תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556 - תצוגות המדפסת

מבט חזיתי על המדפסת

  איור : מבט חזיתי על המדפסת
 1. לוח הבקרה עם תצוגת מסך מגע צבעונית (נוטה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)
 2. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי)
 3. לשונית להוצאת פלט
 4. סל פלט
 5. הרחבת סל פלט
 6. שם דגם
 7. מגש 2
 8. מגש 3 (כלול בדגם xh, אופציונלי עבור דגם dn)
 9. לחצן הפעלה/כיבוי
 10. דלת המחסנית
 11. יציאת USB נגישה (בצד לוח הבקרה)הכנס כונן הבזק מסוג USB כדי להדפיס או לסרוק ללא מחשב או כדי לעדכן את קושחת המדפסת.מנהל מערכת צריך להפעיל יציאה זו לפני השימוש.

מבט מאחור על המדפסת

  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. דלת שמאלית (גישה ליחידה לאיסוף הדיו ולפינוי חסימות)
 2. מגש 1
 3. חיבור חשמל
 4. כיסוי לוח ראשי
 5. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר
 6. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 7. תושבת עבור מנעול אבטחה מסוג כבל (על הכיסוי האחורי של המדפסת)

יציאות ממשק

  איור : יציאות ממשק
 1. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 2. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏
 3. יציאת רשת Ethernet‏ (RJ-45) לרשת מקומית (LAN)
 4. יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.

תצוגת לוח הבקרה

הערה:
הטה את לוח הבקרה לצפייה קלה יותר.
מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בצד שמאל של לוח הבקרה של המדפסת, או גע בלחצן Home (בית) שבפינה השמאלית העליונה ברוב המסכים.
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן 'בית'
 2. סמל Near-Field Communication (דגמי xh בלבד)
 3. יציאת USB נגישה
 4. מצב מדפסת
 5. הסמל של HP או לחצן Home (בית)
 6. לחצן עצור
 7. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 8. לחצן Language Selection (בחירת שפה)
 9. לחצן Sleep (שינה)
 10. לחצן רשת
 11. לחצן עזרה
 12. פס גלילה
 13. מאפיינים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏