ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 3700‏ - הודעת השגיאה 'E3' מוצגת (חסימת גררה)

מסמך זה מתייחס למדפסות HP הבאות:
מדפסת HP DeskJet 3720 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3721 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3722 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3730 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3732 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3733 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3752 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3755 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 3758 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3775 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3776 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3778 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3785 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3786 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3787 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3788 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3789 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One
הגררה, שמחזיקה את מחסניות הדיו, נעצרת במדפסת, ובלוח הבקרה מוצגים לסירוגין הסמלים E ו-3. סמל השגיאה , סמל שגיאת הנייר , נורית חידוש פעולה ונורית התראת הדיו מהבהבים גם הם. ייתכן שקודם לכן התרחשה חסימת נייר.
  איור : לוח הבקרה עם שגיאת חסימת גררה
  לוח הבקרה מציג שגיאת חסימת גררה
 1. סמל שגיאת נייר
 2. סמל שגיאה
 3. ‏E ו-3 לסירוגין
 4. נורית חידוש פעולה
 5. נורית התראת דיו
סקירה כללית - סרטון וידאו
סרטון זה מדגים כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת מדגם HP DeskJet 3700.
שלב 1: הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה
הוצא את כל הנייר החופשי והתקוע מאזור מגש ההזנה.
  שים לב:
הסר את כל הנייר או העצמים ממגש ההזנה לפני הסרת נייר או עצמים מאזורים אחרים של המדפסת. נזק למדפסת עלול להתרחש אם לא ניקית תחילה את מגש ההזנה.
תצטרך פנס כדי להשלים חלק מהשלבים הללו.
איור : פנס
 פנס
 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה, כולל נייר חופשי ונייר תקוע.
 2. השתמש בפנס כדי לבדוק אם באזור מגש ההזנה תקועים נייר או חפצים כלשהם, והוצא אותם במידה וכן.
  כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
    הערה:
  מגן מגש ההזנה מונע חדירת פסולת לנתיב הנייר ובכך מונע חסימות נייר. אל תסיר את מגן מגש ההזנה.
  איור : הוצאת נייר תקוע מאזור מגש ההזנה
   הוצאת כל הנייר התקוע ממגש הקלט
 3. לחץ על לחצן הביטול.
  המדפסת מנסה ולשחרר את החסימה באופן אוטומטי.
לאחר הוצאת כל הנייר או העצמים מאזור מגש ההזנה, המשך לשלב הבא כדי להסיר נייר תקוע נוסף ממגש הפלט.
שלב 2: הוצא את הנייר שנתקע ממגש הפלט
הוצא גיליונות נייר חופשיים או שנתקעו וזמינים ממגש הפלט.
השתמש בפנס כדי לבדוק אם באזור מגש הפלט תקועים נייר או חפצים כלשהם, והוצא אותם במידה וכן.
כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
איור : הוצאת נייר תקוע מאזור מגש הפלט
הוצאת נייר תקוע ממגש הפלט
לאחר הוצאת נייר או עצמים תקועים ממגש הפלט, המשך לשלב הבא כדי להסיר נייר תקוע מאזור הגישה למחסניות הדיו, וודא כי הגררה יכולה לנוע בחופשיות.
שלב 3: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות
הוצא נייר חופשי או תקוע מאזור הגישה למחסניות הדיו, ולאחר מכן ודא שהגררה נעה בחופשיות.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 4. השתמש בפנס כדי לבדוק אם תקועים נייר או חפצים כלשהם באזור הגישה למחסנית הדיו והוצא אותם במידה וכן.
  כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
  איור : הוצאת הנייר שנתקע מאזור הגישה למחסניות הדיו
  הוצאת הנייר שנתקע מאזור הגישה למחסניות הדיו
 5. דחף את הגררה בחוזקה לצד ימין, והוצא נייר או חפצים שעלולים לחסום את נתיב הגררה, במידה וישנם.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 7. חבר מחדש את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 8. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 9. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב 4: ודא שמחסניות הדיו מותקנות כהלכה
מיקום או התקנה שגויים של מחסניות הדיו יכולים לגרום לכך שתופיע במדפסת הודעת שגיאה על חסימת גררה. הסר את מחסניות הדיו והתקן אותן מחדש, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ בעדינות על מחסנית דיו אחת כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הוצאת מחסנית הדיו
  הוצאת מחסנית הדיו
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  אל תיגע במגעים או בחרירים
 5. אחוז בצדי מחסנית הדיו כאשר המגעים פונים אל המדפסת, הכנס מחדש את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה ודחף בעדינות את מחסנית הדיו עד שתינעל במקומה בנקישה.
    הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : נעילת מחסנית הדיו במקומה
  נעילת מחסנית הדיו במקומה
 6. חזור על שלבים אלה עם מחסנית הדיו האחרת.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 5: חבר את המדפסת ישירות לשקע קיר
חבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל כדי לוודא שמקור המתח תקין.
 1. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח ממפצלים חשמליים ומיחידות אל-פסק.
 3. חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל בקיר.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 6: איפוס המדפסת
לעתים עשויה להופיע במדפסת הודעת שגיאה גם לאחר שהבעיה נפתרה. אפס את המדפסת כדי למחוק את הודעת השגיאה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. המתן 10 שניות לפחות.
 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 6. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 7. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏