תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - הוצאה והחלפה: הכיסוי הלבן של מזין המסמכים (586)

הערה:
מדריך זה מציג את הדגם HP LaserJet Enterprise MFP M527. אולם ההוראות מתאימות גם עבורHP PageWide Enterprise Color MFP 586.

מבוא

מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של הכיסוי הלבן של מזין המסמכים (586).

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של הכיסוי הלבן
G1W41-67903
כיסוי לבן עם מדריך למשתמש1
1ערכה זו כוללת את המדריך למשתמש וערכה של תפס שמירה.

הכלים הדרושים

 • לא דרושים כלים מיוחדים כדי להסיר או להתקין מכלול זה.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

אין בדיקה לאחר שירות עבור מכלול זה.

שלב 1: הסרת הכיסוי הלבן

הערה:
מדריך זה מציג את הדגם HP LaserJet Enterprise MFP M527. אולם ההוראות מתאימות גם עבורHP PageWide Enterprise Color MFP 586.
 1. פתח את מזין המסמכים.
  איור : פתיחת מזין המסמכים
 2. משוך את הכיסוי הלבן למטה כדי להסירו.
  איור : הסרת הכיסוי הלבן
 3. אם אחד מתפסי השמירה (סימון מס' 1) נשאר מחובר לכיסוי הלבן (או שהוא פגום), עבור לשלב ודא כי הקפיץ ממוקם כראוי על תפס השמירה (תפסים חלופיים מצורפים לערכה זו)..
  אם אף אחד מתפסי השמירה (סימון מס' 1) לא נשאר מחובר לכיסוי הלבן (או שהם פגומים), עבור לשלב שלב 2: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו.
  איור : בדוק את הכיסוי הלבן
 4. ודא כי הקפיץ ממוקם כראוי על תפס השמירה (תפסים חלופיים מצורפים לערכה זו).
  איור : בדוק את קפיץ התפס
 5. התקן את תפס החלופי (סימון מס' 1) בפתח (סימון מס' 2) במזין המסמכים.
  איור : התקן את התפס
 6. לחץ על התפס כדי לוודא שהוא הותקן כהלכה.
  איור : לחץ על התפס

שלב 2: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו

 1. השלך את החלק הפגום.
  הערה:
  HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
 2. הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
    שים לב:
  אם חלק החילוף הוא גליל או רפידה, הימנע מלגעת בחלק הספוגי שלו. שומן עור על הגליל או על הרפידה עלול לגרום לבעיות באיסוף הנייר ו/או באיכות ההדפסה. HP ממליצה להשתמש בכפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בגלילים או ברפידות, או לשטוף את הידיים לפני כל נגיעה בגלילים או רפידות.
  הערה:
  ודא שכל חומרי המשלוח (לדוגמה, סרט המשלוח) הוסרו מחלק החילוף לפני ההתקנה.

שלב 3: התקן את הכיסוי הלבן

 1. הנח את הציפוי הלבן על משטח הזכוכית של הסורק.
  הערה:
  הנח את פינת הכיסוי שאין בה צמדן (סקוץ'), בפינה השמאלית העליונה של משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את הכיסוי הלבן על משטח הזכוכית
 2. סגור את מזין המסמכים.
  איור : סגירת מזין המסמכים
 3. פתח את מזין המסמכים וודא שהכיסוי הלבן מחובר היטב.
  איור : בדוק את הכיסוי הלבן
 4. סגור את מזין המסמכים.
  איור : סגירת מזין המסמכים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏