תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות ומכשירי פקס של HP - כיצד להשתמש בפקס

מסמך זה מיועד למדפסות רב-תכליתיות של HP עם פקס ולמכשיר פקס של HP.
השתמש במכשיר פקס של HP או במדפסת HP בעלת יכולות פקס כדי לשלוח מסמכים אל מכשיר פקס אחר. במרבית המקרים, שליחת פקסים מחייבת שירות טלפון קווי מסורתי. שליחת פקסים נחשבת בטוחה יותר מאשר שליחת מסמכים באמצעות הדוא"ל או הדואר.
הערה:
אם הפקס שלך כבר מוגדר, אבל לא יכול לשלוח או לקבל פקסים, עבור אל הסעיף שאלות נפוצות במסמך זה כדי לקבל סיוע.

הכן את המדפסת לשליחה וקבלה של פקסים

הכן את מדפסת HP שברשותך לשליחה וקבלה של פקסים. שלבים אלה מבוססים על שירות טלפון קווי מסורתי. אם אתה משתמש בשירות טלפוניה אחר (סלולרי, טלפון אינטרנט, PBX, או DSL), עיין בסעיף השאלות הנפוצות במסמך זה כדי להגדיר את החיבור.
 1. השג כבל טלפון. השתמש בכבל שקיבלת עם המדפסת. אם לא קיבלת כבל, הקפד להשתמש בכבל עם מחברים בעלי שני חוטים, ולא ארבעה.
  מחבר דו-גידי
 2. חבר את כבל הטלפון אל שקע הטלפון בקיר ואל שקע 1-LINE בגב המדפסת.
  חיבור 1-LINE של הטלפון
 3. אם יש לך משיבון, חבר את כבל הטלפון אל המכשיר ואז אל שקע 2-EXT בגב המדפסת. פעולה זו תאפשר למשיבון הטלפון שלך להקליט שיחות טלפון קוליות באופן רגיל בלא להקליט את רעשי הפקסים.
   חיבור משיבון וטלפון
  1. שקע בקיר
  2. כבל טלפון דו-גידי
  3. משיבון
  4. טלפון לקו יחיד
 4. קבע הגדרות והעדפות עבור פקס. תוכנת HP כוללת כלים מנחים להגדרת פקס (אשף הגדרת הפקס ב-Windows או הכלי הגדרת פקס בסיסית עבור Mac), לחלופין, באפשרותך לנווט אל התפריטים פקס או הגדרות בלוח הבקרה של המדפסת.
  • כותרת פקס: הזן טקסט שברצונך שהמקבלים יראו בראש הפקסים שלך. כותרת פקס טיפוסית כוללת את שמך, את שם העסק שלך ואת מספר הטלפון המלא של הפקס שלך בן 10 ספרות.
  • מצב מענה/מענה אוטומטי: עונה לשיחות הטלפון שלך אחרי מספר מוגדר של צלצולים ומקבל פקסים נכנסים. אם תכונה זו מופעלת, חייב אדם לקבל באופן ידני פקסים נכנסים מלוח הבקרה של המדפסת.
  • מספר צלצולים למענה: כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת ממתינה וסופרת את מספר צלצולי הטלפון לפני שהיא עונה לשיחה.
   • אם קו הטלפון שלך משותף לשיחות הקוליות שלך, בחר מספר צלצולים מספיק גדול כדי שיהיה לך זמן לענות לטלפון לפני שהמדפסת תקבל את השיחה.
   • אם קו הטלפון שלך משותף עם משיבון, בחר מספר צלצולים גדול בשני צלצולים מזה של המשיבון. אם תעשה כך, תבטיח שהמשיבון יענה לטלפון לפני המדפסת.
  • הגדר את סוג הצלצול: השתמש בהגדרה כל הצלצולים עבור קו פקס ייעודי, או בחר צלצול מובחן אם הגדרת תבנית צלצול מיוחדת עבור קו הפקס.
  • סוג חיוג: התאם את סוג שירות הטלפון האנלוגי לזה שיש לך; צלילים או דפקים. אם סוג החיוג אינו תואם, המדפסת אינה מסוגלת לזהות צלצולים ולענות לשיחות נכנסות.
   תקן התעשייה הנוכחי הוא חיוג צלילים ברוב האזורים. אפשר שיש לך חיוג דפקים אם יש לך טלפון חוגה. אם אינך בטוח מה סוג החיוג שלך, צור קשר עם ספק שירות הטלפוניה שלך.
  • עוצמת הקול של הפקס: בחר רמת עוצמת קול לשמיעת הצלילים שמושמעים במהלך שיחת פקס, כגון צלילי חיוג וצלילי תפוס. הגדר את עוצמת הקול למצב כבוי אם אתה מעוניין בשליחת פקס שקטה.
 5. הפעל בדיקת פקס כדי לוודא שהגדרת הפקס הצליחה. בלוח הבקרה של המדפסת, אתר את הפעל בדיקת פקס או דו"ח בדיקת פקס בתוך תפריטי פקס או הגדרות. דוח מודפס עם תוצאות בדיקה וכל ההנחיות לפתרון בעיות.
  בנוסף, באפשרותך לבדוק פונקציונליות שליחה וקבלה באמצעות HP Fax Test Service. שלח פקס אל 1-888-HPFaxme‏ (1-888-473-2963 בארה"ב‏)‎. השירות מקבל פקסים ומחזיר פקסים בתוך 5 עד 7 דקות למספר הפקס שמופיע בכותרת הפקס.

שליחת פקס

שלח פקס מהמדפסת שלך באמצעות טעינת המסמך שלך, ואז חיוג מספר הטלפון של הפקס המקבל מתוך לוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
לקבלת שלבים לשליחת פקסים מהמחשב שלך, עבור אל הסעיף כיצד ניתן לשלוח או לקבל פקסים באמצעות המחשב שלי? במסמך זה.
 1. אם אתה יודע שהמקבל נמצא בבית או במשרד ביתי ושיש לו קו טלפון משותף עם מכשיר הפקס, טלפן אליו כדי להודיע לו שאתה שולח פקס.
 2. טען את המסמך שאתה שולח בפקס.
  • שימוש במזין המסמכים האוטומטי (ADF): טען מסמך בעל עמוד יחיד או מספר עמודים במגש ADF בהתאם למכוון או למדבקה החרוטים.
   טעינת נייר במגש מזין המסמכים האוטומטי
  • שימוש במשטח הזכוכית של הסורק: טען את המסמך עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק בהתאם למכוון בקצוות.
   טעינת עותק המקור על-גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. ודא שהוטען נייר ריק לתוך מגש הקלט עבור דווחי פקס כלשהם שאולי יודפסו.
 4. ודא שקו הטלפון אינו בשימוש כרגע. הרם כל טלפון המחובר לאותו קו טלפון כמו הפקס והאז לצליל חיוג.
 5. מתוך המדפסת, חייג את מספר הפקס המקבל כפי שהיית עושה לו היית מבצע שיחת טלפון, כולל קידומת האזור, קוד הגישה לקו חיצוני (כגון '9') וקידומת המדינה. אם אתה מחייג בחיוג מהיר, ודא שהמספר שנשמר כולל את ההפוגות הדרושות בין המספרים (הוספת מקף בין הספרה 9 לבין קוד האזור, למשל).
 6. לחץ על הלחצן שחור, צבע, או שלח על מנת לשלוח את הפקס.
  • אם אתה שומע צליל תפוס, קו הטלפון של הפקס תפוס. נסה להעביר את הפקס שוב בשלב מאוחר יותר.
  • אם תשמע קול של מישהו עונה לטלפון, המתן עד שיקבלו את הפקס שלך באופן ידני, או בטל את הפקס מתוך הלוח הקדמי אם אתה חושד שמספר הטלפון שגוי.
  • אם תשמע קולות בעלי צליל גבוה, הפקס שלך נשלח.
 7. מודפס דו"ח פקס. קרא את הדו"ח כדי ללמוד אם שליחת הפקס הסתימה בהצלחה, או שאירעה שגיאה.

קבל פקס

כאשר מכשיר הפקס או המדפסת מוגדרים כראוי, הם יכולים לקבל אוטומטית פקסים נכנסים ומדפיסים אותם, מנתבים אותם לדואר אלקטרוני או שומרים אותם בתיקייה במחשב שלך. באפשרותך גם לקבל ידנית פקסים על-ידי לחיצה על לחצני הפקס במדפסת כאשר שיחת פקס נכנסת.
בחר בהגדרות הבאות בנוגע לאופן המענה והעיבוד של פקסים נכנסים. ההגדרות נמצאות בתפריטים פקס או הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת או בתוכנת HP.
 • מצב מענה/מענה אוטומטי: בחר 'מענה אוטומטי' כדי לקבל שיחות פקס לאחר מספר צלצולים שצוין. אם מאפיין זה כבוי, באפשרותך לקבל פקסים ידנית על-ידי לחיצה על פקס או שחור בלוח הבקרה של המדפסת כאשר אתה שומע שיחת פקס בקו הטלפון.
 • מספר צלצולים למענה: כאשר הטלפון מצלצל, המדפסת ממתינה וסופרת את מספר צלצולי הטלפון לפני שהיא עונה לשיחה.
  • אם קו הטלפון שלך משותף לשיחות הקוליות שלך, בחר מספר צלצולים מספיק גדול כדי שיהיה לך זמן לענות לטלפון לפני שהמדפסת תקבל את השיחה.
  • אם קו הטלפון שלך משותף עם משיבון, בחר מספר צלצולים גדול בשני צלצולים מזה של המשיבון. אם תעשה כך, תבטיח שהמשיבון יענה לטלפון לפני המדפסת.
 • הדפסת פקס דו-צדדית: דגמי מדפסות מסוימים תומכים בהדפסת פקסים נכנסים על שני צדי הנייר. הפעל את האפשרות הדפסה דו-צדדית של פקס, אם היא זמינה.
 • הגדר את פקס דיגיטלי של HP לשמור פקסים במחשב או בדואר אלקטרוני: כאפשרות להדפסת פקסים נכנסים, באפשרותך לשמור אוטומטית פקסים נכנסים במחשב שלך, בתיקייה ברשת או להעביר אותם לחשבון דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף, עבור אל שימוש ב'פקס דיגיטלי של HP' לקבלת פקסים למחשב או לדואר אלקטרוני.

שאלות נפוצות (FAQs)

קרא שאלות נפוצות בנוגע לבעיות בשליחה או בקבלה של פקסים, אפשרויות הגדרת פקסים נוספות ושליחת פקסים אל מחשב או ממנו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏