תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP LaserJet Pro, ‏Ultra - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP LaserJet Pro MFP M130a‏, M130nw‏, M130fn‏, M130fw‏, M132a‏, M132nw‏, M132fn‏, M132fp‏, M132fw‏, M132snw ו-LaserJet Ultra MFP M134a ו-M134fn.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות בלוח הבקרה ולאחר מכן הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com/laserjet.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה המגן מלוח הבקרה של המדפסת.
 3. מחזר את חומרי האריזה.
  שים לב:
אל תוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת. המדפסת מכילה את מחסנית הטונר כשהיא כבר מוכנה להדפסה.

שלב 2: התקן את כיסוי האבק במגש ההזנה

הסר והתקן את כיסוי האבק במגש ההזנה.
 1. פתח את דלת מגש ההזנה.
  איור : פתח את דלת מגש ההזנה
  פתח את דלת מגש ההזנה
 2. משוך בזהירות את כיסוי האבק מהמדפסת, ולאחר מכן הסר את הסרט מהכיסוי.
  איור : משוך את כיסוי האבק מהמדפסת
  משוך את כיסוי האבק מהמדפסת
 3. פרוס את הדפנות של כיסוי האבק.
  איור : פריסת הדפנות של כיסוי האבק
  פריסת הדפנות של כיסוי האבק
 4. לחץ על צדי הכיסוי פנימה עד שייכנסו למקומם בנקישה.
  איור : לחיצה על צדי כיסוי האבק
  לחיצה על צדי כיסוי האבק
 5. מקם את פיני הציר של כיסוי האבק מול חריצי הציר העליון באזור מגש ההזנה, ולאחר מכן דחף את הפינים לתוך החריצים עד שייכנסו למקומם בנקישה.
  איור : התקנת כיסוי האבק
  התקן את כיסוי האבק

שלב 3: טען נייר במגש ההזנה

טען נייר רגיל במגש ההזנה.
 1. הרם את מכסה האבק.
  איור : הרמת מכסה האבק
  הרם את כיסוי האבק
 2. החלק את מכווני האורך והרוחב למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : החלקת מכווני הרוחב למיקומם החיצוני ביותר.
  כוונן את המכוונים
 3. טען ערימת נייר רגיל למגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.
  הערה:
  טען עד 150 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לעבר המדפסת. אם אתה טוען נייר מחורר, טען את הנייר כך שהחורים יפנו לצד השמאלי של המגש.
  איור : טעינת נייר
  טען נייר
 4. החלק את מכווני האורך והרוחב כך שיהיו צמודים לערימת הנייר.
  איור : החלקת מכווני הנייר פנימה
  החלק פנימה את מכווני הנייר
 5. לחץ קלות על צדי כיסוי האבק, ולאחר מכן הנמך אותו.
    שים לב:
  אל תנמיך את מכסה האבק בלא ללחוץ פנימה את הצדדים. הדבר עלול להזיק למכסה האבק או למדפסת.
  איור : הנמכת כיסוי האבק
  הנמך את כיסוי האבק
  הערה:
  לפני ההדפסה או ההעתקה, בחר את גודל הנייר הנכון ואת הגדרות סוג הנייר מלוח הבקרה או מהמחשב.

שלב 4: חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל שקע בקיר, הדלק אותה והגדר את העדפותיך.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח
  חיבור כבל המתח
 2. הפעל את המדפסת.
  דלג לשלב של התקנת תוכנת המדפסת אם המדפסת אינה כוללת מסך מגע או תצוגה של שתי שורות.
 3. בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את המדינה/האזור ואת השפה שלך.
 4. אם תתבקש, בחר את התאריך והשעה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהדף 123.hp.com/laserjet, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏