תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - החלף את המחסניות

מבוא

המידע הבא כולל פרטים על המחסניות עבור המדפסת, וכן הוראות להחלפתן.

מידע על המחסנית

המדפסת תציג חיווי כאשר מפלס המחסנית נמוך ונמוך מאוד. משך החיים של מחסנית שנותר בפועל עשוי להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית שונה לכל צבע: צהוב (Y), ציאן (C), מגנטה (M), ושחור (K).
פריט
תיאור
מספר מחסנית
מספר חלק
חומרים מתכלים
מחסנית PageWide מקורית שחור HP 981A
מחסנית חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת סטנדרטית
981A
J3M71A
מחסנית PageWide מקורית שחור HP 981X בעלת קיבולת גבוהה
מחסנית חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה
981X
L0R12A
מחסנית PageWide מקורית שחור HP 981Y בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
מחסנית חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
981Y
L0R16A
מחסנית PageWide מקורית ציאן HP 981A
מחסנית חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת סטנדרטית
981A
J3M68A
מחסנית PageWide מקורית ציאן HP 981X בעלת קיבולת גבוהה
מחסנית חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת גבוהה
981X
L0R09A
מחסנית PageWide מקורית ציאן HP 981Y בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
מחסנית חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
981Y
L0R13A
מחסנית PageWide מקורית צהוב HP 981A
מחסנית חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת סטנדרטית
981A
J3M70A
מחסנית PageWide מקורית צהוב HP 981X בעלת קיבולת גבוהה
מחסנית חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת גבוהה
981X
L0R11A
מחסנית PageWide מקורית צהוב HP 981Y בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
מחסנית חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
981Y
L0R15A
מחסנית PageWide מקורית מגנטה HP 981A
מחסנית חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת סטנדרטית
981A
J3M69A
מחסנית PageWide מקורית מגנטה HP 981X בעלת קיבולת גבוהה
מחסנית חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת גבוהה
981X
L0R10A
מחסנית PageWide מקורית מגנטה HP 981Y בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
מחסנית חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת גבוהה במיוחד
981Y
L0R14A
הערה:
מחסניות בעלות קיבולת גבוהה מכילות פיגמנט בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את המחסנית מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי למנוע נזק למחסנית אל תיגע במגעים המתכתיים בצבע זהב של המחסנית.
האיור הבא מציג את רכיבי המחסנית.
  איור : רכיבי המחסנית
 1. מחבר מתכת. אין לגעת. טביעות אצבע עלולות לגרום להופעת הודעות שגיאה בנוגע לחומר מתכלה. כמן כן, אבק עלול לגרום להופעת הודעות שגיאה בנוגע לחומר מתכלה; אין להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת לפרקי זמן ממושכים.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות משומשות מופיע על אריזת המחסנית.

הוצאה והחלפה של המחסנית

 1. פתח את דלת המחסנית.
  איור : פתיחת דלת המחסנית
 2. דחף את המחסנית הישנה פנימה לביטול הנעילה.
  איור : שחרר את המחסנית
 3. אחוז בקצה המחסנית הישנה ולאחר מכן משוך את המחסנית ישר החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצא את המחסנית
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה.
  איור : הוצא את המחסנית מהאריזה
 5. אל תיגע במגעים המתכתיים בצבע זהב של המחסנית. טביעות אצבעות על המגעים עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : הקפד שלא לגעת במגעים
 6. הכנס את המחסנית החדשה לתוך המוצר. ודא שהמחסנית ממוקמת היטב במקומה.
  איור : הכנס את המחסנית
 7. סגור את דלת המחסנית.
  איור : סגירת דלת המחסנית
 8. ארוז את המחסנית המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  HP מסייעת לך למחזר את המחסניות המקוריות של HP - זה קל ובחינם במסגרת התוכנית HP Planet Partners, הזמינה בלמעלה מ-50 מדינות/אזורים בכל העולם‏1).
  כדי לחפש מידע אודות אופן המיחזור של מחסניות משומשות של HP, עבור אל אתר האינטרנט www.hp.com/recycle.
‏1) זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/recycle.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏