תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - טעינת תוויות והדפסה עליהן

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד להדפיס ולטעון תוויות.
על מנת להדפיס על תוויות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את התוויות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת. בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת ממתינה עד לזיהוי פתיחה וסגירה של המגש לפני הדפסת העבודה.

הזנה ידנית של תוויות

 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
 3. לחץ או הקש על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. בחר את הגודל הנכון עבור גיליונות התוויות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Labels‎ (תוויות) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
  הערה:
  בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת תדפיס מהמגש עם המספר הנמוך ביותר שהוגדר עבור הגודל הנכון של הנייר, ולכן אין צורך לציין מגש מסוים. לדוגמה, אם מגש 2 הוגדר עבור תוויות, המדפסת תדפיס ממגש 2. אם מגש 3 הותקן והוגדר עבור תוויות, אבל מגש 2 לא הוגדר עבור תוויות, המדפסת תדפיס ממגש 3.
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להדפיס את העבודה.
 9. טען גיליונות של תוויות עם הפנים כלפי מעלה וחלקו העליון של הגיליון לכיוון הצד הימני של המדפסת.

כיוון הדפסה של תווית

מגש
כיצד לטעון
מגש 1
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון נכנס למדפסת ראשון
מגש 2
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון לכיוון הצד הימני של המדפסת
מגש 3 ומגשי המזין ל-3 ‏x ‏500 גיליונות
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון לכיוון הצד הימני של המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏