ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - שגיאה מסוג 'התקנת רשת נכשלה' (Windows)

מסמך זה מתייחס למדפסות אלחוטיות של HP המחוברות למחשב Windows.
כאשר אתה מנסה להתקין את מנהל ההדפסה עם כל המאפיינים ואת התוכנה עבור רשת אלחוטית (HP Printer Assistant), מוצגת הודעת שגיאה מסוג התקנת רשת נכשלה.
  הערה:
אם הודעת שגיאה אחרת, כגון לא ניתן לאתר את המדפסת מוצגת במהלך ההתקנה, עבור אל המדפסת לא נמצאה במהלך התקנת מנהל התקן רשת לקבלת מידע נוסף.
איור : דוגמה של הודעת השגיאה 'התקנת רשת נכשלה'
דוגמה של הודעת השגיאה 'התקנת רשת נכשלה'
שלב 1: הפעל מחדש את המחשב, המדפסת והנתב
הפעל מחדש את המחשב, את המדפסת ואת הנתב כדי לפתור מצבי שגיאת חיבור.
  הערה:
השלבים הבאים מנתקים באופן זמני את החיבורים לרשת ולאינטרנט, ומחייבים הפעלה מחדש של המחשב. השלם את כל המשימות או ההורדות שמתבצעות לפני שתמשיך.
 1. כבה את הנתב באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה או ניתוק כבל החשמל.
 2. כבה את המדפסת, ואז נתק כל כבל USB או Ethernet.
    הערה:
  כאשר מחברים כבל USB או כבל Ethernet למדפסת, לא ניתן לחבר את המדפסת באופן אלחוטי.
 3. סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך, ולאחר מכן כבה את המחשב.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לנתב, ולאחר מכן המתן עד שנורית פעילות האינטרנט תציג מצב מחובר רגיל.
 5. הפעל את המדפסת.
 6. הפעל את המחשב ואז המשך לשלב הבא.
שלב 2: הסר והתקן את מנהל ההתקן והתוכנה של HP‏
ייתכן שחלק מרכיבי התוכנה של HP לא הותקנו כראוי, גם אם הגדרת מנהל ההתקן והמדפסת לא הושלמה. הסר את מנהל התקן ההדפסה והתוכנה שלך באמצעות כלי 'הסר התקנת תוכנות' ב'תוכנות ותכונות' ב-Windows.
 1. אם המדפסת שלך מתחברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את הכבל מהמדפסת.
 2. חפש ב-Windows את המילה תוכנות ותכונות, ואז לחץ על תוכנות ותכונות ברשימת התוצאות.
 3. ברשימת התוכנות המותקנות, לחץ על שם מדפסת HP שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה או כן.
 4. אם נפתחת הודעה בנוסח בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן.
 5. השלם את הסרת התוכנה בהתאם להנחיות המופיעות במסך.
  אם תהליך הסרת ההתקנה של התוכנה אינו מופעל או אם מוצגת שגיאה במהלך הסרת ההתקנה, הורד את תקן בעיות שעלולות לחסום התקנה או הסרה של תוכניות (באנגלית) מאתר האינטרנט של Microsoft, ולאחר מכן נסה שוב להסיר את ההתקנה.
 6. אחרי שהושלמה הסרת התוכנה, הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
שלב 3: תיקון קובצי מערכת
השתמש בתוכנית השירות Microsoft System File Checker‏ (SFC) כדי לתקן קובצי מערכת פגומים.
 1. סגור את כל התוכניות והאפליקציות הפתוחות הפועלות ב-Windows.
 2. חפש ב-Windows את הפקודה, לחץ לחיצה ימנית על שורת הפקודה מתוך רשימת תוצאות החיפוש ולאחר מכן בחר הפעל כמנהל מערכת.
 3. הקלד sfc /scannow בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter.
  תוכנית השירות Microsoft SFC מנסה לאתר ולתקן את כל הקבצים הפגומים.
  • אם מופיעה הודעה מסוג הגנת המשאבים של Windows לא איתרה כל הפרות שלמות, המשך לשלב הבא.
  • אם מופיעה הודעה מסוג הגנת המשאבים של Windows איתרה קבצים פגומים ותיקנה אותם בהצלחה, המשך עם שלבים אלה.
  • אם מופיעה הודעה מסוג הגנת המשאבים של Windows לא הצליחה לבצע את הפעולה המבוקשת או לא הצליחה לתקן את הקבצים הפגומים, עבור אל Use the System File Check tool to repair missing or corrupted system files (שימוש בכלי System File Check כדי לתקן קובצי מערכת חסרים או פגומים) (באנגלית) לקבלת מידע נוסף.
 4. נסה להתקין שוב את מנהל ההתקן ואת התוכנה של HP.
אם הודעת השגיאה מוצגת, לחץ על ביטול, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
שלב 4: השתמש בפתרון Microsoft Fixit
עבור מחשבים עם Windows 7 וגרסאות מאוחרות יותר, Microsoft הפיצה פתרון אוטומטי הפותר בעיות התקנה.
גש אל https://support.microsoft.com/en-us/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed (באנגלית). פעל בהתאם להוראות שעל גבי המסך, ואז המשך לשלב הבא.
אם הודעת השגיאה מוצגת, לחץ על ביטול, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
שלב 6: שיטות התקנה אחרות שניתן לנסות
אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, נסה את השיטות הבאות כדי להתקין את המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. אם תתבקש, בחר שיטה לזיהוי דגם המדפסת, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לעבור לדף ההורדה.
 3. לחץ על מנהל התקן - מנהל התקן הדפסה אוניברסלי.
  אם האפשרות מנהל התקן - מנהל התקן הדפסה אוניברסלי אינה מוצגת, אין מנהל התקן הדפסה אוניברסלי זמין עבור דגם המדפסת שברשותך. המשך לשלב הבא.
 4. אם מנהל התקן הדפסה אוניברסלי זמין, לדוגמה מנהל התקן הדפסה אוניברסלי של HP עבור עבור Windows PostScript‏ (64 סיביות), לחץ על הורד לצד מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי.
 5. לאחר סיום ההורדה, אתר את קובץ מנהל ההתקן בסרגל ההורדות של הדפדפן או בתיקייה הורדות במחשב שלך, ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ מנהל ההתקן.
  איור : דוגמה של קובץ מנהל ההתקן של HP בסרגל הורדות בדפדפן
  דוגמה של קובץ מנהל ההתקן של HP בסרגל ההורדות בדפדפן
  איור : דוגמה של קובץ מנהל ההתקן של HP בתיקייה 'הורדות' של מחשב
  דוגמה של קובץ מנהל ההתקן של HP בתיקייה 'הורדות' של מחשב
 6. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה של החיבור ושל מנהל ההתקן.
אם המדפסת אינה מותקנת, המשך לשלב הבא.
שלב 7: פנייה לתמיכת הלקוחות של HP
אם סיימת לבצע את שלבי פתרון הבעיות במסמך זה ואינך מצליח להתקין את המדפסת ברשת אלחוטית, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP לקבלת סיוע נוסף.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏