תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP - סריקה לכונן USB Flash

סריקה לכונן USB Flash

 1. טען את המסמך על גבי משטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים לפי המחוונים במדפסת.
 2. הכנס כונן הבזק USB ליציאת USB הישירה.
 3. התפריט USB Flash Drive (כונן הבזק USB) נפתח עם האפשרויות הבאות:
  • Print Documents (הדפסת מסמכים)
  • View and Print Photos (הצגה והדפסה של צילומים)
  • Scan to USB Drive (סריקה אל כונן USB)
 4. בחר באפשרות‏ Scan to USB Drive (סריקה אל כונן USB).
 5. כאשר מסך הסיכום נפתח, ניתן לכוונן את ההגדרות הבאות:
  • סוג קובץ סריקה
  • רזולוציית סריקה
  • גודל נייר לסריקה
  • מקור סריקה
  • קידומת שם קובץ
  • צבע פלט
 6. גע בלחצן Scan (סריקה) כדי לסרוק את הקובץ ולשמור אותו.
  המדפסת יוצרת תיקייה בשם‏ HPSCANS בכונן ה-USB ושומרת את הקובץ בתבנית ‎.PDF או ‎.JPG בשם קובץ שנוצר באופן אוטומטי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏