Pro M402
 • HP LaserJet Pro M403
 • HP LaserJet Pro Color MFP M426
 • HP LaserJet Pro Color MFP M427
לקבלת הוראות להורדה ולעדכון של הקושחה, עבור אל HP LaserJet Pro - עדכון הקושחה.

שלב 2: הפעלת ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת

בהתאם לתצוגת לוח הבקרה של המדפסת שלך, בחר אחת מהתצוגות הבאות, ולאחר מכן בצע את ההוראות כדי להפעיל את ההגדרה.
הערה:
האפשרות “כבוי” היא הגדרת ברירת המחדל עבור 'מצב הדפסה שקטה'.

עבור תצוגות לוח הבקרה של מסך המגע

הערה:
השתמש בפס הגלילה כדי לגלול ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גלול במסך, ולאחר מכן גע בסמל הגדרה ().
 2. בתפריט הגדרות, גע בהגדרת מערכת.
 3. גלול למטה ברשימת התפריטים, ולאחר מכן גע במצב הדפסה שקטה.
 4. בהגדרה מצב הדפסה שקטה, גע באחת מהאפשרויות הבאות:
  • מופעל” כדי להפעיל את ההגדרה.
  • "כבוי כדי להשבית את ההגדרה.

עבור תצוגות לוח בקרה של 2 שורות

הערה:
השתמש במקשי החצים ימינה או שמאלה כדי לגלול, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור באפשרות.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על OK.
  הערה:
  אם המדפסת נמצאת במצב שינה, לחץ פעמיים על OK.
 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות הגדרת מערכת, ולאחר מכן לחץ על OK.
 3. בתפריט הגדרת המערכת, לחץ על מקשי החצים כדי לבחור באפשרות מצב הדפסה שקטה, ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. בתפריט מצב הדפסה שקטה, לחץ על מקשי החצים כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לוודא שהאפשרות שנבחרה מוגדרת במדפסת.
  • מופעל” כדי להפעיל את ההגדרה.
  • "כבוי כדי להשבית את ההגדרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏