תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - עוצמת הקול נמוכה מדי (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים ותחנות עבודה של HP ו-Compaq עם Windows 7.
אם הרמקולים שאתה משתמש בהם יחד עם המחשב אינם חזקים מספיק, השתמש בתהליך ההדרגתי הבא כדי להגביר את עוצמת הקול.

שלב 1: השתמש בפתרון Fix It של Microsoft

Microsoft מספקת כלי Fix it שעשוי לפתור בעיות רבות, כולל בעיות עם השמעה של עוצמת קול נמוכה.
כדי להשתמש בכלי Fix it, בקר באתר של מרכז הפתרונות של Microsoft Fix it.
בשלב השני, לחץ על כל התחומים הבעייתיים.
איור : בחירה בכל התחומים הבעייתיים
בחירה בכל התחומים הבעייתיים
הקלד קול בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על הפעל כעת לצד תוצאת החיפוש אבחן ותקן בעיות בהפעלת שמע של Windows באופן אוטומטי.
איור : תוצאות חיפוש הקול
תוצאות חיפוש הקול
אם הבעיה נמשכת לאחר הפעלת הכלי Fix it, המשך לשלב הבא.

שלב 2: שימוש בסוג הרמקול הנכון

סיבה נפוצה לעוצמת קול נמוכה היא שימוש בסוג שגוי של רמקולים. עוצמת קול ואיכות טובות דורשות רמקולים עם אספקת חשמל.
 • רמקולים עם אספקת חשמל. רמקולים עם אספקת חשמל מתחברים לשקע חשמל, מתחברים ליציאת USB או משתמשים בסוללות. הרמקולים ברוב הצגים כוללים אספקת חשמל. אם רמקולי המחשב או הרמקולים של הצג כוללים בקרי עוצמת קול, הם כוללים אספקת חשמל.
  איור : רמקולים שכוללים אספקת חשמל ומחבר קו יציאת קול מהמחשב
  רמקולים עם אספקת חשמל
 • רמקולים סבילים. רמקולים סבילים אינם מתחברים לשקע חשמל או משתמשים בסוללות. אל תשתמש ברמקולים סבילים. רמקולים אלה חייבים להיות מחוברים למחבר קול מוגבר במחשב (בדרך כלל, מחבר יציאת רמקול בצבע כתום).
  איור : אל תשתמש ברמקולים סבילים
  רמקולים סבילים.
ודא שאתה משתמש ברמקולים עם אספקת חשמל והמשך לשלב הבא.

שלב 3: כוונן את הגדרות עוצמת הקול

הגדרת עוצמת הקול עבור התקן קול אחד או יותר עשויה להיות מושבתת או קבועה לעוצמת קול נמוכה מדי. ישנם מספר דברים שיכולים לשנות עוצמת קול: כפתור בקרת עוצמת הקול של הרמקולים או הצג, בקרי עוצמת הקול של Windows ובקרי עוצמת קול בתוכנת הקול. אם אחד מבקרי עוצמת הקול הללו מושתק או מוגדר לעוצמת קול נמוכה מדי, הדבר משפיע על חווית הקול כולה. השתמש בשלבים הבאים כדי לכוונן את עוצמות הקול לרמות הנכונות:
 1. אם לרמקולים עם אספקת החשמל יש כפתור בקרת עוצמת קול, קבע אותו באמצע.
  איור : כפתור בקרת עוצמת קול עבור רמקולים (הרמקולים שלך עשויים להיות שונים)
  כפתור בקרת עוצמת קול עבור רמקולים
 2. אם אתה משתמש ברמקולים שהנם מובנים בתוך הצג, ודא שהקול מופעל עבור הצג ושעוצמת הקול מוגדרת למחצית העוצמה. כוונן את הגדרות הקול עבור הצג שלך באמצעות הלחצנים שעל הצג או התפריט שעל-גבי המסך. כדי למצוא מידע נוסף על השימוש והכוונון של הגדרות רמקול הצג שלך, עיין בתיעוד התמיכה שהגיע עם הצג שלך.
  איור : לחצני עוצמת קול ותפריט בצג (הצג שלך עשוי להיות שונה)
  לחצני עוצמת קול ותפריט בצג
 3. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 4. לחץ על חומרה וקול. תחת קול, לחץ על כוונן את עוצמת הקול של המערכת. כעת ייפתח החלון 'מערבל עוצמה'.
  איור : מערבל עוצמה
  מערבל עוצמה
 5. ודא שעוצמת הקול אינה מושתקת על-ידי חיפוש בלחצני ההשתקה המרובעים מתחת למחוון עוצמת הקול. אם הלחצן מציג עיגול אדום קטן, עוצמת הקול מושתקת.
  אם עוצמת הקול מושתקת, לחץ על לחצן 'השתק' כדי להפעיל את הקול. העיגול האדום בסמל הרמקול נעלם כאשר הקול כבר אינו מושתק.
  קול מושתק
  קול לא מושתק
 6. לאחר שווידאת שהקול לא מושתק, גרור את מכוונן עוצמת הקול כלפי מעלה עד שיגיע ל-75%.
 7. לביצוע בדיקה, לחץ על פס המחוון של עוצמת הקול. אם תשמע קול צלצול מכל הרמקולים, סיימת את הליך פתרון הבעיות.
  איור : בדיקת עוצמת הקול
  בדיקת עוצמת הקול
  אם עדיין אינך שומע קול, המשך לשלב הבא.
 8. אם עוצמת הקול נמוכה בתוכנה אחת בלבד, נסה למצוא את הגדרות הקול של תוכנה זו ולהתאים אותן. לדוגמה, אם עוצמת הקול תקינה ב-Windows אבל נמוכה מדי בעת הפעלה של סרט DVD, פתח את התוכנה שאתה משתמש בה להפעלת סרט ה-DVD והגבר את עוצמת השמע בעזרת הבקרים הזמינים בתוכנת ה-DVD.
 9. לאחר שכווננת את כל רמות עוצמת הקול לשביעות רצונך, סיימת. אם עוצמת הקול הכללית עדיין נמוכה מדי, המשך לשלב הבא.

שלב 4: השתמש בחלופות לרמקולים של הצג

אם אינך משתמש ברמקולים של צג להשמעת קול, דלג על שלב זה.
אם אתה משתמש ברמקולים שהנם מובנים בצג שטוח, ייתכן שעוצמת הקול תהיה נמוכה מדי לסביבת בידור, כגון צפייה בסרטי DVD. עיצובי צג שטוח רבים מציעים רמקולים מובנים המתאימים לסביבת מיחשוב שולחנית, אולם רוב הצגים אינם כוללים רמקולים שמסוגלים להפיק עוצמת קול מספקת לבידור של מספר אנשים ממרחק.
כדי לעקוף את הבעיה, חבר למחשב רמקולים עם אספקת חשמל ומקם אותם ליד הצג.

שלב 5: נסה את הרמקולים במחשב אחר

אם רמות עוצמת הקול עדיין נמוכות מדי, חבר את הרמקולים או הצג למחשב אחר, כגון מחשב נייד, כדי לאפשר לך לקבוע אם הרמקולים מסוגלים להפיק עוצמת קול מספקת.
 • אם עוצמת הקול של הרמקולים נמוכה מדי כשהם מחוברים למחשב אחר, תקן את הרמקולים או החלף אותם.
 • אם הרמקולים מפיקים עוצמת קול מספקת כשהם מחוברים למחשב אחר, חבר מחדש את הרמקולים למחשב. המשך לשלב הבא כדי לאפס את תצורת הקול של המחשב על-ידי התקנה מחדש של מנהל התקן הקול.

שלב 6: עדכן את מנהל התקן השמע

עבור אל דף ההורדה של תוכנת HP, הקלד את מספר הדגם הספציפי של המחשב שברשותך ופעל בהתאם להוראות בדפים כדי לנסות למצוא עדכון שמע עבור המחשב שלך.
אם קיים עדכון מ-HP, הורד והתקן אותו. בדוק אם יש קול לאחר התקנת התוכנה. אם הבעיות נמשכות, המשך בביצוע שלב זה.
לחץ על הכותרת הבאה או על סימן החיבור (+) שלצדה כדי להרחיב את המידע.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏