תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556 - הסרה והחלפה: כרטיס MultiMedia משובץ (eMMC) ‏(556dn)

מבוא

מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של כרטיס המולטימדיה המשובץ (eMMC).

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן הוצא את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הערה:
אל תחליף את לוח האם, את בקר DC ואת ה-eMMC PCA או את כונן הדיסק הקשיח בו-זמנית במהלך תיקון יחיד של המדפסת. פעולה זו עלולה לגרום לכך שהמדפסת תהפוך לבלתי יציבה או לבלתי ניתנת לתפעול.
הערה:
נתונים המאוחסנים ב-eMMC אינם מאובטחים ואינם ניתנים להצפנה.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של ערכת כרטיס מולטימדיה משובץ (eMMC)
G1W47-67902
כרטיס MultiMedia משובץ (eMMC) ‏(556dn) עם מדריך למשתמש

הכלים הדרושים

לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת חלק זה.

לאחר ביצוע שירות

ודא כי הכיסוי של לוח האם מהודק היטב למקומו, ובורגי הכנפיים מהודקים היטב לאחר ההחלפה.
הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.

שלב 1: הסר את הכיסוי של לוח האם

 1. אחוז בשני בורגי הכנפיים (סימון מס' 1), ולאחר מכן החלק את הכיסוי מעל המדפסת כדי להסיר אותו (סימון מס' 2).
  הערה:
  בורגי הכנפיים אינם תפוסים ועלולים להיאבד בקלות.
  איור : הסר את הכיסוי של לוח האם

שלב 2: הוצא את כרטיס המולטימדיה המשובץ (eMMC)

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הערה:
מדפסות M506 (כל הדגמים) ו-M527dn בלבד.
 1. אתר את רכיב ה-eMMC בלוח האם ולאחר מכן משוך אותו ישר אל מחוץ ללוח האם כדי להוציאו.
  איור : הוצא את ה-eMMC

שלב 3: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו

 1. השלך את החלק הפגום.
  הערה:
  HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
 2. הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
    שים לב:
  אם חלק החילוף הוא גליל או רפידה, הימנע מלגעת בחלק הספוגי שלו. שומן עור על הגליל או על הרפידה עלול לגרום לבעיות באיסוף הנייר ו/או באיכות ההדפסה. HP ממליצה להשתמש בכפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בגלילים או ברפידות, או לשטוף את הידיים לפני כל נגיעה בגלילים או רפידות.
  הערה:
  ודא שכל חומרי המשלוח (לדוגמה, סרט המשלוח) הוסרו מחלק החילוף לפני ההתקנה.

שלב 4: התקן את ה-eMMC

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הערה:
מדפסות M506 (כל הדגמים) ו-M527dn בלבד.
 1. שים לב למיקום של המחבר (סימון מס' 1) על ה-eMMC ולמיקום של המחבר (סימון מס' 2) על הלוח הראשי.
  איור : אתר את מחברי ה-eMMC
 2. ישר את המחבר ב-eMMC החלופי (סימון מס' 1) עם המחבר בלוח האם ולאחר מכן דחף את ה-eMMC לתוך לוח האם כדי להתקין אותו.
  הערה:
  לחץ על ה-eMMC במיקום המסומן בחץ. התעלם ממדבקת 'לחץ כאן' שעל ה-eMMC עצמו (אם יש). ודא שכרטיס ה-eMMC מקובע היטב בתוך המחבר.
  הערה:
  ניתן להתקין את ה-eMMC בכיוון אחד בלבד בלוח האם.
  איור : התקן את ה-eMMC

שלב 5: התקן את הכיסוי של לוח האם

 1. החלק את הכיסוי על גבי המדפסת (סימון מס' 1) כדי להתקין אותו, ולאחר מכן התקן שני בורגי כנפיים (סימון מס' 2).
  איור : התקן את הכיסוי של לוח האם

שלב 6: התקנה מחדש של קושחת המדפסת

הערה:
אם התקנה זו היא של eMMC חלופי, בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש את הקושחה.
 1. עבור לדף www.hp.com/go/futuresmart.
 2. בחר Upgrade now (שדרג עכשיו).
 3. חפש את דגם מדפסת ה-Enterprise שברשותך.
 4. לחץ על הקישור כדי לפתוח את דף הורדת הקושחה.
 5. ברשימת מערכות ההפעלה, בחר באפשרות OS Independent (לא תלוי-מערכת הפעלה).
 6. במקטע Firmware (קושחה), אתר את הקובץ המיועד לריבוי מערכות הפעלה.
 7. בחר באפשרות Download (הורד).
הערה:
כדי להציג הנחיות התקנה, עבור לדף www.hp.com/go/futuresmart. בחר באפשרות Upgrade now (שדרג עכשיו) ולאחר מכן בפריט How to perform a firmware update (כיצד לבצע עדכון קושחה).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏