ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות ניידות HP OfficeJet 200 - שגיאות של מחסניות דיו

מסמך זה מיועד עבור HP OfficeJet 200, מדפסות ניידות 200c, 202 ו- 202c.
לאחר שהתקנת מחסנית דיו, אחת מהודעות השגיאה הבאות מוצגת בלוח הבקרה של המוצר:
 • בעיה במחסנית
 • מחסנית לא תואמת
 • מחסניות חסרות
שלב 1: ודא שהמחסניות תואמות
שגיאת מחסנית דיו מוצגת אם מותקנת מחסנית דיו לא נכונה.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
כדי לרכוש מחסניות דיו בעזרת משווקים אחרים, רשום לעצמך איזה מחסניות דיו ברשימה להלן מתאימות למדפסת שלך.
תיאור מחסנית דיו
ברחבי העולם
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 62 שחור
‏‎HP 62XL שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 62 בשלושה צבעים
‏‎HP 62XL בשלושה צבעים
תיאור מחסנית דיו
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 651 שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 651 בשלושה צבעים
אם התקנת מחסניות דיו מקוריות של HP לא פתרה את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 2: הסר את מחסניות הדיו, בדוק אותן והחזר אותן למקומן
המדפסת עשויה להציג הודעת שגיאה אם מחסניות הדיו אינן מותקנות כראוי.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסניות הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את תפס מחסנית הדיו.
  איור : פתיחת תפס מחסניות הדיו
  תמונה: שחרר את תפס מחסניות הדיו
 5. הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים
 6. בדוק אם במגעים יש סרט מגן, ואם יש - הסר אותו.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  איור : הסרת הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את סרט הפלסטיק
 7. הכנס את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף את מחסנית הדיו קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
    הערה:
  הכנס את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : סגירת תפס המחסנית
  תמונה: ודא שמחסנית הדיו ננעלה במקומה
 8. חזור על השלבים לעיל עבור מחסנית הדיו השנייה אם יש בכך צורך
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 3: נקה את המגעים החשמליים
אם מחסנית הדיו או המגעים שלה מלוכלכים המדפסת עלולה להציג שגיאה של מחסניות דיו. נתק את כל הכבלים, הוצא את הסוללה ואת מחסניות הדיו, ולאחר מכן נקה את המגעים החשמליים במחסניות הדיו ובגררת ההדפסה.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה נטולת סיבים
  • מקלון צמר גפן נקי ויבש
  • מים מזוקקים או מים מינרליים
     שים לב:
   אל תשתמש בחומרי ניקוי לראש הדפסה, במי ברז או באלכוהול לניקוי המגעים. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית הדיו או למדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסניות הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. נתק כל כבל המחובר למדפסת, כגון כבל מתח וכבל USB.
 5. הסר את מכסה הסוללה. החלק את ידית המכסה ימינה, ולאחר מכן משוך את המכסה לעברך.
  איור : הסרת מכסה הסוללה
  תמונה: הסרת מכסה הסוללה
 6. פתח את תפס הסוללה, ולאחר מכן החלק אותה אל מחוץ לתושבת שלה.
  איור : הוצאת הסוללה
  תמונה: הוצאת הסוללה
 7. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את תפס מחסנית הדיו.
  איור : פתיחת תפס מחסניות הדיו
  תמונה: שחרר את תפס מחסניות הדיו
 8. הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
    שים לב:
  אין להסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית דיו בנפרד. אין להשאיר מחסנית דיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 9. אחוז במחסנית הדיו בצדיה.
  איור : אחיזה במחסנית הדיו בצדיה
  תמונה: אחוז במחסנית הדיו בצדיה
 10. בדוק אם על המגעים הצטברו דיו ולכלוך.
 11. נגב את המגעים בעזרת מקלון צמר גפן יבש או בעזרת בד נטול-מוך עד שלא תישאר עליהם פסולת או דיו.
    שים לב:
  הקפד לנגב רק את המגעים. אל תמרח דיו או לכלוך בשום מקום אחר על מחסנית הדיו.
  איור : ניקוי מגעי הנחושת
  תמונה: נקה את המגעים
 12. השתמש במים מזוקקים כדי להרטיב קלות מקלון נקי עשוי גומי מוקצף או מטלית נקייה נטולת מוך, ולאחר מכן נקה את המגעים בצבע נחושת.
 13. טבול במים מזוקקים מקלון נקי אחר עשוי גומי מוקצף או מטלית נקייה נטולת מוך אחרת, סחט את המים העודפים ולאחר מכן נקה את המגעים החשמליים במחסנית, הממוקמים בתוך המדפסת.
  איור : דוגמה של מגעי הגררה
  תמונה: מגעי הגררה
 14. לפני שתמשיך, המתן 10 דקות עד שהמגעים של מחסנית הדיו ושל הגררה יתייבשו.
 15. הכנס את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף את מחסנית הדיו קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
    הערה:
  הכנס את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : סגירת תפס המחסנית
  תמונה: ודא שמחסנית הדיו ננעלה במקומה
 16. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את מחסנית הדיו האחרת ולאחר מכן הכנס אותה מחדש.
 17. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 18. החלק את הסוללה לתוך החריץ שלה, ולאחר מכן לחץ בצדה השמאלי של הסוללה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : התקנת הסוללה
  דחף את הקצה השמאלי של מכסה הסוללה עד שינעל במקומו בנקישה
 19. החלק את מכסה הסוללה לתוך התושבת שלו, ולאחר מכן לחץ על הצד השמאלי של המכסה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : התקנת מכסה הסוללה
  דחף את הקצה השמאלי של מכסה הסוללה עד שינעל במקומו בנקישה
 20. חבר מחדש את כבל המתח ואת כבל ה-USB לצדה האחורי של המדפסת.
 21. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 4: הוצא את מחסניות הדיו ולאחר מכן הכנס אותן מחדש
חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי להוציא את מחסניות הדיו ו ולאחר מכן להכניס אותן מחדש.
  הערה:
ודא שכל מחסניות הדיו נעולות היטב במקומן.
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 5: נקה שוב את מגעי מחסנית הדיו וגררת ההדפסה
ניקוי חוזר של מחסניות הדיו ושל מגעי הגררה עשוי לסייע בפתרון בעיה זו. חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי לנקות את המגעים.
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 6: איפוס המדפסת
איפוס המדפסת יכול לפתור שגיאות של מחסניות דיו.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 7: התקן מחסנית דיו חדשה
החלף את מחסנית הדיו שצוינה בהודעת השגיאה במחסנית דיו HP מקורית חדשה.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. ודא שבמגש ההזנה יש נייר לבן רגיל.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 4. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 5. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את תפס מחסנית הדיו.
  איור : פתיחת תפס מחסנית הדיו
  תמונה: שחרור תפס מחסנית הדיו
 6. הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
 7. הוצא את מחסנית הדיו המחליפה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאתה של מחסנית הדיו מהאריזה
  תמונה: הוצאתה של מחסנית הדיו מהאריזה
 8. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תדביק שוב את סרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או לפגמים במגעים חשמליים.
  איור : הסרת סרט הפלסטיק
  תמונה: הסרת סרט הפלסטיק
 9. הכנס בזהירות חזרה את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחוף את מחסנית הדיו קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
    הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : סגירת תפס המחסנית
  תמונה: ודא שמחסנית הדיו נעולה במקומה
 10. חזור על השלבים לעיל עבור מחסנית הדיו השנייה אם יש בכך צורך
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 12. המדפסת מיישרת באופן אוטומטי כל מחסנית דיו חדשה שהותקנה.
  אם המדפסת שלך לא יישרה את מחסניות הדיו באופן אוטומטי, ישר את מחסניות הדיו מלוח הבקרה של המדפסת:
  1. ממסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את התקנה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור ביישר מדפסת, ולאחר מכן לחץ על אישור.
   בלוח הבקרה מופיעה ההודעה מיישר…. ייתכן שהמדפסת תצפצף ותשמיע ורעשים מכניים, ולאחר מכן היא מדפיסה דף יישור.
נסה להדפיס שנית. אם השלבים הללו לא פתרו את הבעיה, המשך לשלב הבא.
שלב 8: מסור את המדפסת לתיקון
אם השלבים הקודמים לא פתרו את השגיאה של מחסניות הדיו, מסור את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏