תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet Pro 8700 - החלפת מחסניות דיו

מסמך זה מיועד למדפסות All-in-One מדגמי HP OfficeJet Pro‏ 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M‏, 8740, 8745.
מסמך זה מכיל שלבים להחלפת מחסניות הדיו.
הערה:
ההוראות במסמך זה חלות רק על מחסניות דיו שחור עבור מדפסות HP OfficeJet Pro 8732M.

החלפת מחסניות הדיו

החלף מחסניות דיו ריקות או כמעט ריקות.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
 3. המתן עד שהגררה תהיה שקטה ותיכנס למצב סרק.
 4. דחוף פנימה את חלקה הקדמי של מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך כדי להוציא אותה מהתושבת.
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה.
 6. החזק את מחסנית הדיו החדשה כך שמגעי המחסנית מופנים כלפי המדפסת.
 7. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה. ודא שהאות שעל-גבי מחסנית הדיו תואמת לאות שעל-גבי התושבת.
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להכניס את מחסניות הדיו. אם תעשה כן עלולים ראש ההדפסה או מחסניות הדיו להיות ממוקמים לא טוב, דבר שעלול להזיק למנגנון ההדפסה ולגרום לבעיות בהדפסה.
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה
 8. חזור על שלבים אלה להתקנת שאר מחסניות הדיו החדשות.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.

שאלות נפוצות

סקור את רשימת השאלות הנפוצות בנושא החלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏