תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet Pro 8210 - הגדרת מדפסת אלחוטית (Windows)

מסמך זה מיועד עבור מדפסות מדגמי HP OfficeJet Pro‏ 8210, 8216, ו- 8218 ומחשבים עם Windows.
כדי להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית (Wi-Fi), חבר את המדפסת לרשת ולאחר מכן התקן את מנהל התקן ההדפסה ואת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך ההתקנה, בחר אלחוטי כסוג החיבור.

שלב 1: הכנת ההתקנה

לפני הגדרת המדפסת ברשת האלחוטית שלך, השג את שם הרשת והסיסמה ולאחר מכן הפעל את הנתב, את המדפסת ואת המחשב.
הערה:
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (Service Set Identifier).
  • סיסמת רשת: הסיסמה מכונה גם מפתח WEP או ביטוי סיסמה לאבטחה של WPA.
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית שלך
  • גישה לאינטרנט: ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL, עבור הורדות תוכנה, שימוש בשירותי האינטרנט וקבלת עדכוני מדפסת.
 2. ודא שהנתב והמחשב מופעלים ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת. הפעל את המדפסת והנח אותה קרוב למחשב ובטווח הנתב במהלך ההגדרה.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet מהמדפסת.

שלב 2: התחברות לרשת האלחוטית

חבר את המדפסת לרשת באמצעות אשף הגדרת האלחוט כך שתוכנית ההתקנה של HP תוכל לאתר את המדפסת במהלך ההתקנה.
 1. ממסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, לחץ על לחצני החצים כדי לבחור רשת ולחץ על OK (אישור).
 2. לאחר הבחירה באפשרות הגדרות תקשורת אלחוטית, לחץ על OK (אישור).
 3. לחץ על החץ מטה לבחירת אשף הגדרת האלחוט, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
  האשף מחפש רשימה של הרשתות הזמינות ומציג אותה.
 4. לחץ על החץ מטה כדי לבחור את שם הרשת שלך, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
  אם הרשימה אינה כוללת את שם הרשת שלך, תוכל להזין אותו ידנית.
  1. לחץ על החץ מטה לבחירת הזן שם חדש, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
  2. לחץ על החץ מטה לבחירת האותיות או המספרים המתאימים בלוח המקלדת שעל גבי המסך.
   הערה:
   עליך להזין אותיות רישיות וקטנות בדיוק כפי שהן מופיעות. אם תנאי זה לא יתקיים, החיבור האלחוטי ייכשל.
  3. כשתסיים להזין את שם הרשת החדש, לחץ על החץ מטה לבחירת סיום ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
   המדפסת תנסה להתחבר לרשת.
 5. אם תתבקש, הזן את מפתח ה-WEP או ה-WPA.
  1. לחץ על החץ מטה לבחירת האותיות או המספרים המתאימים בלוח המקלדת שעל גבי המסך.
   הערה:
   עליך להזין אותיות רישיות וקטנות בדיוק כפי שהן מופיעות. אם תנאי זה לא יתקיים, החיבור האלחוטי ייכשל.
  2. כשתסיים להזין את מפתח WEP או מפתח WPA, בחר באפשרות סיום ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
   המדפסת מתחברת לרשת.

שלב 3: הורדה והתקנה של מנהל ההתקן

הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת עם כל המאפיינים מאתר האינטרנט של HP.
אם מוצג מסך "חיבור אלחוטי אוטומטי" בעת ההתקנה, השתמש בו כדי להשלים את הגדרת האלחוט. אחרת, בצע את השלבים המודרכים בתוכנת ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
הערה:
כשיטה חלופית להורדת התוכנה, תוכל להשתמש בתקליטור ההתקנה.
 1. עבור אל ‎123.hp.com/OJP8210.
 2. במקרה הצורך, בחר את מספר הדגם מתוך התפריט, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הורדה.
 3. לחץ לחיצה כפולה על קובץ מנהל ההתקן באמצעות HP Easy Start בשם בסרגל ההורדות בדפדפן או בתיקייה הורדות כדי להתחיל בהתקנה.
  איור : דוגמה של הקובץ HP Easy Start בסרגל ההורדות בדפדפן
  דוגמה של הקובץ HP Easy Start בסרגל ההורדות בדפדפן
  איור : דוגמה של הקובץ HP Easy Start בתיקייה 'הורדות'
  דוגמה של הקובץ HP Easy Start בתיקייה 'הורדות'
 4. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה של החיבור ושל מנהל ההתקן.
 5. חזור לדף 123.hp.com בדפדפן האינטרנט שלך כדי להשלים את רישום המדפסת ואת ההפעלה.

שאלות נפוצות

עיין בשאלות נפוצות אלה בנוגע להגדרת חיבור הרשת האלחוטית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏