תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - הוצאה והחלפה: מקלדת לוח הבקרה (586z)

מבוא

מסמך זה מתאר את ההליכים להסרה והחלפה של מקלדת לוח הבקרה (586).

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של מקלדת לוח בקרה
G1W41-67938
G1W41-67959
מקלדת US של לוח בקרה (586z) עם מדריך למשתמש
מקלדת UK של לוח בקרה (586z) עם מדריך למשתמש

הכלים הדרושים

 • אופציונלי: מברג שטוח קטן.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

ודא שמקלדת לוח הבקרה פועלת כהלכה. אם המקלדת לא מגיבה לאחר הפעלת המדפסת, בדוק את הכבל השטוח. התקן את הכבל מחדש, אם צריך.

שלב 1: הסר את מקלדת לוח הבקרה

 1. הטה את לוח הבקרה למצב מורם לחלוטין ופתח את מזין המסמכים.
  איור : הטה את לוח הבקרה כלפי מעלה.
 2. משוך את כיסוי הפלסטיק האפור הקטן מתחת ללוח הבקרה כדי לשחרר אותו.
  הערה:
  ייתכן שיהיה פשוט יותר לשחרר את הכיסוי על-ידי באמצעות מברג שטוח קטן.
  איור : שחרר את כיסוי הפלסטיק האפור הקטן
 3. הסר את הכיסוי.
  איור : הסרת הכיסוי
 4. התחל בצדו השמאלי של כיסוי לוח הבקרה, ושחרר בזהירות שלושה זיזים לאורך הקצה העליון של הכיסוי.
  הערה:
  כיסוי הפלסטיק השחור הדק יופרד מבסיס לוח הבקרה העשוי פלסטיק לבן.
  איור : שחרר שלושה זיזים
 5. הרם את הכיסוי כדי לשחרר את הזיזים הימני והשמאלי, ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
  איור : הסר את הכיסוי
 6. פתח את תפס המחבר כדי לשחרר את הכבל השטוח של המקלדת.
  איור : שחרר את כבל המקלדת
 7. החלק את המקלדת החוצה עד שתיעצר, ולאחר מכן שחרר שתי לשוניות במקלדת.
  איור : שחרר את המקלדת
 8. הסר את המקלדת.
  איור : הסר את המקלדת

שלב 2: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו

 1. השלך את החלק הפגום.
  הערה:
  HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
 2. הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
    שים לב:
  אם חלק החילוף הוא גליל או רפידה, הימנע מלגעת בחלק הספוגי שלו. שומן עור על הגליל או על הרפידה עלול לגרום לבעיות באיסוף הנייר ו/או באיכות ההדפסה. HP ממליצה להשתמש בכפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בגלילים או ברפידות, או לשטוף את הידיים לפני כל נגיעה בגלילים או רפידות.
  הערה:
  ודא שכל חומרי המשלוח (לדוגמה, סרט המשלוח) הוסרו מחלק החילוף לפני ההתקנה.

שלב 3: התקן את מקלדת לוח הבקרה

 1. בעת התקנת המקלדת, ודא שהזנת את כבל המקלדת השטוח (סימון מס' 1) דרך הפתח (סימון מס' 2) שבבסיס לוח הבקרה.
  איור : העבר את הכבל השטוח דרך הפתח
 2. התקןאת המקלדת, ולאחר מכן החלק אותה עד שתיעצר.
  איור : התקנת המקלדת
 3. הכנס את הכבל השטוח למחבר, ולאחר מכן סגור את התפס.
  הערה:
  אם הכבל השטוח הוכנס כראוי למחבר, הקו הלבן על הכבל השטוח מקביל לגוף המחבר.
  איור : חבר את כבל המקלדת
 4. מקם את כיסוי לוח הבקרה על לוח הבקרה.
  איור : התקנת הכיסוי
 5. התחל בצדו הימני של כיסוי לוח הבקרה, ודחף בזהירות כלפי מטה לאורך הקצה העליון של הכיסוי כדי לחבר את הזיזים.
  הערה:
  אם הזיזים הימני והשמאלי לא מחוברים לחלוטין, דחף כלפי מטה לאורך קצה הכיסוי כדי לקבע אותם לחלוטין.
  איור : חבר שלושה זיזים
 6. מקם את כיסוי הפלסטיק האפור הקטן בחריץ שמתחת ללוח הבקרה, ולאחר דחף אותו ישירות פנימה כדי להתקינו.
  איור : התקנת הכיסוי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏