ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות ניידות HP OfficeJet 250 - החלפת מחסניות דיו

מסמך זה מיועד למדפסות All-in-One מדגמי HP OfficeJet ‏ 250‏, 250C, 252‏, 252C, ו- 258.
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך, או שאין בהן דיו, במחסניות HP מקוריות חדשות.
החלף את מחסנית הדיו
החלף מחסניות דיו ריקות או כמעט ריקות.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. ודא שבמגש ההזנה יש נייר לבן רגיל.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 4. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 5. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את תפס מחסנית הדיו.
  איור : פתיחת תפס מחסניות הדיו
  תמונה: שחרור תפס מחסנית הדיו
 6. הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
 7. הוצא את מחסנית הדיו המחליפה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : אחיזה במחסנית הדיו בצדיה
  תמונה: אחוז במחסנית הדיו בצדיה.
 8. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט הפלסטי
  תמונה: הסרת הסרט הפלסטי
 9. הכנס בזהירות חזרה את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחוף את מחסנית הדיו קדימה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
    הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : סגירת תפס המחסנית
  תמונה: וידוא שמחסנית הדיו נכנסה למקומה בנקישה
 10. חזור על השלבים לעיל עבור מחסנית הדיו השנייה אם יש בכך צורך
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 12. המדפסת מיישרת באופן אוטומטי מחסניות דיו חדשות שהותקנו.
  אם המדפסת לא יישרה את מחסניות הדיו באופן אוטומטי, ישר את מחסניות הדיו מלוח הבקרה של המדפסת:
  1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק כלפי מטה כדי לפתוח את לוח המחוונים, ואז גע בסמל ההתקנה .
  2. החלק החלקה מהירה כלפי מעלה על התצוגה, גע בתחזוקת מדפסת, גע ביישר מדפסת, ואז גע בהמשך.
   כעת יודפס דף היישור.
   איור : דוגמה לדף יישור
   דוגמה לדף יישור
שאלות נפוצות
סקור את רשימת השאלות הנפוצות בנושא החלפת מחסניות דיו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏