ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - הגדרת המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'

השלבים הבאים מתארים את אופן ההגדרה של המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת'.
שלב 1: בדיקת חיבור הרשת ואיסוף מידע SMTP
כדי להגדיר את המאפיין 'סריקה לתיקיית רשת', על הסורק להיות מחובר בחיבור רשת פעיל לאותה רשת שאליה מחובר המחשב שבו יופעל תהליך ההתקנה.
אסוף את המידע הבא לפני התחלה בתהליך קביעת התצורה.
 • SMTP server (e.g., smtp.mycompany.com)
    הערה:
  אם אינך יודע את שם שרת ה-SMTP, את מספר יציאת ה-SMTP או את פרטי האימות, פנה אל ספק השירות של הדואר האלקטרוני/האינטרנט או אל מנהל המערכת לקבלת המידע. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחי חיפוש כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".
 • מספר יציאת SMTP
 • הדרישות של אימות שרת SMTP להודעות דוא"ל יוצאות, כולל שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות, אם רלוונטי.
    הערה:
  עיין בתיעוד של ספק שירות הדוא"ל כדי לקבל מידע על מגבלות השליחה הדיגיטלית החלות על חשבון הדוא"ל שלך. ספקים מסוימים עשויים לנעול את חשבונך זמנית אם תחרוג ממגבלת השליחה.
שלב 2: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
 1. במסך הבית של לוח הבקרה של הסורק, גע בלחצן 'רשת' ולאחר מכן בחר אלחוט או קווי ‎(LAN)‎ כדי להציג את כתובת ה-IP או שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של הסורק. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
שלב 3: הגדרת תיקיית הרשת
 1. בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP, לחץ על הכרטיסייה סריקה.
 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור הגדרת תיקיית רשת.
 3. בדף הגדרת תיקיית רשת, לחץ על הלחצן חדש.
 4. באזור Network Folder Information (פרטי תיקיית רשת), השלם את השדות הבאים:
  1. בשדה‏ Display Name (שם תצוגה) הזן את השם שברצונך להציג עבור התיקייה.
  2. בשדה‏ Network Path (נתיב רשת), הזן את נתיב הרשת אל התיקייה.
  3. בשדה‏ Username (שם משתמש), הזן את שם המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
  4. בשדה‏ Password (סיסמה), הזן את הסיסמה המשתמש שנדרש על מנת לגשת אל תיקיית רשת.
 5. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:
  • שמירה ובדיקה: בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
  • שמירה בלבד: בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.
  • ביטול: בחר באפשרות זו לבטל את הגדרת התצורה בלי לשמור.
שלב רביעי: קביעת התצורה של הגדרות 'סריקה לתיקיית רשת'
 1. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הגדרות סריקה כדי לקבוע את תצורת אפשרויות ברירת המחדל של סריקה לתיקיית רשת.
 2. תחת הכותרת הגדרת סריקה, בחר את תיבת הסימון הפעל הגדרות סריקה לתיקיית רשת.
 3. באזור הגדרות ברירת מחדל עבור סריקה לתיקיית רשת, מלא את השדות הבאים:
  1. בשדה‏ File Name Prefix (תחילית שם קובץ) הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).
  2. מהרשימה הנפתחת‏ סוג קובץ, בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.
  3. מהרשימה הנפתחת‏ רזולוציה, בחר את רזולוציית הסריקה המוגדרת כברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.
     הערה:
   בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi‏), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi‏) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.
  4. ברשימה הנפתחת‏ צבע, בחר אם הקבצים הסרוקים יודפסו בשחור לבן או בצבע.
  5. מהרשימה הנפתחת יישור של עיקום, בחר מופעל או כבוי כדי להפעיל או להשבית תיקון עיקום של תמונה.
  6. מהרשימה הנפתחת מחיקת עמוד ריק, בחר מופעל או כבוי כדי לציין אם יש להסיר עמודים ריקים מהפלט שנסרק.
  7. מהרשימה הנפתחת זיהוי שגיאה בהזנה, בחר מופעל או כבוי כדי להפעיל או להשבית את הזיהוי של דפים מרובים שהוזנו בו-זמנית למזין המסמכים.
  8. מהרשימה הנפתחת זיהוי מסמכים, בחר מופעל או כבוי כדי לציין אם יש לשלב מסמכים מרובים לקובץ פלט סרוק אחד.
 4. לחץ על החל בתחתית הדף.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏