תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Pro MFP M377 - מפרט המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/colorljM377MFP.

מפרט טכני

שם דגם
מספר מוצר
M377dw
M5H23A
טיפול בנייר
מגש רב-תכליתי ל-‏50 גיליונות (מגש 1)
מגש 2 (קיבולת 250 גיליונות)
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
קישוריות
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
Hi-speed USB 2.0
שרת הדפסה עבור קישוריות רשת אלחוטית
יציאת USB נגישה
Wi-Fi Direct להדפסה מהתקנים ניידים
תצוגה וקלט בלוח הבקרה
לוח בקרה עם מסך מגע
הדפסה
הדפסת 24 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-25 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter
הדפסת USB (לא נדרש מחשב)
אחסון עבודות/הדפסה מוגנת באמצעות PIN
(מחייב כונן אצבע USB בנפח ‎16 GB ומעלה).
העתקה וסריקה
הערה:
מהירויות ההעתקה והסריקה כפופות לשינוי. לקבלת המידע העדכני ביותר, עבור אל www.hp.com/support/colorljM377MFP.
מעתיק 19 עמודים לדקה
סורק 26 עמודים לדקה
מזין מסמכים ל-50 עמודים
האפשרויות Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני), Scan to USB (סריקה ל-USB) ו-Scan to Network Folder (סריקה לתיקיית רשת)

מערכות הפעלה נתמכות

המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה Windows PCL 6 ו-OS X הספציפיים למדפסת.
Windows: תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מתקינה את מנהל ההתקן HP PCL.6,‏ HP PCL-6 או HP PCL 6, בהתאם למערכת ההפעלה Windows והתוכנה האופציונלית, בעת שימוש בתוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערות להתקנת התוכנה.
OS X: מדפסת זו תומכת במחשבי Mac. הורד את HP Easy Start מתוך ‎123.hp.com או מדף התמיכה בהדפסה, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את תוכנית השירות ומנהל ההדפסה של HP. תוכנת HP Easy Start אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה.
 1. עבור אל האתר 123.hp.com.
 2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
Linux:‏ לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור Linux, עבור אל hplipopensource.com/hplip-web/index.html.
UNIX: לקבלת מידע ומנהלי הדפסה עבור UNIX®‎, עבור אל www.hp.com/go/unixmodelscripts.
מערכת הפעלה
מנהל הדפסה מותקן
הערות
Windows® XP SP3 ואילך במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Microsoft הפסיקה את התמיכה רגילה ב-Windows XP‏ באפריל 2009. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה XP ששיווקה הופסק.
Windows Vista®‎, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2003 SP2 ואילך, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
השתמש במנהל התקן מסוג UPD עבור מערכות הפעלה במהדורת 64 סיביות.
Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows Server 2003 ביולי 2010. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה Server 2003 ששיווקה הופסק.
Windows 7 SP1 ואילך במהדורות 32 סיביות ו-‏64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
Windows 8, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
תמיכה ב-Windows 8 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 8.1, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
תמיכה ב-Windows 8.1 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 10, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
Windows Server 2012 במהדורת 64 סיביות
תוכנית ההתקנה של התוכנה אינה תומכת ב-Windows Server 2012, אך מנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת HP PCL 6 ו-HP PCL-6 כן תומכים בו.
הורד את מנהל ההתקן HP PCL 6 או PCL-6 מאתר האינטרנט של HP ‏www.hp.com/support/colorljM377MFP, והשתמש בכלי להוספת מדפסת של Windows כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
תוכנית ההתקנה של התוכנה אינה תומכת ב-Windows Server 2012, אך מנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת HP PCL 6 ו-HP PCL-6 כן תומכים בו.
הורד את מנהל ההתקן HP PCL 6 או PCL-6 מאתר האינטרנט של HP ‏www.hp.com/support/colorljM377MFP, והשתמש בכלי להוספת מדפסת של Windows כדי להתקין אותו.
OS X 10.9 Mavericks, ‏OS X 10.10 Yosemite ו-OS X 10.11 El Capitan
מנהל ההדפסה של OS X ותוכנית השירות להדפסה זמינים להורדה מהאתר 123.hp.com. תוכנית ההתקנה של HP עבור OS X אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה.
הורד את HP Easy Start מתוך ‎123.hp.com או מדף התמיכה בהדפסה, ולאחר מכן השתמש ב-HP Easy Start כדי להתקין את תוכנית השירות ומנהל ההדפסה של HP.
 1. עבור אל האתר 123.hp.com.
 2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת המדפסת.
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/colorljM377MFP לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן HP UPD PCL6, ‏UPD PCL 5 ו-UPD PS עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd‏ ולחץ על הכרטיסייה Specifications (מפרט).

פתרונות להדפסה מניידים

המדפסת תומכת בתוכנה הבאה עבור הדפסה מניידים:
 • תוכנת HP ePrint
  הערה:
  תוכנת HP ePrint תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Windows 7 SP 1 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8.1 (במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות); Windows 10 (במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות); ו-OS X בגירסאות ‎10.8 Mountain Lion‏, ‎10.9 Mavericks, ו-‎10.10 Yosemite.
 • HP ePrint באמצעות דוא"ל (מחייב הפעלה של HP Web Services והמדפסת חייבת להיות רשומה ב-HP Connected)
 • היישום HP ePrint (זמין עבור Android, ‏iOS ו-Blackberry)
 • היישום ePrint Enterprise (נתמך בכל המדפסות עם תוכנת שרת ePrint Enterprise)
 • היישום HP All-in-One Remote עבור התקני iOS ו-Android
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • הדפסה ב-Android

ממדי המדפסת

ממדים עבור הדגם הבסיסי
איור : ממדים עבור הדגם הבסיסי
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
1. גובה
399.8 מ"מ
656 מ"מ
2. עומק
472.3 מ"מ
1124.4 מ"מ
3. רוחב
415.4 מ"מ
415.4 מ"מ
משקל (עם מחסניות)
23.2 ק"ג
ממדים עבור מדפסת עם מגש 3 האופציונלי
איור : ממדים עבור מדפסת עם מגש 3 האופציונלי
המדפסת סגורה במלואה
המדפסת פתוחה במלואה
1. גובה
531.8 מ"מ
788 מ"מ
2. עומק
472.3 מ"מ
1124.4 מ"מ
3. רוחב
415.4 מ"מ
415.4 מ"מ
משקל (עם מחסניות)
28.4 ק"ג

צריכת חשמל, מפרט חשמל ופלט אקוסטי

צריכת חשמל

צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)1, 2
סדרת מדפסות3
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
כיבוי אוטומטי/יקיצה ב-LAN
כיבוי אוטומטי/יקיצה ב-USB
כבוי
HP Color LaserJet Pro MFP M377
‎550 וואט
‎19 וואט
‎2.4 וואט
‎1 וואט
‎0.6 וואט
‎0.1 וואט
1ערכים אלה נתונים לשינוי.
2המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.
3המהירות היא 24 עמודים לדקה עבור גודל A4 ו-‏25 עמודים לדקה עבור גודל Letter.

מפרט חשמלי

מתח כניסה 110 וולט: 110 עד ‎127 VAC ‏(‎+/- 10%), ‏‎60 Hz ‏(‎+/- 3 Hz)
מתח כניסה 220 וולט: 220 עד ‎240 VAC ‏(‎+/- 10%), ‏‎50 Hz ‏(‎+/- 3 Hz)
  שים לב:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.

פליטות אקוסטיות

HP Color LaserJet Pro MFP M3771
רמת עוצמת הקול
הדפסה: (24 עמודים לדקה)
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LWAd = 6.1 Bels (A) [61 dB(A)]‎
LWAd = 4.5 Bels (A) [45 dB(A)]‎
רמת לחץ קול - עמדת משקיף
הדפסה
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LpAm = 48 dB(A)‎
LpAm = 30 dB(A)‎
1ערכים אקוסטיים כפופים לשינוי. תצורה שנבדקה: HP Color LaserJet Pro MFP M377dw, הדפסה על נייר בגודל A4 במהירות של 24 עמודים לדקה במצב חד-צדדי.

טווח סביבת הפעלה

תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
15°‎ עד 27°‎C‎
15°‎ עד 30°‎C‎
לחות יחסית
20% עד 70% לחות יחסית (RH), ללא עיבוי
10% עד 80% לחות יחסית, ללא עיבוי
גובה
לא ישים
עד 3048 מטר 0


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏