ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - שחרור חסימות במגש 1 (מגש רב-תכליתי)

שחרור חסימות במגש 1 (מגש רב-תכליתי)
השתמש בהליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים הקשורים למגש 1. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. אם מרבית הנייר התקוע נראה במגש, משוך אותו באיטיות אל מחוץ למדפסת. ודא שכל הנייר הוסר. אם הנייר נקרע, המשך בהתאם לשלבים הבאים כדי לאתר את השאריות.
  אם מרבית הנייר נמשך אל תוך המדפסת, המשך בהתאם לשלבים הבאים.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 2. שלוף את מגש 2 לגמרי מהמדפסת על-ידי משיכה תוך הרמה קלה.
  איור : פתח את המגש
 3. הוצא את הנייר התקוע מתוך גלילי ההזנה שבתוך המדפסת. תחילה משוך את הנייר לימין כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך אותו קדימה כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. הוצא את כל הגיליונות התקועים או הפגומים. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה ושמכווני הנייר מותאמים כראוי.
  איור : הוצא את הנייר הפגום
 5. פתח את הדלת השמאלית.
  איור : פתח את הדלת השמאלית
 6. משוך החוצה בעדינות נייר תקוע מהגלילים ומאזור ההוצאה. אם הנייר נקרע, הקפד להוציא את כל השאריות.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. הוצא את היחידה לאיסוף הדיו על-ידי משיכתה החוצה בשתי ידיים. הנח את היחידה בצד, במצב ישר, על פיסת נייר כדי למנוע התזה.
    שים לב:
  בעת הוצאת היחידה לאיסוף הדיו החוצה, הקפד שלא לגעת ישירות בגליל השחור כדי למנוע מריחת דיו על העור או הבגדים.
  איור : הוצא את היחידה לאיסוף הדיו
 8. הורד את גליל הדיו על-ידי לחיצה על הלשונית הירוקה. פעולה זו תגרום למדפסת לנסות להזין את הנייר דרך אזור ההדפסה. ייתכן שיהיה עליך למשוך בעדינות את הנייר אם ההזנה לא מצליחה. הוצא את הנייר.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 9. הרם את הלשונית הירוקה כדי להחזיר את גליל הדיו לעמדת ההפעלה שלו.
  איור : הרם את גליל הדיו
 10. התקן את היחידה לאיסוף דיו.
  איור : התקן את היחידה לאיסוף דיו
 11. סגור את הדלת השמאלית.
  איור : סגור את הדלת השמאלית

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏