תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - שחרור חסימות נייר במזין ל-‏3 ‏x‏ 500 גיליונות

שחרור חסימות נייר במזין ל-‏3 ‏x‏ 500 גיליונות

השתמש בהליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים הקשורים למזין ל-3x500 גיליונות. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
הערה:
ההליך הבא מציג את מגש 3. השיטה לשחרור חסימות זהה עבור מגשים 4 ו-5.
 1. פתח את הדלת השמאלית התחתונה.
  איור : פתח את דלת הגישה לחסימות
 2. משוך בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : פתח את דלת הגישה לחסימות
 3. סגור את הדלת השמאלית התחתונה.
  איור : סגור את דלת הגישה לחסימות
 4. שלוף את המגש לגמרי מהמדפסת על-ידי משיכה תוך הרמה קלה.
  איור : פתח את המגש
 5. הוצא את כל הגיליונות התקועים או הפגומים. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה ושמכווני הנייר מותאמים כראוי.
  איור : הוצא את הנייר הפגום
 6. הוצא את הנייר מתוך גלילי ההזנה שבתוך המדפסת. תחילה משוך את הנייר לימין כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך אותו קדימה כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏