תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M501 - הוצאה והחלפה: לוח הבקרה

מבוא

מסמך זה מתאר כיצד להוציא ולהחליף לוח בקרה ב-M501.

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של לוח הבקרה (M501)
J8H60-67904
ערכת לוח בקרה (M501) עם מדריך למשתמש

הכלים הדרושים

 • מברג שטוח קטן.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

ודא שהמדפסת מאותחלת למצב Ready (מוכן).
פתח את התפריטים באמצעות לוח הבקרה של המדפסת והדפס דף תצורה כדי לוודא שפעולת המדפסת תקינה.

שלב 1: הוצא את לוח הבקרה (M501)

 1. הסר בורג אחד (סימון מס' 1), ולאחר מכן החלק את הכיסוי לכיוון גב המדפסת כדי להסיר אותו (סימון מס' 2).
  איור : הסר את הכיסוי של לוח האם
 2. נתק כבל שטוח אחד (סימון מס' 1).
  איור : נתק כבל שטוח אחד
 3. אתר שתי לשוניות (סימון מס' 1) לאורך הקצה האחורי של לוח הבקרה.
  איור : אתר שתי לשוניות
 4. שחרר את שתי הלשוניות, ולאחר מכן סובב את הקצה האחורי של לוח הבקרה כלפי מעלה והרחק מהמדפסת.
  הערה:
  השתמש במברג שטוח-להב קטן כדי לשחרר את שתי הלשוניות.
  איור : שחרר את לוח הבקרה
 5. העבר את הכבל השטוח המחובר ללוח הבקרה דרך הפתח במארז המדפסת, ולאחר מכן הסר את לוח הבקרה.
  איור : הסרת לוח הבקרה

שלב 2: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו

הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
הערה:
אל תשכח להסיר את הסרט המגן שעל תצוגת לוח הבקרה החלופי.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 3: התקן את לוח הבקרה (M501)

 1. מקם את לוח הבקרה החלופי מעל המדפסת.
  איור : מקם את לוח הבקרה מעל המדפסת
 2. חבר את הלשוניות (סימון מס' 1) בחלק הקדמי של לוח הבקרה אל החריצים בכיסוי העליון של המדפסת (סימון מס' 2).
  איור : חבר את הלשוניות לחריצים
 3. העבר בזהירות את הכבל השטוח דרך הפתח שבמארז המדפסת.
  איור : התקן את הכבל השטוח
 4. כאשר הלשוניות הקדמיות מחוברות, סובב את הקצה האחורי של לוח הבקרה כלפי מטה ועל המדפסת כדי לחבר את הלשוניות האחוריות.
  איור : סובב את הקצה האחורי של לוח הבקרה כלפי מטה
 5. דחף בחוזקה כלפי מטה על הקצה האחורי של לוח הבקרה כדי לוודא שהלשוניות נכנסות למקומן בנקישה.
  איור : ודא שהלשוניות נכנסו למקומן בנקישה
 6. חבר כבל שטוח אחד (סימון מס' 1).
  איור : חבר כבל שטוח אחד
 7. החלק את כיסוי לוח האם כלפי החלק הקדמי של המדפסת כדי להתקין אותו (סימון מס' 1), ולאחר מכן התקן בורג אחד (סימון מס' 2).
  איור : התקן את הכיסוי של לוח האם


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏