תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - הגדרת המאפיין 'סריקה לדואר אלקטרוני'

השלבים הבאים מתארים את אופן ההגדרה של המאפיין 'סריקה לדואר אלקטרוני'.

שלב 1: בדיקת חיבור הרשת ואיסוף מידע SMTP

כדי להגדיר את המאפיין 'סריקה לדואר אלקטרוני', על הסורק להיות מחובר בחיבור רשת פעיל לאותה רשת שאליה מחובר המחשב שבו יופעל תהליך ההתקנה.
אסוף את המידע הבא לפני התחלה בתהליך קביעת התצורה.
 • SMTP server (e.g., smtp.mycompany.com)
  הערה:
  אם אינך יודע את שם שרת ה-SMTP, את מספר יציאת ה-SMTP או את פרטי האימות, פנה אל ספק השירות של הדואר האלקטרוני/האינטרנט או אל מנהל המערכת לקבלת המידע. בדרך כלל קל למצוא שמות שרתים ושמות יציאות של SMTP באמצעות חיפוש באינטרנט. לדוגמה, השתמש במונחי חיפוש כגון "gmail smtp server name" או "yahoo smtp server name".
 • מספר יציאת SMTP
 • הדרישות של אימות שרת SMTP להודעות דוא"ל יוצאות, כולל שם המשתמש והסיסמה המשמשים לאימות, אם רלוונטי.
  הערה:
  עיין בתיעוד של ספק שירות הדוא"ל כדי לקבל מידע על מגבלות השליחה הדיגיטלית החלות על חשבון הדוא"ל שלך. ספקים מסוימים עשויים לנעול את חשבונך זמנית אם תחרוג ממגבלת השליחה.

שלב 2: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP

 1. במסך הבית של לוח הבקרה של הסורק, גע בלחצן 'רשת' ולאחר מכן בחר אלחוט או קווי ‎(LAN)‎ כדי להציג את כתובת ה-IP או שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של הסורק. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
  הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.

שלב 3: קביעת תצורה של המאפיין 'סריקה לדואר אלקטרוני'

 1. בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP, לחץ על הכרטיסייה סריקה.
 2. בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הקישור הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני.
 3. באזור כתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח עבור פרופיל הדואר האלקטרוני היוצא החדש בשדה כתובת דואר אלקטרוני "מאת".
 4. באזור SMTP Server Settings (הגדרות שרת SMTP) השלם את השדות הבאים:
  1. בשדה‏ SMTP Server (שרת SMTP), הזן את הכתובת של שרת ה-SMTP.
  2. בשדה‏ SMTP Port (יציאת SMTP), הקלד את מספר יציאת ה-SMTP.
   הערה:
   ברוב המקרים, אין צורך לשנות את מספר היציאה המוגדר כברירת מחדל.
   הערה:
   אם אתה נעזר בשירות אירוח של SMTP כמו למשל Gmail, ברר את כתובת ה-SMTP, מספר היציאה והגדרות ה-SSL באתר האינטרנט של ספק השירות או ממקורות אחרים. ב-Gmail, בדרך כלל כתובת ה-SMTP היא smtp.gmail.com, מספר היציאה הוא 465 ויש להפעיל את האפשרות SSL.
   כדי לוודא שהגדרות השרת הללו עדכניות ותקפות בעת הגדרת התצורה, עיין במקורות המקוונים.
  3. אם אתה משתמש בשירות הדואר האלקטרוני Google™ Gmail, סמן את תיבת הסימון Always use secure connection‏ (SSL/TLS)‏ (השתמש תמיד בחיבור מאובטח (SSL/TLS)).
 5. אם שרת ה-SMTP דורש אימות כדי לשלוח דוא"ל,השלם את השדות הבאים באזור SMTP Authentication (אימות SMTP):
  1. בשדה‏ SMTP User ID (מזהה משתמש SMTP), הזן את מזהה המשתמש עבור שרת SMTP.
  2. בשדה‏ SMTP Password (סיסמה של SMTP), הזן את הסיסמה עבור שרת SMTP.
 6. עיין בכל המידע, ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:
  • שמירה ובדיקה: בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע ולבדוק את החיבור.
  • שמירה בלבד: בחר באפשרות זו כדי לשמור את המידע בלי לבדוק את החיבור.

שלב רביעי: הוספת אנשי קשר ל-E-mail Address Book (פנקס כתובות דוא"ל)

בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הגדרת פנקס כתובות דוא"ל להוספת כתובות דואר אלקטרוני לפנקס הכתובות שניתן לגשת אליו מהמדפסת.
להזנת כתובת דוא"ל יחידה השלם את המשימה הבאה:
 1. בשדה כתובת דואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדוא"ל של איש הקשר החדש.
 2. לחץ על שמור‏.

שלב חמישי: הגדרת אפשרויות ברירת מחדל של דואר אלקטרוני

בחלונית הניווט השמאלית, לחץ על הגדרות סריקה‏ כדי להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של הדואר האלקטרוני.
 1. תחת הכותרת הגדרת סריקה, בחר את תיבת הסימון הפוך הגדרות סריקה לדואר אלקטרוני לזמינות.
 2. באזור הגדרות ברירת מחדל עבור סריקה לדואר אלקטרוני, מלא את השדות הבאות:
  1. בשדה נושא דוא"ל, הזן את שורת הנושא בברירת המחדל עבור הודעות הדואר האלקטרוני.
  2. בשדה‏ טקסט גוף ההודעה, הזן הודעת ברירת מחדל מותאמת אישית עבור הודעות דוא"ל.
  3. בשדה‏ תחילית שם קובץ הזן תחילית לשם קובץ (לדוגמה, MyScan).
  4. מהרשימה הנפתחת‏ סוג קובץ, בחר את תבנית ברירת המחדל של הקובץ עבור קבצים סרוקים.
  5. מהרשימה הנפתחת‏ רזולוציה, בחר את רזולוציית ברירת המחדל עבור קבצים סרוקים.
   הערה:
   בתמונות בעלות רזולוציה גבוהה יותר יש יותר נקודות לאינץ' (dpi‏), ולכן הן מציגות יותר פרטים. בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה יותר יש פחות נקודות לאינץ' (dpi‏) והן מציגות פחות פרטים, אך גודל הקובץ קטן יותר.
  6. מהרשימה הנפתחת‏ צבע, בחר באפשרות שחור לבן‏ או צבע.
  7. מהרשימה הנפתחת יישור של עיקום, בחר מופעל או כבוי כדי להפעיל או להשבית תיקון עיקום של תמונה.
  8. מהרשימה הנפתחת מחיקת עמוד ריק, בחר מופעל או כבוי כדי לציין אם יש להסיר עמודים ריקים מהפלט שנסרק.
  9. מהרשימה הנפתחת זיהוי שגיאה בהזנה, בחר מופעל או כבוי כדי להפעיל או להשבית את הזיהוי של דפים מרובים שהוזנו בו-זמנית למזין המסמכים.
  10. מהרשימה הנפתחת זיהוי מסמכים, בחר מופעל או כבוי כדי לציין אם יש לשלב מסמכים מרובים לקובץ פלט סרוק אחד.
 3. לחץ על החל בתחתית הדף.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏