תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

הסרה והחלפה של מארז הבסיס במחשבים ניידים מדגמי HP Pavilion x360

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP מדגמי Pavilion x360.
מחשב נייד HP Pavilion x360

לפני שאתה מתחיל

  • דרוש לך מברג בעל ראש פיליפס.
  • כבה את המחשב. נתק את כבל ה-Ethernet או כבל המודם. נתק את כבל המתח.
  • העבר את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל ריצפה שאינה מכוסה בשטיח.
  • ‏‎HP ממליצה מאוד להשתמש ברצועת יד אנטי-סטטית ובמשטח גומי מוליך בזמן העבודה על המחשב.
  • יש להוציא רכיב ממארז המגן רק כאשר אתה מוכן להתקינו.
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  אזהרה:
לפני שתתחיל לבצע הליכים אלה, כבה את המחשב והמתן עד שהרכיבים יתקררו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה שאין עליה שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל יכולת פיזור סטטי (כגון משטח קצף מוליך), והצמד לפרק כף היד רצועת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק.
  שים לב:
ההליכים במסמך זה המסופקים על-ידי HP עבור נציגי שירות מורשים וכהטבה ללקוחות שלה. שירות רכיבים פנימיים מגבירה את הסיכון לגרימת נזק למחשב שעשוי לא להיכלל במסגרת האחריות. הבן את הסיכון ועיין באחריות של המוצר לפני שתנסה למסור את המחשב לתיקון.

סקירה כללית - סרטון וידאו

צפה בסרטון הבא לפני שתבצע את השלבים המפורטים במאמר זה.
הערה:
התקני הווידאו והגרפיקה במאמר זה מתארים תצורה ספציפית של מחשב נייד. אותם הליכים להוצאה והחלפה חלים על כל התצורות, בכל המחשבים מדגמי HP Pavilion x360.

הסרת מארז הבסיס

  אזהרה:
ודא שהמחשב מנותק מהחשמל לפני שתתחיל.
בצע את השלבים בסעיף זה כדי להסיר את מארז הבסיס.
שלב 1
הסר את שתי רגליות מגומי מהפינות האחריות של מארז הבסיס.
הסרת הרגליות מגומי
שלב 2
הסר את ארבעת הברגים שמחברים את מארז הבסיס לכיסוי העליון.
הערה:
ארבעת הברגים בשלב זה ושבעת הברגים בשלב הבא הם בעלי גדלים שונים. דאג להפריד ביניהם עבור ההתקנה מחדש.
מיקומי ארבעת הברגים
שלב 3
הסר שבעה ברגים נוספים שמחברים את מארז הבסיס לכיסוי העליון.
מיקומי שבעת הברגים
שלב 4
החל מקצה מארז הבסיסי הסמוך לכפתור ההפעלה, שחרר בזהירות מהכיסוי העליון את המהדקים בקצוות החיצוניים של מארז הבסיס.
שחרור המהדקים
שלב 5
הרם את מארז הבסיס מהמחשב באמצעות הפרדתו והרמתו כלפי מעלה...
הרמה והסרה של מארז הבסיס
‏...תוך שאתה נזהר לכופף את מארז הבסיס במידה הדרושה כדי להסיר את מארז הבסיס מעל למחבר ה-HDMI.
מחבר ה-HDMI במארז הבסיס
שלב 6
הרם את מארז הבסיס עד שתהיה לך גישה לכבל הסרט ולמחבר שלו.
מארז הבסיס כשהוא מורם על מנת לאפשר גישה לכבל הסרט והמחבר שלו
שלב 7
הרם בזהירות את מוט הנעילה שעל המחבר.
  שים לב:
פעל בזהירות כדי להימנע מגרימת נזק למחבר ולכבל הסרט.
הרמת מוט הנעילה במחבר
שלב 8
הסר את הכבל מהמחבר, והרם את מארז הבסיס.
ניתוק הכבל

החזרת מארז הבסיס למקומו

בצע את השלבים בסעיף זה כדי להחזיר למקומו את מארז הבסיס.
שלב 1
אם אתה מתקין מארז בסיס חדש, הסר את לוח ה-USB מתוך המארז הישן והתקן אותו בתוך מארז הבסיס החדש.
לוח ה-USB בתוך מארז הבסיס
שלב 2
הנח את מארז הבסיס על המחשב כך שניתן יהיה לחזור ולחבר את כבל ה-USB.
החזקת מארז הבסיס במצב פתוח כדי לאפשר גישה אל כבל הסרט והמחבר
שלב 3
הכנס את כבל הסרט לתוך המחבר ולחץ כלפי מטה על מוט הנעילה כדי להכניס אותו למקומו.
חיבור מחדש של הכבל
שלב 4
החזר את מארז הבסיס למקומו תוך דאגה לכך שמחבר ה-HDMI ייכנס בצורה נכונה לפתח המיועד לו בצד מארז הבסיס...
מחבר ה-HDMI במארז הבסיס
‏...והורד את מארז הבסיס על גבי המחשב.
הורדת מארז הבסיס למקומו
שלב 5
לחץ כלפי מטה על קצוות המארז כדי לנעול אותו למקומו.
נעילת הכיסוי למקומו
שלב 6
החזר את שבעת הברגים הסוגרים את מארז הבסיס למקומם.
מיקומי שבעת הברגים
שלב 7
החזר למקומם את ארבעת הברגים האחרים המשלימים את חיבור מארז הבסיס אל המחשב.
מיקומי ארבעת הברגים
שלב 8
החזר למקומן את שתי רגליות הגומי.
החזרת שתי רגליות הגומי למקומן


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏