תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - סריקה למחשב מלוח המגע

הנושאים הבאים מתארים את אופן הסריקה למחשב Windows או Mac OS X.

סריקה למחשב (Windows‏)

כדי לבצע סריקה למחשב, בצע את השלבים הבאים:
  1. התקן את תוכנת HP Scan במחשב שיקבל את הסריקות ויפעיל את האפשרות סריקה אל המחשב.
  2. הנח את המסמך על משטח הזכוכית האופקי או במזין המסמכים האוטומטי.
  3. לחץ על To Computer ‏(למחשב) בלוח המגע של הסורק.
  4. הסורק מציג רשימה של המחשבים שהותקנה בהם תוכנת HP והם מופעלים לקבלת סריקות מהסורק. בחר את המחשב שיקבל את הסריקה.
  5. בחר את קיצור הדרך לסריקה שיש לבצע (לדוגמה, סריקה ל-PDF) בלוח המגע של הסורק.
  6. לחץ על Scan (סריקה). הסריקה תישלח אל המחשב שנבחר.
הערה:
אם נייר טעון במקור הזנה אחד ולא במקור הזנה אחר, הסורק יסרוק ממקור זה בלבד. לדוגמה, אם נטען נייר במזין המסמכים האוטומטי, אך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לא הונח נייר, הסורק יסרוק ממזין המסמכים האוטומטי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏