תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הסרה והחלפה של כונן הדיסק הקשיח במחשבים ניידים מדגמי HP Pavilion x360

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP מדגמי Pavilion x360.
מחשב נייד HP Pavilion x360

לפני שאתה מתחיל

  • דרוש לך מברג בעל ראש פיליפס.
  • כבה את המחשב. נתק את כבל ה-Ethernet או כבל המודם. נתק את כבל המתח.
  • העבר את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל ריצפה שאינה מכוסה בשטיח.
  • ‏‎HP ממליצה מאוד להשתמש ברצועת יד אנטי-סטטית ובמשטח גומי מוליך בזמן העבודה על המחשב.
  • יש להוציא רכיב ממארז המגן רק כאשר אתה מוכן להתקינו.
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  אזהרה:
לפני שתתחיל לבצע הליכים אלה, כבה את המחשב והמתן עד שהרכיבים יתקררו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה שאין עליה שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל יכולת פיזור סטטי (כגון משטח קצף מוליך), והצמד לפרק כף היד רצועת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק.
  שים לב:
ההליכים במסמך זה המסופקים על-ידי HP עבור נציגי שירות מורשים וכהטבה ללקוחות שלה. שירות רכיבים פנימיים מגבירה את הסיכון לגרימת נזק למחשב שעשוי לא להיכלל במסגרת האחריות. הבן את הסיכון ועיין באחריות של המוצר לפני שתנסה למסור את המחשב לתיקון.

סקירה כללית - סרטון וידאו

צפה בסרטון הבא לפני שתבצע את השלבים המפורטים במאמר זה.
הערה:
התקני הווידאו והגרפיקה במאמר זה מתארים תצורה ספציפית של מחשב נייד. אותם הליכים להוצאה והחלפה חלים על כל התצורות, בכל המחשבים מדגמי HP Pavilion x360.

הוצאת כונן הדיסק הקשיח

  אזהרה:
ודא שהמחשב מנותק מהחשמל לפני שתתחיל.
בצע את השלבים בסעיף זה כדי להסיר את כונן הדיסק הקשיח.
שלב 1
הסר את מארז הבסיס.
להוראות בנוגע להסרת מארז הבסיס, עיין במסמך התמיכה של HP הסרה והחזרה של מארז הבסיס.
הסרת מארז הבסיס
שלב 2
מצא את כבל הסוללה.
מיקום כבל הסוללה
שלב 3
נתק את כבל הסוללה מהמחבר שלה בלוח המערכת.
הסרת כבל הסוללה
שלב 4
נתק את כבל הרמקול מהמחבר בלוח המערכת.
ניתוק כבל הרמקול
שלב 5
הסר את כבל הרמקול מלשוניות הניתוב בסוללה.
דאג לשים לב לניתוב כבל הרמקול לשם החלפה בשלב מאוחר יותר.
הסרת כבל הרמקול מלשוניות הניתוב
הסרת הכבל
שלב 6
הסר את ארבעת הברגים המחברים את הסוללה אל המכסה העליון.
שחרר את ארבעת הברגים שמחברים את הסוללה אל המכסה העליון
שלב 7
הרם את הסוללה מהזיזים במכסה העליון.
המרת הסוללה מהזיזים
שלב 8
קלף את הסרט המחזיק.
קילוף הסרט
שלב 9
הסר את כבל מתאם כונן הדיסק הקשיח, תוך שימת לב למקומו עבור ההחזרה.
הסרת הכבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח
שלב 10
הסר את שלושת הברגים המחברים את מכלול כונן הדיסק הקשיח למכסה העליון.
מיקומי הברגים
שלב 11
הסר את מכלול כונן הדיסק הקשיח והנח אותו בשקית בעלת כושר פיזור חשמל סטטי.
הסרת מכלול כונן הדיסק הקשיח‏

החזרת כונן הדיסק הקשיח למקומו

בצע את השלבים בסעיף זה כדי להחזיר את הכונן הקשיח למקומו.
שלב 1
החזר את מכלול כונן הדיסק הקשיח למקומו באמצעות הנחתו על הזיזים שעל המכסה העליון.
החזרת מכלול כונן הדיסק הקשיח‏
שלב 2
החזר למקומם את שלושת הברגים המחברים את מכלול כונן הדיסק הקשיח למכסה העליון.
מיקומי הברגים
שלב 3
החזר למקומו את הכבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח.
החזרת הכבל המתאם של כונן הדיסק הקשיח למקומו
שלב 4
החזר את סרט ההחזקה למקומו באמצעות לחיצה כלפי מטה.
החזרת הסרט
שלב 5
נתב את כבל המתאם דרך ערוץ הניתוב הסמוך למכלול כונן הדיסק הקשיח.
כבל מתאם ניתוב
שלב 6
הנח את הסוללה על הזיזים
החזרת הסוללה למקומה
שלב 7
החזר למקומם את ארבעת הברגים המחברים את הסוללה אל המכסה העליון.
שחרר את ארבעת הברגים שמחברים את הסוללה אל המכסה העליון
שלב 8
העבר את כבל הרמקול דרך לשוניות הניתוב בסוללה.
ניתוב כבל הרמקול
ניתוב כבל הרמקול
שלב 9
חבר את כבל הרמקול למחבר שלו בלוח המערכת.
חיבור כבל הרמקול
שלב 10
חבר את כבל הסוללה למחבר שלה בלוח המערכת.
חיבור כבל הסוללה
שלב 11
החזר למקומו את מארז הבסיס.
לקבלת הוראות ביחס להחזרת מארז הבסיס למקומו, עיין במסמך התמיכה של HP ‏הסרה והחזרה של מארז הבסיס.
החזרת מארז הבסיס למקומו


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏